MaSS

stepping stones of maritime history

References

Books | Journal articles | Webpages

Books

 • Willem Adriaan van Rees (1865).
  Bandjermasinsche krijg van 1859-1863, Volume 1, p. 132.
  Thieme, Arnhem.
 • Pieter van Dam (1704).
  Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie 1639-1701. Deel I.2.68 p. 282.
 • De Jonge, J.K.J (1865).
  De Opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië, Volume 3 p.64.
  Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage.
 • Steenis, H.C.
  Journaal wegens de Rampspoedige Reys-Tocht.
 • Dial, C. P.Perry (2016).
  Only the River Remains: History and Memory of the Eastland Disaster in the Great Lakes Region, 1915 – 2015.
  Western Michigan University.
 • Fehrmann, C.N. (1969).
  Onze vloot in de Franse tijd.
  Kruseman, Den Haag.
 • OWIC, 1.05.01.01, 57. 185.
 • Heide, G.D. van de (1974).
  Scheepsarcheologie.
  Strengholt.
 • Heide, G.D. van der (1974).
  Scheepsarcheologie, 116.
 • Haersolte, J.W.J. van, (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd ,nr. 119.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd ,nr. 156.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed).
  Scheepsrampen in oorlogstijd ,nr. 229.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd ,nr. 287.
  Amsterdam, J.F. Duwaer en zonen.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd ,nr. 297.
 • Haersolte J.W.J. (red.) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd ,nr. 37.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd ,nr. 80.
 • Haersolte, J.W.J. van, (ed.) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd no. 127.
  Amsterdam, J.F. Duwaer en zonen.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd no. 170.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed).
  Scheepsrampen in oorlogstijd no. 213.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd no. 228.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed).
  Scheepsrampen in oorlogstijd no. 237.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd nr. 221.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd nr. 254.
 • Haersolte, J.W.J. van, (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd p.56.
 • Haersolte, J.W.J. van, (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd pp. 57-58.
 • Haersolte, J.W.J. van, (ed.) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 158.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 169.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 171.
 • Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 172.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 175.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 184.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 185.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 186.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 187.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 190.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 191.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 192.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 193.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 194.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 197.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 203.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 206.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 207.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 210.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 212.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 214.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 215.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 216.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 217.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 222.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 231.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 235.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 239.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 248.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 249.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 251.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 255.
 • Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 257.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 264.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 265.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 266.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 270.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 271.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 272.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 278.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed), (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 291.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed), (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 295.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 296.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 299.
 • Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 302.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 305.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 320.
 • Haersolte, J.W.J. van, (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd nr. 122.
  Amsterdam, J.F. Duwaer en zonen.
 • Haersolte J.W.J. (red.) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd nr. 151.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, no. 125.
  Amsterdam 1947.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 183.
 • Werz, Bruno E.J.S. (2004).
  'Een bedroefd, en beclaaglijck ongeval'. De wrakken van de VOC-schepen Oosterland en Waddinxveen (1697) in de Tafelbaai.
  Zutphen, Walburg Pers.
 • A.J. van der Horst (1991).
  'Met geen drooge oogen om tesien'. De ondergang van het VOC-retourschip 'T Vliegend Hart in 1735.
  Amsterdam, Bataafsche Leeuw. (Dutch).
 • Huber, F. (2019).
  »Kein Engländer soll das Boot betreten!« Die letzte Fahrt von UC 71.
  Hamburg: Rowohlt.
 • Zwick, D. (2017).
  A 15th-century shipwreck with Scandinavian features from Bremen, Germany.
  In: J. Gawronski, A. van Holk and J. Schokkenbroek (eds.), Ships and Maritime Landscapes (= Proceedings of the 13th International Symposium on Boat and Ship Archaeology 2012 in Amsterdam).
  Groningen: Barkhuis.
 • Moortel, A. van de (1987).
  A cog-like vessel from the Netherlands.
  College Station: Texas A&M University.
 • Zwick, D. (2019).
  A fifteenth-century shipwreck with Scandinavian features from Bremen. Interpreting the Beluga ship in the context of late medieval clinker construction in northwestern Europe.
  In: N. Mehler, M. Gardiner & E. Elvestad (eds.), German Trade in the North Atlantic c. 1400–1700. Interdisciplinary Perspectives (= AmS-Skrifter 27), 187–206.
  Stavanger.
 • A Gentleman in the Neighbourhood, 1749, An Authentick Account of the Hope: A Very Rich Dutch Merchant-ship Laden with Money and Goods, that was Cast-away on Portland-Beach in the County of Dorset, the 16th of January, 1748. ... And the Trial at Large.
 • Zwick, D. (2021).
  A late 17th-century ‘Double Dutch’ construction in the North Frisian Wadden Sea: The case of the Hörnum Odde wreck on the Island of Sylt, Germany.
  Open Sea … Closed Sea. Local and inter-regional traditions in shipbuilding (= Proceedings of the 15th International Symposium on Boat & Ship Archaeology, Marseille 22-27 October 2018), 203-209.
  Archaeonautica 21.
 • William Dampier.
  A new Voyage round the World.
 • AA 3088 Stukken betreffende ontvangsten en uitgaven, het beheer der convooien en licenten en andere finantieele aangelegenheden.
 • aankomst Eemshaven: NA 1.04.02 (VOC) 239; Resoluties kamer Amsterdam 1670 -1675 Scan 223 ; 5-8.
  Nationaal Archief.
 • Nationaal archief.
  Aankoop: NA 1.04.02 (VOC) 235 (Res K Amst.) [scan 138].
 • Gerard van Lennep Coster (1842).
  Aanteekeningen, gehouden gedurende mijn verblijf in de West-Indiën, in de jaren 1837-1840.
  J.F. Schleijer, Amsterdam.
 • Wittert vn Hoogland, E.B.F.F. (1938).
  Admiraal Francois Witters 1571-1610.
 • Wittert Hoogeland (1938).
  Admiraal Francois Wittert 1573-1610.
 • Karig, J. S. (2021).
  Ägyptische Mumien in der Elbe - Die Suche nach der "Gottfried".
  Zeitreisen unter Wasser: Spektakuläre Entdeckungen zwischen Ostsee und Bodensee, pp. 144-151.
  Darmstadt: wbg Theiss.
 • Algemeen Handelsblad, 1857.
 • Algemeen Handelsblad, 1858.
 • Ellmers, D. (2003).
  Alltag auf Koggen –nach Bildern, Funden und Texten.
  In: G. Hoffmann and U. Schnall (eds.), Die Kogge –Sternstunde der deutschen Schiffsarchäologie, pp. 162-193.
  Bremerhaven/Hamburg.
 • Frederick A. Fenger (1917).
  Alone in the Caribbean: Being the yarn of a cruise in the Lesser Antilles in the sailing canoe Yakaboo.
  United States of America.
 • Frederick A. Fenger (1917).
  Alone in the Caribbean. Being the yarn of a cruise in the Lesser Antilles in the sailing canoe Yakaboo.
  United States of America.
 • Amsterdam archief, S.A.A, aktes no. 10502/974.
 • Kathryn Bequette (1992).
  An Archaeological Reconnaissance of the Anchorage, Seawalls, and Shipwrecks within Oranje Bay, St. Eustatius, Netherlands Antilles.
  East Carolina University.
 • Annejet van der Zijl, 2016 over de vergeten scheepsramp  van 1939 Het schoentje van Albert in Historisch nieuwsblad.
 • Glavimans.
  appendix schepen op de admiraliteitswerf gebouwd. p 106.
 • Espersen, Ryan & Haviser, Jay. (2020).
  Archaeological Mitigation at the Black Rocks Area of Giles Quarter, Saba, Dutch Caribbean.
  Unpublished.
 • Crumlin-Pedersen, O. (2010).
  Archaeology and the Sea in Scandinavia and Britain (= Maritime Culture of the North 3).
  Roskilde.
 • Auer, J., Nakoinz, O. (2017).
  Archaeology in Murky Waters: recent investigations of an 8th century structure in the Schlei, Northern Germany. A submerged structure in the Schlei: preliminary report.
  in: J. Litwin (ed.), Baltic and beyond. Change and continuity in shipbuilding (= Proceedings of the Fourtheenth International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Gdańsk 2015).
  Gdańsk: The National Maritime Museum.
 • Bishop, D. (2011).
  Archäologische Schiffsfunde im Land Bremen.
  In: U. Halle & C. von Carnap-Bornheim (eds.), Bremen und umzu. Ausflugsziele auf der Düne, Geest und in der Marsch 53.
  Stuttgart: Theiss Verlag.
 • Kraus, H., Mehrens, C. (2012).
  Archäologische Untersuchung im Großensee: Untersuchungsbericht.
  Scientific Diving Association (unpublished report).
 • Holk, A.F.L. van (1996).
  Archeologie van de binnenvaart: Wonen en werken aan boord van binnenschepen (1600–1900).
  Lelystad: Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwater Archeologie/ROB (NISA).
 • Archive of the Governor General and Councillors of the Indies (Asia), the Supreme Government of the Dutch United East India Company and its successors (1612 - 1811), Archive File: 2567 1735 January 1 - 1735 December 31.
 • Archive of the Governor-General and Councillors of the Indies (Asia),
 • Archive of the Governor-General and Councillors of the Indies (Asia), the Supreme Government of the Dutch United East India Company and its successors (1612 - 1811).
 • Archivo General de Indias. Audiencia de Santo Domingo. Legajo: 101. No.: 143B. Fecha: 11 de septiembre de 1640.
 • Archivo General de Indias. Audiencia de Santo Domingo. Legajo: 101. No.: 143B. Fecha: 11 de septiembre de 1640. OWIC 1.05.01.01. 68, 1567, fol 123.
 • Archivo General de Indias. Escribanía de Cámara, legajo 53-B.
 • Archivo General de Indias. Santo Domingo,legajo 114, Ramo 4 folios 1 y 2 y legajo 143, folios 96 - 292y 355.
 • Archivo Histórico Ciudad de La Habana. RealesCédulas y Despachos, Tomo 1693 1723, folios 172, 190 y stes.
 • Archivo Nacional de Cuba, Protocolos,Escribanía de Salinas, Tomo 1699 1700.
 • Archivo Nacional de Cuba. Gobierno Superior Civil. Legajo: 452, exp.: 18575. Fecha: 14 d marzo de 1766.
 • Escribano Cobo, Gabriel; Mederos Martín, Alfredo (2003).
  Arqueología Subacuática en Canarias (1994-1998).
  Cuadernos de Arqueología Marítima, 6: 171-195. Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Submarinas. Cartagena. ISSN-1133-5645.
 • Aluve, K. & Pärt, I. (1986).
  Aruanne Maasilinna laevavraki nr. 1 puidu dendrokronoloogilisest määrangust (unpublished report).
  Eesti Meremuuseum (Estonian Maritime Museum).
 • McCarthy, M. (2014).
  Ashes Under Water: The SS Eastland and the Shipwreck that Shook America.
  Lyons Press.
 • Zwick, D. (2014).
  Auf den Spuren des ältesten See-Itinerars der Ostsee: eine archäologische Zeitreise.
  In F. Huber & S. Kleingärtner (eds.), Gestrandet, Versunken, Versenkt – Faszination Unterwasserarchäologie, 192-215.
  Neumünster: Wachholtz.
 • W.I> Boetekoe.
  Avonturlijcke reyse.
 • Steijger, C. (2019).
  B-17 Crazy Horse.
  Cees Steijger BV.
 • B.M. Encyclopaedia of Underwater and Maritime Archaeology.
 • Eriksson, N. (2021).
  Baltic and east European shipbuilding influences in the Swedish Empire: tracing local and inter-regional shipbuilding traditions from the armed vessel Bodekull, built 1659-1661 and sunk 1678.
  In: Boetta, G., Pomey, P., Poveda, P. (eds.), Open Sea, Closed Sea: Local and Inter-Regional Traditions in Shipbuilding (= Proceedings of the Fifteenth International Symposium on Boat and Ship Archaeology Marseilles 2018).
  Marseilles.
 • Soberón Rodríguez, M., Pujades i Bataller, R. J. (2021).
  Barcelona, a Mediterranean port between oceans: The testimony of the Barceloneta I ship.
  Ajuntament de Barcelona.
 • Pujol i Hamelink, M., Soberón Rodriguez, M., Dominguez Delmás, M., Llergo López, Y., Riera Mora, S., Juliá Brugues, R. (2017).
  Barceloneta I. An Atlantic 15th-century ship in Barcelona (Catalonia, Spain) and the evolution of naval technology in the Mediterranean.
  In: J. Gawronski, A. van Holk, J. Schokkenbroek (eds.), Ships And Maritime Landscapes (= Proceedings of the Thirteenth International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Amsterdam 2012), pp. 283-289.
  Eelde: Barkhuis Publishing.
 • Dash, M.
  Batavia's graveyard. The true story of the mad heretic who led history's bloodiest mutiny.
  New York, Three Rivers Press.
 • Battle of Palermo.
 • Commelin 1646 (1646).
  begin ende voortgangh 21 - p. 110.
 • Gibbs, M.
  Behavioral models of crisis response as a tool for archaeological interpretation - A case study of the 1629 wreck of the V.O.C. Ship Batavia.
 • Bender, J., 2014, Dutch warships in the age of sail. p. 205.
 • Auer, J., Ditta, M. (2019).
  Bergung und Dokumentation des Bodendenkmals Wismar, Ostsee II, Fpl. 32 im Rahmen des Projektes „Seehafen Wismar, Fpl. 32” (3544-5504).
  Schwerin: Landesamt für Kultur und Denkmalpflege.
 • Colenbrander H.T. (1919).
  Bescheiden Coen dl 1.
 • Colenbrander H.T. (1919).
  Bescheiden Coen dl 1, p. 779 [Coen naar patria > 20-6-1623].
 • Colenbrander H.T. (1921).
  Bescheiden Coen dl. 3, p. 557.
 • J.H. Hering (1779).
  Beschrijving van het eiland Curaçao, en de daar onder hoorende eilanden, Bon-aire, Oroba en Klein Curaçao.
  Joannes van Selm, Amsterdam.
 • Glavimans,
  Beschrijving van Rotterdam, Bijlage: II Schepen op de admiraliteitswerf gebouwd p 108.
 • Johan Hartog (1957).
  Bonaire, van Indianen tot Toeristen.
  Gebroeders De Wit, Aruba.
 • Boi Antoin en Cees Luckhardt (2012).
  Bonaire, zout en koloniale geschiedenis.
  Amrit, Den Haag.
 • Hocker, F. M. (2004).
  Bottom-based shipbuilding in northwestern Europe.
  In: F. M. Hocker & C. A. Ward (eds.), The Philosophy of Shipbuilding. Conceptual approaches to the study of wooden ships, pp. 65-94.
  College Station, Texas A&M University.
 • Brenk, S. van den & M.R. Manders, 2014: Monitoring Scheepswrakken Burgzand Noord Periode 1998-2013, Periplus Archaeomore/RCE Rapport 13-A031, Amsterdam.
 • Brenk, S. van den & M.R. Manders, 2014: Monitoring Scheepswrakken Burgzand Noord Periode 1998-2013, Periplus Archaeomore/RCE Rapport 13-A031, Amsterdam.
 • Evertsz Cornelis (1690).
  brief van admiraal Evertsz. van het schip Hollandia 17-7-1690.
 • Vos, A. (2009).
  Bronzen scheepskanon uit 1631 boven water.
  Nehalennia 163.
 • Brouwers, Jansma, Manders (2015 in press) Middeleeuwse scheepsresten in Nederland in Archeobrief 2015, 3.
 • Bucquoy, J. (1761) Rampspoedige reize van het O.I. schip de Naarstigheid in de terugreize enz., waarvan de schepelingen zijn thuisgekomen den 13en Juni 1760 met 't schip Scholtenburg.
 • Akker J. van den, M. Manders, W. van der Wens, A. Zandstra (eds) (2017).
  Bundel Maritieme Vindplaatsen 1.
  Amersfoort.
 • Akker van den, J., M. Manders, W. van der Wens, A. Zandstra (2007).
  Bundel Maritieme Vindplaatsen 1, p. 100-101.
 • Akker van den, J., M. Manders, W. van der Wens, A. Zandstra (2007).
  Bundel Maritieme Vindplaatsen 1, p. 25/26.
 • Akker van den, J., M. Manders, W. van der Wens, A. Zandstra (2007).
  Bundel Maritieme Vindplaatsen 1, p. 33.
 • Akker van den, J., M. Manders, W. van der Wens, A. Zandstra (2007).
  Bundel Maritieme Vindplaatsen 1, p. 54/55.
 • Akker van den, J., M. Manders, W. van der Wens, A. Zandstra (2007).
  Bundel Maritieme Vindplaatsen 1, p. 96-97.
 • Bundel maritieme vindplaatsen 1, RACM en LWAOW, Amersfoort 2007.
 • C. Halls, 'The loss of the Ridderschap van Holland', Annual Dog Watch 22 (1965), 3-8.
 • Vivar Lombarte, Gustau; De Juan Fuertes, Carlos; Geli Mauri, Rut. (2013).
  Cap del Vol. Un producto, un barco y un comercio del Conventus Tarraconensis en época de Augusto.
  I Congreso de Arqueología Náutica y Subacuática Española, I: 97-108. Ministerio de educación, cultura y deporte.
 • Playford, P.
  Carpet of Silver, The Wreck of the Zuytdorp.
  University of Western Australia Press.
 • Massie, R. K. (2007).
  Castles of Steel: Britain, Germany and the Winning of the Great War at Sea.
  London: Vintage Books.
 • Chris Mark Schepen van de Koninklijke Marine in W.O. II Alkmaar: De Alk bv, 1997, 129.
 • Chris Mark, Schepen van de Koninklijke Marine in W.O. II Alkmaar: De Alk bv, 1997, 129.
 • Christian P.P. Lemee, 2006: The Renaissance Shipwrecks from ChristianshavnAn Archaeological and Architectural Study of Large Carvel Vessels in Danish Water, 1580-1640, Viking Ship Museum, Roskilde.
 • Christie's.
 • Hansen, C. P. (1856).
  Chronik der Friesischen Uthlande.
  Altona: Lange.
 • Rohwer, J., Hümmelchen, G. (1968).
  Chronik des Seekrieges 1939–1945.
  Herrsching: Manfred Pawlak Verlag.
 • Mayes, G. & Thompson, M. (2019).
  Cochrane Shipbuilders, vol. 2: 1915-1939.
  South Glamorgan, Bernard McCall.
 • Zwick, D. (2014).
  Conceptual Evolution in Ancient Shipbuilding: An Attempt to Reinvigorate a Shunned Theoretical Framework (section: The cog delusion, pp. 61-65).
  In: J. Adams & J. Rönnby (eds.), Interpreting Shipwrecks - Maritime Archaeological Approaches.
  Southampton: Highfield Press.
 • Belasus, M. (2017).
  Connecting maritime landscapes or early modern news from two former 'Baltic Cogs' (Mecklenburg-West Pomerania, Germany).
  Ships And Maritime Landscapes (= Proceedings of the Thirteenth International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Amsterdam 2012), pp. 179-184.
  Eelde: Barkhuis Publishing.
 • Cornelis Eyks,Noodlottige gevallen van de Oostindië-vaarder Amstelveen, naar Holland terugkerende vanuit Batavia, in: Tydkorting of magazyn der Heeren; inhoudende een Verzameling van uitgezochte stukken en verhandelingen, aangaande de Natuur- en Zede.
 • Criminal case records of the Stockholm Municipal Court, 6 May 1709 (SSA) and the investigation records of the kämner court, 19 March 1709 (SSA).
 • Crone, G.C.E., 1943. Onze schepen in de Gouden Eeuw. - Amsterdam: P.N. van Kampen & Zoon N.V., 1943. - 192. p. [nl].
 • Enckevort, Harry van/Jan Thijssen (2002).
  Cuijk, Een regionaal centrum in de Romeinse tijd.
  Matrijs, Utrecht.
 • D.H. Duco (Leiden, 1987), De Nederlandse kleipijp, handboek voor dateren en determineren.
 • Dagh register 25-10-1670.
 • Dagh-Register Batavia 1624-1629, 1896. Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India Anno 1624-1629. - 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1896. [nl].
 • Chijs, van der, J.A. (1891).
  Dagh-Register Batavia 1663.
 • Dagh-Register Batavia 1694, [s.a.]. Daghregister van ‘t Casteel Batavia van het jaar 1694 : verkorte inhoud in pdf-bestand. - [s.l.]: Arsip National Republik Indonesia, [s.a.]. [nl].
 • Chijs, van der, J.A. (1889).
  Dagh-register gehouden int casteel Batavia.
  Den Haag.
 • Heeres J.E. (ed.).
  Dagh-register gehouden int Casteel Batavia anno 1624-1629.
  Departement van kolonien.
 • Dagh-register gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India. 1624/29-1682.
  Den Haag.
 • Chijs, van der, J.A. (1888).
  Dagh-register gehouden int Casteel Batavia, volume 1653.
  Den Haag, Martinus Nijhof.
 • Dagregister Archive File: 2609 1784 January 1 - 1784 December 31.
 • Heeres J.E. (ed.) (1896).
  Dagregister Batavia 1627.
  Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage.
 • Chijs, van der, J.A. (1891).
  Dagregister Batavia 1663 p 479.
 • Chijs, van der, J.A. (1902).
  Dagregister Batavia 1682, p 805.
 • Dagregister Batavia 1686, 1688 en 1690.
 • Chijs, van der, J.A. (1889).
  Dagregisters Batavia 1661; p. 192.
 • Haan F. de (1912).
  Dagregisters Batavia 1680; p. 81.
 • Dam, Pieter van, 1927. Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie, Eerste boek, deel I. - 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1927.
 • Dam, Pieter van, 1927. Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie, Eerste boek, deel I. - 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1927. - 772 p., [nl].
 • Bjerg, H. C., Frantzen, O. L. (2005).
  Danmark i krig.
  Gyldendals Bogklubber.
 • Bill, J., Poulsen,B., Rieck, F., Ventegodt, O. (1997).
  Dansk søfartshistorie indtil 1588.
  Copenhagen.
 • Belasus, M. (2004).
  Das "Möweninselschiff". Ein mittelalterlicher Schiffsfund aus der inneren Schlei (diploma thesis).
  University of Kiel.
 • Auer, J. (2000).
  Das Arkonawrack. Studien zu einem neuzeitlichen Schiffsfund vor der Küste Rügens (Master's thesis).
  Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald.
 • Rech, M. (2016).
  Das Bremer Schlachte-Schiff. Eine Proto-Kogge mit Heckruder aus der Zeit um 1100 (= Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums 76).
  Wiefelstede: Verlag Oceanum.
 • Hansen, K. (2011).
  Das Geheimnis der Ulpiano.
  Heide: Boyens Buchverlag.
 • Belasus, M. (2009).
  Das hochmittelalterliche Schiff vor der Möweninsel bei Schleswig.
  In: U. Müller, S. Kleingärtner, F. Huber (eds.), Zwischen Nord- und Ostsee 1997-2007: Zehn Jahre Arbeitsgruppe für maritime und limnische Archäologie (AMLA) in Schleswig-Holstein, 89-98.
  Bonn.
 • B. Pferdehirt (1995).
  Das Museum fur Antike Schiffahrt 1.
  Mainz.
 • Englert, A. (1997).
  Das neuzeitliche Wrack aus dem Hedwigenkoog, Kr. Dithmarschen.
  Bonn.
 • DAS Number: 7371.1.
 • Stolz, G. (1986).
  Das Seegefecht vor Eckernförde vom 5. April 1849.
  Eckernförde.
 • Bracker, J. (1992).
  Das Wrack eines Waffenschmugglershiffes Aus der Elbe bei Wittenbergen.
  In: J. Bracker (ed.), Hamburg - Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Wendemarken einer Stadtgeschichte.
  Hamburg: Kabel.
 • David F. Marley, Wars of the Americas: A Chronology of Armed Conflict in the America's Volume 1. p. 183.
 • Hodder & Stoughton (1917).
  De aanval op de zeven schepen.
  London, New York, Toronto.
 • De aanval; op 7 Nederlandse schepen.
 • A. den Braven, S. Broekman, M. Huisman, W. Kemme, M. Mostert & R. van 't Veer (2003).
  De Buytensorgh. Onderzoek, restauratie en presentatie van een 18e eeuws VOC-schip.
  Universiteit van Amsterdam/NISA.
 • Vorst, Y. (2005).
  De constructie en herkomst van de Romeinse platbodem Woerden 7. Een studie van jaarringpatronen en bewerkingssporen.
 • Putmans.
  De dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662 p. 134.
 • Booy, A. de (1970).
  De derde reis van de V.O.C. naar Oost-Indië onder het beleid van admiraal Paulus van Caerden.
  Linschoten-Ver.70,71.
 • Booy, A. de (1968).
  De derde reis van de VOC naar Oost-Indië onder het beleid van admiraal Paulus van Caerden uitgezeild in 1606, deel 1.
  Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage.
 • Werken Linschoten Vereeniging dl 71 (1969).
  De derde reis van de VOC naar Oost-Indie onder het beleid van admiraal Paulus van Caerden, uitgezeild in 1606. Deel 2, p. 65.
  Werken Linschoten Vereeniging dl 71.
 • J. de Vries (2000).
  De Geboorte van de Japanse Marine. In L. Blussé, R. Remmelink & I. Smits (Eds.), Bewogen betrekkingen: 400 jaar Nederland-Japan.
  Teleac/N.o.t.
 • N. Noordervliet- Jol, (1994).
  De geschiedenis van de oudste geslachten van de familie Jol.
 • N. Noordervliet- Jol, (1994).
  De geschiedenis van de oudste geslachten van de familie Jol, pp. 164.
 • Marsden, P.
  De laatste reis van de 'Amsterdam'.
  Bussum, De Boer Maritiem.
 • De laet II, 34.
 • De Laet II,59.
 • De Laet II.35, VII.214.
 • De Laet III, 35.
 • De Laet III, 83, IV 103.
 • De Laet III. 135.
 • De Laet IV. 104.
 • De Laet VII,205, Korte Verhaal.
 • De Laet, I, 34, II, 101.
 • De Laet, I.7 en Korte verhaal.
 • De Laet, II, 112.
 • De Laet, IV, 200.
 • De Laet, IV. 200.
 • De Laet, Kort Verhael.
 • De Laet, Korte verhaal.
 • De Laet, Verhaal van West-Indien.
 • De Laet, VIII, 240 e.v.
 • De Laet, VIII, 240 e.v. Francisco de Brito Freire, Historia da Guerra Brasilica (1675) p 214/220 David F. Marley, Wars of the Americas: A Chronology of Armed Conflict in the America's Volume 1. p. 183.
 • De Laet. II,112.
 • De Laet. II.59 , naber II, 94.
 • De Laet.II, 59.
 • Groeneveldt M.J. van, (1898).
  De Nederlanders in China.
  Martinus Nijhoff. ’s Gravenhage.
 • Sloos, D.A. (1898).
  De Nederlanders in de Philippijnsche wateren vóór 1626.
 • Sloos, D.A. (1898).
  De Nederlanders in de Philippijnsche wateren vóór 1826.
  De Wit Amsterdam.
 • Sloos, D.A. (1898).
  De Nederlanders in de Philippijnsche wateren vóór 1826 p. 24.
  De Wit Amsterdam.
 • Sloos, D.A. (1898).
  De Nederlanders in de Philippijnse wateren voor 1626.
 • Sloos, D.A. (1896).
  De Nederlandsche aanwezigheid in de Filippijnen, Bijlage I, Brief Laurens Reaal 25 juli 1615.
 • Holkema & Warendorf, Amsterdam (1930).
  De Nederlandsche Koopvaardij in den Oorlogstijd.
 • J.H. Hoogendijk (1930).
  De Nederlandsche koopvaardij in den oorlogstijd (1914-1918): eigen ervaringen van gezagvoerders, stuurlieden en andere opvarenden.
  Amsterdam, Van Holkema & Warendorf.
 • Marten Douwes Teenstra (1837).
  De Nederlandsche West-Indische eilanden in derzelver tegenwoordigen toestand.
  Amsterdam, C.G. Sulpke.
 • Marten Douwes Teenstra (1837).
  De Nederlandsche West-Indische Eilanden, tweede stuk.
  C.G. Sulpke, Amsterdam.
 • L.L. von Münching (1978).
  De Nederlandse Koopvaardijvloot in de Tweede Wereldoorlog.
  Bussum en Middelburg, De Boer Maritiem.
 • Maarten Douwes Teenstra (1977).
  De Nederlansch West-Indische Eilanden (1836).
  Amsterdam, Sulpke.
 • Muller, Hendrik Pieter Nicolaas (1917).
  De Oost Indische compagnie in Cambodja en Laos. Verzameling van bescheiden van 1636 tot 1670.
  Van Linschoten-Vereeniging.
 • De Jonge, J.K.J (1865).
  De Opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië, Volume 3 p. 66.
  Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage.
 • Dan Sleigh, Piet Westra (vertaling Riet de Jong) (2013).
  De opstand op het slavenschip Meermin.
  Cossee Amsterdam.
 • R. IJbema en H. de Haan.
  De ramp van Moddergat.
  Stichting 't Fiskershuske.
 • Ijzerman, J.W. (1926).
  De reis om de wereld door Olivier Noort.
  Van Linschoten-Vereeniging.
 • Voorbeijtel Cannenburg, W. (1964).
  De reis om de wereld van De Nassausche Vloot 1623-1626.
  Martinus Nijhof.
 • door M.E. van Opstall (1972).
  De reis van de vloot van Pieter Willemsz Verhoeff naar Azië, 1607-1612. Deel 2. , 1972. p. 300-441 + 6 losse kaarten.
  Linschoten reeks 74.
 • Es, W.A. van (1981).
  De Romeinen in Nederland.
  Fibula van Dishoeck.
 • Dhaeze, W. (2011).
  De Romeinse kustverdediging langs de Noordzee en het Kanaal van 120 tot 410 na Chr. Een onderzoek naar de rol van de militaire sites in de kustverdediging en drie casestudies over demilitaire versterkingen vanMaldegem-Vake,Aardenb.
 • Bakels, C./W. Kuiper (2016).
  De Romeinse loskade van Cuijk, botanisch gezien.
  RCE, NAR 32.
  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, NAR 32.
 • Barreveld, Dirk J. (2002).
  De route om de West Deel 2.
 • Dirk J. Barreveld (2002).
  De Route om de west deel 2, De Liefde's tragiek en triomf.
  Niesje Wolters van Bemmel.
 • Barreveld, D.J. (2001).
  De Route om de West deel 2, De liefdes tragiek en triomf (Deel; 2).
  Niesje Wolters van Bemmel.
 • A. Pol; H. Jacobi, G. van Enckevort en P. Brouwers (1993).
  De schat van het "Vliegend Hert": compagniesgeld en smokkelgeld uit een VOC-schip.
  Leiden.
 • Roeper, V.D. (1994).
  De schipbreuk van de Batavia, 1629.
  Zutphen, Walburg Pers.
 • De Tijd, 1858a; 1858b.
 • L.L. von Münching (1981).
  De verliezen van de Nederlandse koopvaardij in de Eerste Wereldoorlog 1914-1918.
  Haarlem, De Boer Maritiem.
 • Münching, L.L. (1981).
  De verliezen van de Nederlandse koopvaardij in de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 p.40.
  Haarlem, De Boer Maritiem.
 • Münching, L.L. (1981).
  De verliezen van de Nederlandse koopvaardij in de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 p.44.
 • Münching, L.L. (1981).
  De verliezen van de Nederlandse koopvaardij in de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 p.48.
  Haarlem, De Boer Maritiem.
 • Elias, J.E. (1933).
  De vlootbouw in Nederland 1596-1655.
 • Elias, J.E. (1933).
  De vlootbouw in Nederland 1596-1655 p 154, Bijlage III.
 • Scheijde, Arthur (2010).
  De Woestduynschipbreuk nader ontrafeld : De legendarische redding, de opvarenden en het verdwenen fortuin. -.
  Eindhoven: Thuurart ASC.
 • Spruit, R. & Manders, M. (2007).
  De zoektocht naar de Hoorn.
  De Bataafse Leeuw.
 • Death on the Hell Ships, by Gregory F. Micheno, and published by Pen and Sword. Ltd. (Cited from: http://www.militarian.com/threads/japanese-hell-ships-pow-deaths.306/).
 • Kåhre, G. Kåhre, K. (1988).
  Den åländska segelsjöfartens historia.
 • Glete, J. (2012).
  Den ryska skärgårdsflottan. Myt och verklighet. Del av: Skärgårdsflottan : uppbyggnad, militär användning och förankring i det svenska samhället 1700-1824.
  Lund.
 • Linderson, H. (2006).
  Dendrokronologisk analys av Svartsåvraket, Finland: Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och dendrokronologi, rapport nr 2006:15.
  Lund University.
 • Westerlund, K.-E. (1985).
  Denmark.
  In: R. Gardiner & R. Gray (eds.), Conway's All the World's Fighting Ships: 1906–1921, pp.351-354.
  Annapolis (Maryland, USA): Naval Institute Press.
 • Ballhausen, C.
  Der erste englisch-holländische seekrieg 1652-1654 sowie der schwedisch-holländische seekrieg 1658-1659.
 • Kalmring, S. (2010).
  Der Hafen von Haithabu. Ausgrabungen in Haithabu 14.
  Neumünster.
 • Meier, D., Kühn, H.-J., Borger, G.J. (2013).
  Der Küstenatlas: Das schleswig-holsteinische Wattenmeer in Vergangenheit und Gegenwart.
  Heide: Boyens.
 • Berg, L.-O. (1993).
  Development of the Swedish archipelago fleet in the 18th century, construction, technology and weaponry.
  The war of King Gustavus III and naval battles of Ruotsinsalmi : VIII International Baltic Seminar 5-7 July 1990.
  Kotka: Provincial Museum of Kymenlaakso.
 • Cattrysse, A. (2013).
  Deviations in Northern-European Carvel Ship-building.
  Esbjerg: Syddansk Universitet.
 • Haaker, H. (1994).
  Die «Schiffswert von Henry Koch AG» – Ein Kapitel Lübecker Schiffsbau- und Industriegeschichte.
  Deutsches Schifffahrtsmuseum.
 • Kroschel, G., Evers, A.-L. (1962).
  Die deutsche Flotte 1848-1945.
  Wilhelmshaven: Lohse-Eissing.
 • Gröner, E., Jung, D., Maass, M. (1983).
  Die deutschen Kriegsschiffe 1815–1945: Band 2: Torpedoboote, Zerstörer, Schnellboote, Minensuchboote, Minenräumboote.
  Koblenz: Bernard & Graef Verlag.
 • Hildebrand, H. H., Röhr, A., Steinmetz, H.-O. (1993).
  Die Deutschen Kriegsschiffe: Biographien: ein Spiegel der Marinegeschichte von 1815 bis zur Gegenwart (Band 1).
  Ratingen: Mundus Verlag.
 • Hildebrand, H., Röhr, A., Steinmetz, H.-O. (1983).
  Die deutschen Kriegsschiffe. Biographien. Ein Spiegel der Marinegeschichte von 1815 bis zur Gegenwart (Vol. 2).
  Ratingen o. J.: Mundus Verlag.
 • Hirsch, O., Terbeek, D., Buss, H. (2018).
  Die Gezeitentaucher - Wracktauchen in der Nordsee.
  Wetnotes.
 • Lahn, W. (1992).
  Die Kogge von Bremen (Band 1): Bauteile und Bauablauf / The Hanse Cog of Bremen (vol. 1): Structural Members and Construction Process.
  Hamburg: Kabel.
 • Hoffmann, G., Schnall, U. (2003).
  Die Kogge: Sternstunde der deutschen Schiffsarchäologie.
  Hamburg: Convent.
 • Ellmers, D. (1986).
  Die mittelalterlichen Stadtsiegel mit Schiffsdarstellung an der südlichen Ostseeküste.
  In: H. bei der Wieden (ed.), Schiffe und Seefahrt in der südlichen Ostsee, pp. 41–88.
  Cologne/Vienna: Böhlau Verlag.
 • Zwick, D. (forthcoming).
  Die neuen Wrackfunde aus dem Nordfriesischen Wattenmeer.
  in: F. Huber (ed.), Zeitreisen unter Wasser (Archäologie in Deutschland - Sonderband).
 • Mattes, K. (1995).
  Die Seehunde. Klein-U-Boote. Letzte deutsche Initiative im Seekrieg 1939–1945.
  Hamburg: Mittler.
 • Peters, D. J. (2019).
  Die Seute Deern: Segler in Seenot.
  Wiefelstede, Oceanum Verlag.
 • Bendert, H. (2001).
  Die UC-Boote der Kaiserlichen Marine 1914-1918. Minenkrieg mit U-Booten.
  Hamburg/Bonn: Mittler.
 • Slevogt, H. (1984).
  Die werthvollste Trophäe. Die Geschichte der Segelfregatte „Gefion“ und ihrer Galionsfigur mit einer seekriegsgeschichtlichen Würdigung des 5. April 1849.
  Eckernförde.
 • Morgner, F. D. (1924).
  Die Zwei- und Dreifachexpansionsmaschinen.
  Die Maschinistenschule, 85-90.
  Berlin/Heidelberg: Springer.
 • Dillo, I.G., 1992. De nadagen van de Verenigde Oostindische Compagnie 1783 - 1795 : schepen en zeevarenden. - Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1992. - 304 p., [nl] - 90-6707-296-6.
 • Dillo, I.G., 1992. De nadagen van de Verenigde Oostindische Compagnie 1783 - 1795 : schepen en zeevarenden. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw. p.304, [nl] - 90-6707-296-6.
 • Doedens, A., 2008, Witte de With 1599-1658: wereldwijde strijd op zee in de Gouden Eeuw.
 • Klemm, E. et al. (2019).
  Dokumentations-Bericht Expedition Fehmarn: Untersuchung des Wracks „Dreimastsegler“.
  Die Wrackforscher (unpublished report).
 • Manders, M.
  Duikactie op Urk. Verkenning IJsselmeer Urk 1.
  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 • Dutch National Archives in The Hague: NL-HaNa, VOC, 1.04.02, inv. nr. 8915, section Ceylon, letter dated 31 December 1701.
 • Bender, James (2014).
  Dutch ships in the age of sail.
  Seaforth Publishing.
 • Bender.J.A. (2014).
  Dutch ships in the age of sail. p. 290.
 • Parthesius, R (2010).
  Dutch ships in tropical water.
  Amsterdam University Press.
 • Parthesius, R (2010).
  Dutch ships in tropical waters.
  Amsterdam University press.
 • Leon Derksen, John Gribble, Lesa la Grange, Martijn Manders and Briege Williams (2023).
  Dutch Shipwrecks in South African Waters: A Brief History of Sites, Stores and Archives [Unpublished].
 • Leon Derksen, John Gribble, Lesa la Grange, Martijn Manders and Briege Williams (2023).
  Dutch Shipwrecks in South African Waters: A Brief History of Sites, Stories and Archives [Unpublished].
 • Bender, James (2014).
  Dutch warships in the age of sail.
  Deaforth publishing.
 • Bender, James (2014).
  Dutch warships in the age of Sail.
  Seaforth Publishing.
 • Bender, J. (2014).
  Dutch warships in the age of sail (1600-1714).
  Seaforth Publishing.
 • Bender, J. (2014).
  Dutch warships in the age of sail (1600-1714) p. 167.
  Seaforth Publishing.
 • Bender, J. (2014).
  Dutch warships in the age of sail (1600-1714) p. 181.
  Seaforth Publishing.
 • Bender, J. (2014).
  Dutch warships in the age of sail (1600-1714) p. 192.
  Seaforth Publishing.
 • Bender, J. (2014).
  Dutch warships in the age of sail (1600-1714) p. 208.
  Seaforth Publishing.
 • Bender, J. (2014).
  Dutch warships in the age of sail (1600-1714) p. 217.
  Seaforth Publishing.
 • Bender, J. (2014).
  Dutch warships in the age of sail (1600-1714) p. 271.
 • Bender, J. (2014).
  Dutch warships in the age of sail (1600-1714) p. 310.
  Seaforth Publishing.
 • Bender, J. (2014).
  Dutch warships in the age of sail (1600-1714) p. 59.
  Seaforth Publishing.
 • Bender, J.A (2014).
  Dutch Warships in the Age of Sail 1600 - 1714 p. 158.
 • Bender J.A. (2014).
  Dutch Warships in the Age of Sail 1600 - 1714 p. 198.
 • Bender, J.A. (2014).
  Dutch Warships in the Age of Sail 1600 - 1714 p. 209.
 • Bender J.A. (2014).
  Dutch Warships in the Age of Sail 1600 - 1714 p. 210.
 • Bender J.A. (2014).
  Dutch Warships in the Age of Sail 1600 - 1714 p. 226.
 • Bender J.A. (2014).
  Dutch Warships in the Age of Sail 1600 - 1714 p. 231.
 • Bender J.A. (2014).
  Dutch Warships in the Age of Sail 1600 - 1714 p. 236.
 • Bender J.A. (2014).
  Dutch Warships in the Age of Sail 1600 - 1714 p. 68, 72,219.
 • Bender, J. (2014).
  Dutch Warships in the Age of Sail 1600 - 1714, p.256.
 • Bender, J.A. (2014).
  Dutch warships in the age of sail p. 204.
 • Bender, J.A, (2014).
  Dutch Warships in the age of sail p. 85.
 • James Bender (2014).
  Dutch warships in the age of sail p.182.
 • Bender, J.A. (2914).
  Dutch warships in the age of sail p.250.
 • Bender, J.A. (2014).
  Dutch warships in the age of sail, p. 206.
 • Bender J.A. (2014).
  Dutch warships in the age of sail, p.206.
 • James Bender (2014).
  Dutch Warships in the age of sail: 1600-1714; p. 83 p.195.
 • Bender, J., (2014).
  Dutch warships in the age of sail. p. 151.
 • Bender, J.A. (2014).
  Dutch warships in the age of sail. p. 208.
 • Bender, J. (2014).
  Dutch warships in the age of sail. p. 229.
 • Bender, J.A. (2014).
  Dutch warships in the age of sail. p. 241.
 • Bender, J.A. (2014).
  Dutch warships in the age of sail. p.228.
 • Bruijn J. R., Gaastra F. S., Schöffer I. (1979).
  Dutch-Asiatic Shipping in the 17th & 18th Centuries (Vol. II): Outward-bound voyages from the Netherlands to Asia and the Cape (1595-1794).
  The Hague: Martinus Nijhoff.
 • Bruijn J. R., Gaastra F. S., Schöffer I. (1979).
  Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries.
  The Hague.
 • Münching, L.L. . 25.
  e Nederlandse koopvaardijvloot in de Tweede Wereldoorlog. Deel 1 p 25.
 • Hocker, F. & Daly, A. (2006).
  Early cogs, Jutland boatbuilders, and the connection between East and West before AD 1250.
  In: L. Blue, F. Hocker & A. Englert (eds.), Connected by the Sea (= Proceedings of the Tenth International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Roskilde 2003), pp. 185-194.
  Oxford.
 • Hilton, G. (1997).
  Eastland: Legacy of the Titanic.
  Stanford University Press.
 • Jungmann, E., Jungmann, E. (1852).
  Eckernförde und der 5. April 1849.
  Hamburg.
 • Salewski, M. (1992).
  Eckernförde, 5. April 1849. Zur Geistesgeschichte eines Tages.
  In: W. Paravicini (ed.), Mare Balticum. Beiträge zur Geschichte des Ostseeraumes in Mittelalter und Neuzeit. Festschrift zum 65. Geburtstag von Erich Hoffmann, pp. 339–363.
  Sigmaringen: Thorbecke.
 • Werz, Bruno E.J.S.
  Een bedroefd, en beclaaglijck ongeval'. De wrakken van de VOC-schepen Oosterland en Waddinxveen (1697) in de Tafelbaai.
  Zutphen, Walburg Pers.
 • Reinders, H.R., & R. van Heeringen, (1995).
  Een ijzertijdboomstamboot te Nigtevecht. In R. Reinders, T. Fruithof en A. van Holk: Kleine houten vaartuigen. Inleidingen gehouden tijdens het achtste Glavimans symposion, Enkhuizen, 2 november 1995.
 • Jansma, E./J.Morel (2007).
  Een Romeinse Rijnaak, gevonden in Utrecht-De Meern, RAM 144, Amersfoort.
 • Ulrich, J. (2014).
  Ein neuzeitliches Wrack vor Stein: Der Weg als Ziel einer unterwasserarchäologischen Untersuchung und der Versuch einer historischen Rekonstruktion (=Master's thesis).
  Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
 • Bracker, J. (1986).
  Ein Wrackfund aus der Elbe bei Wittenbergen.
  In: H. Stoob (ed.), See- und Flußäfen vom Hochmittelalter bis zur Industrialisierung, 229-260.
  Cologne/Vienna: Böhlau Verlag.
 • Einarsson, Bjarni F., 1993: Mjaltastúlkan í gígnum, in: 90. Arbok Fornleifafelagsins, 129-148.
 • Fernández-Miranda, Manuel; Belén, María. (1977).
  El barco de Binissafúller.
  Arqueología Submarina en Menorca, 69-82. Fundación Juan March, Menorca.
 • Nieto, Xavier; Santos, Marta (2010).
  El barco griego arcaico de Cala Sant Vicenç.
  In: Patrice Pomey (dir.) Transferts technologiques en architecture navale méditerranéenne de l'Antiquité aux temps modernes : identité technique et identité culturelle. Actes de la Table Ronde d'Istanbul 19-22 mai 2007: 45-58.
 • Nieto, Xavier; Santos, Marta; Tarongi, Ferran (2005).
  El barco griego de Cala Sant Vicenç (Pollença, Mallorca).
  Aequora, pontos, jam, mare… Mare, uomini e merci nel Mediterraneo antico. Atti del Convegno internazionale (Genova, 9-10 dicembre 2004): 42-55.
 • Aguelo, Xavier; Pons Machado, Octavi; De Juan Fuertes, Carlos; Torres, Joan Ramón; Mata Parreño, Consuelo; Soria Combadiera, Lucía; Piqué i Huerta, Raquel; Antolín i Tutusaus, Ferran. (2013).
  El pecio de Binissafúller. Estado de las investigaciones.
  Arqueología subacuática española: Actas del I Congreso de Arqueología Naútica y Subacuática Española, vol. 1: 65-78.
 • Emke, C., 2006. Scheepshistorie 1 : Het schaalmodel als reconstructie. - Emmen: Uitgeverij Lanasta, 2006. - 64 p., [nl] - ISBN 978-90-8616-012-9.
 • Cederlund, C. O. (1987).
  Ett sjöfarts- och varvsmuseum i Oskarshamn - vision och förslag.
  Skepp och Smide. Artiklar tillägnade Per Lundström, p. 193-215.
  Borås.
 • F. van Hemmen, Ooievaar brengt zondvloed. De onderwaterzetting van de Betuwe, December 1944-maart1945. 1995.
 • F.C. Backer Dirks "De Gouvernements Marine in het voormalige Nederlands-Indie 1861-1949, volume 3 (1986).
 • Tevali, R. (2010).
  Fancy jugs for everyone! Stoneware from the Egelskär wreck 1996-2007 (=unpublished Master's Thesis).
  Helsinki.
 • Huber, F. (2014).
  Faxekalk und Schießpulver – Das Schicksal der dänischen Jacht »Catharina Maria«.
  in: F. Huber & S. Kleingärtner (eds.), Gestrandet – Versenkt – Versunken: Faszination Unterwasserarchäologie.
  Neumünster.
 • Hyttel, F., Majchczack, B., Dencker, J., Segschneider, M. (2015).
  Fehmarn Belt Fixed Link Marine Archaeological Report: The Excavations on the Wreck of Lindormen.
  Schleswig.
 • Flecker, M. (2011) Wrecked Twice: Shipwrecks as a Cultural Resource in Southeast Asia. In: Rethinking Cultural Resource Management in Southeast Asia. preservation, development and neglect. Pp. 15-36. Anthem Press.
 • Ketting, H. (2006).
  Fluitschepen voor de VOC : balanceren tussen oncostelijckheijt en duursaemheijt.
 • Francisco de Brito Freire, Historia da Guerra Brasilica (1675) p 214/220.
 • Auer, J. (2008).
  Fregat and Snau: Small Cruisers in the Danish Navy 1650-1750 (Ph.D. dissertation).
  Esbjerg, University of Southern Denmark.
 • Pluis, J. (2005).
  Fries aardewerk - Harlingen Producten 1720-1933.
  Leiden: Primavera Pers.
 • Mejer, J. (1665).
  FRISIA BOREALIS IN DUCATU SLESWICENSI 1651 / 1240 (North Frisia in the Duchy of Schleswig).
  In: J. Blaeu (ed.), Atlas Maior.
 • Ruud Stelten (2019).
  From Golden Rock to Historic Gem: A Historical Archaeological Analysis of the Maritime Cultural Landscape of St. Eustatius Dutch Caribbean.
  Leiden: Sidestone Press.
 • Ruud Stelten (2019).
  From Golden Rock to Historic Gem: A Historical Archaeological Analysis of the Maritime Cultural Landscape of St. Eustatius Dutch Caribbean.
  Leiden: Sidestone Press.
 • Ellmers, D. (1972).
  Frühmittelalterliche Handelsschiffahrt in Mittel- und Nordeuropa.
  Neumünster.
 • Fuhrmann-Plemp van Duiveland, M.R.C., 1976: Der Untergang der Batavia und andere Schiffsjournale und Originalberichte aus der grossen Zeit der niederländischen Seefahrt im 17. und 18. Jahrhundert. Herausgegeben, übertragen und kommentiert, T.
 • Brinkkemper O., W.F.G.J. Brouwers, T. Coenen, J.W. de Kort & J. Opdebeeck (2016).
  Gebied 6000: Duikonderzoek naar de Romeinse loskade bij Cuijk.
  RCE, RAM 229.
 • Bill, J. (1991).
  Gedesbyskibet. Middelalderlig skude- og færgefart fra Falster.
  In: O. Olsen (ed.), Nationalmuseets Arbejdsmark, pp. 188-198.
  Copenhagen: Nationalmuseet og Poul Kristensens Forlag.
 • Rech, M. (2004).
  Gefundene Vergangenheit. Archäologie des Mittelalters in Bremen (= Bremer Archäologische Blätter, Beiheft 3.
  Bremen.
 • Gemeentearchief van AmsterdamArchiefnummer: 5075 - Archief van de Notarissen ter Standplaats AmsterdamNummer Notaris: 8 – Jan Franssen BruijninghInventarisnummer: 104Fol. 99r-100v.
 • Gen. Missiven 8 februari 1696).
 • Mossel (1756).
  Generale Missiven Deel 13, GS 258, p.156.
 • Gröner, E. (1990).
  German Warships: 1815–1945. Vol. I: Major Surface Vessels.
  Annapolis: Naval Institute Press.
 • Jan Hartog (1957).
  Geschiedenis van de Nederlandse Antillen. Bonaire: van Indianen tot Toeristen.
  Gebroeders De Wit, Aruba.
 • Bezemer, K.W.L. (1986).
  Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlo.
  Elsevier, Amsterdam/Brussel.
 • Bezemer, K.W. L.
  Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog.
 • Bezemer, K.W.L. (1986).
  Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog.
  Elsevier, Amsterdam/Brussel.
 • K.W.L. Bezemer (1986).
  Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardijvloot in de Tweede Wereldoorlog.
  Amsterdam, Elsevier.
 • De Jong, J.C. (1858).
  Geschiedenis van he Nederlandsche zeewezen II, 712 e.v.
 • De Jonge, J.C. (1860).
  Geschiedenis van he Nederlandsche zeewezen III, p. 18.
  Haarlem Kruze.
 • De Jonge, J.C. (1860).
  Geschiedenis van he Nederlandsche zeewezen III, p. 19.
  Haarlem,Kruze.
 • De Jonge, J.C. (1859).
  Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen.
 • De Jonge, J.C. (1859).
  Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen Deel II, 712 e.v.
 • De Jonge, J.C. (1859).
  Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen Deel III. p 616, e.v.
  Keuzeman, Haarlem.
 • De Jonge, J.C. (1859).
  Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen III, p618.
  Keuzeman, Haarlem.
 • De Jong, J.C.
  Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen IV, 377, 455.
 • De Jonge, J.C. (1859).
  Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen, II, p. 717.
  Keuzeman, Haarlem.
 • De Jonge, J.C. (1859).
  Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen. III .p 190.
 • Jonge, J. C., de & J.K.J. de Jonge (1869).
  Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen.
  A.C. Kruseman Haarlem.
 • De Jonge, J.C. (1858).
  Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen Deel III. p 616, e.v.
  Keuzeman, Haarlem.
 • De Jong, J.C. (1861).
  Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen Deel IV.
 • De Jonge, J.C. (1859).
  Geschiedenis van Het Nederlandsche Zeewezen, II,
 • De Jong, J.C. (1859).
  Geschiedenis van Het Nederlandsche Zeewezen, II, 10-27.
 • De Jonge, J.C.
  Geschiedenis van Het Nederlandsche Zeewezen, III, 238.
 • De Jonge, J.C. (1869).
  Geschiedenis van Het Nederlandsche Zeewezen, III, 341.
 • De Jonge, J.C. (1860).
  Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen, III. p.19.
  Haarlem, Kruseman, 2e.
 • De Jonge, J.C.
  Geschiedenis van Het Nederlandsche Zeewezen, IV, 124.
 • De Jonge, J.C (1862).
  Geschiedenis van Het Nederlandsche Zeewezen, IV, 516.
 • De Jonge, J.C. (1861).
  Geschiedenis van Het Nederlandsche Zeewezen, IV, 522 e.v.
 • De Jonge, J.C.
  Geschiedenis van Het Nederlandsche Zeewezen, IV, 660.
  Schependocumentatie NIMH.
 • De Jonge, J.C.
  Geschiedenis van Het Nederlandsche Zeewezen, IV, 661.
 • De Jonge, J.C.
  Geschiedenis van Het Nederlandsche Zeewezen, IV, 82.
 • De Jonge, J.C, (1862).
  Geschiedenis van Het Nederlandsche Zeewezen, V.
 • De Jonge, J.C.
  Geschiedenis van Het Nederlandsche Zeewezen, V, 121.
 • De Jonge (1839).
  Geschiedenis van het Nederlandse Zeewezen,IV p.394.
 • De Jonge, J.C. (1839).
  Geschiedenis van het Nederlandse Zeewezen,IV p.544.
 • De Jonge, J.C (1860).
  Geschiedenis van Nederland ter zee. Deel III, p. 17 ev.
 • Geschiedenis van Nederland ter zee. Deel III, p. 714.
 • De Jong, J.C. (1861).
  Geschiendenis van Het Nederlandsche Zeewezen, IV, pp. 224-225.
 • De Jonge, J.C (1858).
  Geshiedenis van het Nederlandsche zeewezen V 235.
 • Kühn, H.-J. (1999).
  Gestrandet bei Uelvesbüll - Wrackarchäologie in Nordfriesland.
  Husum.
 • Kühn, H.-J. (1999).
  Gestrandet bei Uelvesbüll - Wrackarchäologie in Nordfriesland.
  Husum.
 • Ginkel, E., 2000. Het goud van Leimuiden. De enig overgebleven gouden baar van de VOC terug in Nederland. Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet, Leiden.
 • Gommans, Jos, en Rob van Diessen, 2010: Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie / Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company: VII Oost-Azië, Birma tot Japan / East Asia, Burma to Japan, Voorburg: Uitgeverij Asia.
 • Goslinga C. C. (1971). The Dutch in The Caribbean and on the Wild Coast: 1580 - 1680. Gainesville, Florida: University of Florida Press.
 • Rönnby, J. (2015).
  Gribshunden (1495): Skeppsvrak vid Stora Ekön, Ronneby, Blekinge. Marinarkologiska undersökningar 2013–2015.
  Blekinge museum rapport 21.
  Blekinge Museum & Södertörns University.
 • Förster, T. (2009).
  Große Handelsschiffe des Spätmittelalters. Untersuchungen an zwei Wrackfunden des 14 Jahrhunderts vor der Insel Hiddensee und der Insel Poel (= Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums 67).
  Bremerhaven.
 • Haersolte J. van (ed), Scheepsrampen in  oorlogstijd, Amsterdam 1947. no. 19.
 • Harris, L.B., 1993. ECU research report no.8. The Seaport, Table Bay. An archaeological and historical perspective.
 • Hartog, J., 1968: Curaçao: From colonial dependence to autonomy, Aruba. .
 • Westhoff, G.J. (2017).
  Heimwee eilanden.
  Westhoff, G.J. Genemuiden.
 • Hellenkemper-Salies, G. u.a. Neue Forschungen zum Schiffsfund von Mahdia. Sonderdruck aus Bonner Jahrbücher 196, 1996.
 • Roque, J. (1996).
  Hellre ett vrak i hamnen än tio i havet.
  Stockholm.
 • Johann Christian Dieterich (1789).
  Herrn Bergt und Euphrasens Reise nach der Schwedisch-Westindischen Insel St. Barthelemi, und den Inseln St. Eustache und St. Christoph.
 • Fabricius, J.
  Het beest uit zee. De ondergang van de Oostindiëvaarder 'Batavia'.
  Den Haag.
 • Walter Breeman van der Hagen, hertaling Doedens, A. (2008).
  Het leven en de daden van Witte Cornelisz. de With p 205.
 • Breeman, Walter.
  Het leven en de daden van Witte Cornelisz. de With p 207.
 • Het vertrek van de "Van Galen", door Polygoon-Profilti (producent) / Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (beheerder), is gelicenseerd onder Public Domain Mark.
 • Paesie, Ruud (2002).
  Het VOC-fluitschip Stavenisse en de ontdekking van Terra Natal.
  Amsterdam: De Bataafsche Leeuw.
 • Paesie, R.
  Het VOC-retourschip Ravesteyn. De laatste reis van een Zeeuwse Oost-indiëvaarder, .
  Amsterdam.
 • Paauwe, J.
  Het Wapen van Amsterdam (1654-1667) a Dutch East Indies' ship, shipwrecked on 19 September 1667, on the south coast of Iceland.
  White Oak, Naval Ordnance Laboratory.
 • Heleen van Londen (2008).
  Het West-Nederlandse Kustgebied in de Romeinse Tijd (versie 1.0).
 • Edwards, H.
  Het wrak op het Halve Maan's rif. De stranding van het VOC-schip Zeewijk op de koraalriffen van de Abrolhos eilanden West-Australië 1727, .
  Hollandia, Baarn.
 • Historic Wreck sites Annual report 2005 (EH) - The Armada on NMM.
 • Joannes de Laet (1644).
  Historie iaerlijck verhael V, 34 e.v.
  Leiden.
 • De Laet, J. (1644).
  Historie ofte iaerlijck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie, zedert haer begin, tot het eynde van 't jaer sesthien-hondert ses-en-dertich.
 • De Laet, Joanis (1644).
  Historie ofte iaerlijck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie, zedert haer begin, tot het eynde van 't jaer sesthien-hondert ses-en-dertich;
  Leiden.
 • De Laet, Joanis.
  Historie ofte iaerlijck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie, zedert haer begin, tot het eynde van 't jaer sesthien-hondert ses-en-dertich; begrepen.
 • De Laet (1644).
  Historie ofte iaerlijck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie, zedert haer begin, tot het eynde van 't jaer sesthien-hondert ses-en-dertich; begrepen in derthien boecken.
 • Joanis de Laet,
  Historie ofte iaerlijck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie, zedert haer begin, tot het eynde van 't jaer sesthien-hondert ses-en-dertich; begrepen in derthien boecken, ende met verscheyden koperen.
 • Troost, Wouter (1768).
  Historiesch verhaal.
 • Johan Hartog (1976).
  History of St. Eustatius.
  De Witt Stores N.V., Aruba, Netherlands Antilles.
 • Meyer, K. (2004).
  Hochseeminenboote 1939–1945.
  Hamburg/Berlin/Bonn, Mittler.
 • Mulder W.Z. (1985).
  Hollanders in Hirado, 1597-1641.
  Haarlem : Fibula-Van Dishoeck,
 • Hr. Ms. O-22.De onderzeeboot die in 1940 verloren ging en in 1993 werd teruggevonden, Van Soeren & Co, Amsterdam.
 • Huizing-Schreur, A. & L. Soetens: Archeologisch onderzoek reconstructie Kielkade Medemblik, GrontMij Archeologische Rapporten 315, 2006.
 • Hutchinson, Robert, Submarines, War Beneath The Waves, From 1776 To The Present Day.
 • Hasslöf. O. (1970).
  Huvudlinjer I skeppsbyggnadskonstens teknologi.
  In: O. Hasslöf, H. Henningsen, A.E. Christiansen (eds.), Sømand, Fisker, Skib og Værf. Introduktion til Maritim Etnologi, pp. 28–73.
  København.
 • IV Archief van het College ter Admiraliteit in West Friesland en het Noorderkwartier.
 • J. Bender, 2014, Dutch Warships in the Age of Sail 1600 - 1714.
 • James Bender, 2014, Dutch warships in the age of sail. p. 244.
 • James C. Bender.,  Dutch Ships 1600-17 00.
 • H.T. Colenbrander (1919).
  Jan Pietersz. Coen, bescheiden omternt zijn bedrijf in Indië, 474.
  Koninklijk Institut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië.
 • Colenbrander HT (1919).
  Jan Pietersz. Coen, bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indië.
  Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië.
 • Colenbrander H.T. (1919).
  Jan Pietersz. Coen, Bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indie, Deel I.
  Martinus Nijhoff.
 • Jason Paterniti, Douglas Inglis, 2014, The Explorerers Club Flag, 117 REPORT, In Search of the Dutch Fleet of 1677 Tobago, West Indies (pdf).
 • M.R. Manders/R.W. de Hoop/S. Adhityatama/W.A. Barten/B. Budi Utomo/O. Dwiyana/A. Kusno/J. Rechar & Z. Tahir (2017).
  Joint Verification of the location and condition of Hr.Ms. De Ruyter, Java and Kortenaer.
 • Jörg, C.J.A., 1978. Porselein als handelswaar : de porseleinhandel als onderdeel van de Chinahandel van de V.O.C., 1729-1794. - Groningen: Jörg, 1978. - 387 p., [nl].
 • Bontekoe, W.Y. (1646).
  Journael ofte gedenkwaardige beschrijving van de oostindische reise van Willem Ysbrandtsz. Bontekoe van Hoorn.
 • Hoogewerff, G.J. (1952).
  Journalen vande gedenckwaerdige reijsen van Willem IJsbrantsz. Bontekoe, 1618 - 1625.
  Werken Linschoten Vereeniging dl 54.
 • JPC, 2000, Final report of the urgent development of the port of Galle.
 • K.W.L. Bezemer. Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog. Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1992 (3de druk, 1ste druk 1986). Blz. 135-136.
 • L. Koehler (1997).
  Kano en kaar: De documentatie van twee boomstamkano’s uit Zwammerdam.
 • Kleij, P., 1993: 'Oostvoornsemeer Zuidoever: Een Straatvaarder voor Rotterdam', in: R. Reinders/A. van Holk (red.), Scheeplading. Inleidingen gehouden tijdens het zesde Glavimans symposium, Groningen, 44-55.
 • Parkess, M. (1988).
  Knysna, the Forgotten Port.
  Emu Publishers.
 • Kohrtz Andersen, P. (1983).
  Kollerupkoggen.
  Thisted.
 • Konige der Nordsee 250-850 , red. E. Kramer et al, Den Haag 1999.
 • Münching, L.L. (1978).
  Koninklijke Marine in de 2e wereldoorlog.
  Alkmaar.
 • Münching, L.L. (1978).
  Koninklijke Marine in de 2e wereldoorlog, p.25.
  Alkmaar.
 • L.L. von Münching, 1978: Schepen van de koninklijke marine in de 2e wereldoorlog. p. 119.
 • L.L. von Münching: 'De Nederlandse koopvaardij in WO II' (1978).
 • Aguelo, Xavier; Palomo, Antoni; Pons, Octavi; Juan, Carles de. (2008).
  La excavación del pecio de Benissafúller (Menorca).
  Actas V Jornadas de Arqueología Subacuática.
 • Laatste reis: 1.04.02 VOC 1269, fol. 347.
 • Lacroix, Eric; Linton Wells (1997). Japanese Cruisers of the Pacific War. Naval Institute Press, pp. 808-809.
 • Lading: 1.04.02 VOC 1269, fol. 340, 341.
 • Englert, A. (2000).
  Large Cargo Vessels in Danish Waters AD 1000-1250.
  Univ. Kiel.
 • Englert, A. (2000).
  Large Cargo Vessels in Danish Waters AD 1000-1250 (= Dissertation).
  Kiel & Roskilde.
 • Leven en bedrijf van den vermaarde zeeheld Cornelis Tromp.
 • Gijsbers, W., L. Koehler & J.-M.A.W. Morel (2010).
  Licht aan boord: Verlichtingsobjecten uit het Nationaal Scheepsarcheologisch Depot in Lelystad.
  Lelystad: Nationaal Scheepsarcheologisch Depot & Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 • Lijst van alle zoodanige Schepen in soorten als bij de Generale Oostindische Compagnie zijn gemaekt oft gekocht als gehuurt alsmede waer oft de zelfde zijn agter gebleven ofte verongelukt als genoomen en verbrand, vermist.
  NA 1.11.01.01 inv. Nr. 551.
 • Lijst van schepen en jachten te Brazilië. [1639].
 • List Dutch navy.
 • Vreugdenhil, A. (1938).
  Lists of Men-of-War 1650-1700: Part IV Ships Of The United Netherlands 1648-1702, nr 17.
 • Lloyd's Register Foundation (1871).
  Lloyd's Register of British and Foreign Shipping.
  London, Wyman and Sons.
 • Logbook of the HMS Endymion, National Maritime Museum, Greenwich.
 • Christian Ahlström (1997).
  Looking for Leads.
  Helsinki.
 • López; A., M. Pavia eI. Diaz: Cronologia de los naufrágios. Colección Raíces. Boloña, La Habana, 2011.
 • Hormaechea, Cayetano; Rivera, Isidro; Derquí, Manuel (2018).
  Los barcos oceánicos del Atlántico ibérico en los siglos XVI y XVII.
  Vol II, 378-385.
 • Auer, J. & Segschneider, M. (2012).
  Loss and rediscovery of the Swedish „Prinsessan Hedvig Sophia" in the Baltic Sea near Kiel, Germany.
  N. Günsenin (ed.), Between Continents (= Proceedings of the Twelth Symposium on Boat and Ship Archaeology, Istanbul 2009), 81-86.
  Istanbul.
 • Hammel-Kiesow, R. (2002).
  Lübeck and the Baltic Trade in Bulk Goods for the North Sea Region 1150-1400.
  In: L. Berggren, N. Hybel and A. Landen (eds.), Cogs, Cargoes, and Commerce: Maritime Bulk Trade in Northern Europe 1150-1400, pp. 53-91.
  Toronto.
 • Hendriksma, M. (2013).
  Lutine. De spannendste Nederlandse goudjacht ooit.
 • Maasvlakte 2, an archaeological assessment of sidescan sonar and multibeam bathymetry data.
  Wessex Archaeology.
 • Management plan of Urk 1. Internal report RCE.
 • Manders, M. Hoegen R (2011), RAM 198, Waardestelling Vleuten 1.
 • Manders, M.; Waardestellende verkenning Medemblik Westerhaven 1, Internal report NISA, Lelystad 11 april 2001.
 • Manders, Martijn, ‘Medemblik*Scheepshelling, Archeologische Kroniek Holland, 34e jaargang, 2002, p. 33-34.
 • Manilla zeegevecht slag 14-4-1617 (ES).
 • Zwick, D. (2017).
  Maritime Logistics in the Age of the Northern Crusades (= doctoral dissertation).
  University of Kiel.
 • Zwick, D. (2017).
  Maritime Logistics in the Age of the Northern Crusades (= doctoral dissertation), pp. 38-40, 54-55.
  University of Kiel.
 • Zwick, D. (2017).
  Maritime Logistics in the Age of the Northern Crusades (= PhD dissertation).
  University of Kiel.
 • Zwick, D. (2017).
  Maritime Logistics in the Age of the Northern Crusades (=doctoral thesis).
  University of Kiel.
 • Maritime Museum Rotterdam.
 • Mazarron 1 in the Navis project.
 • McCall Theal, G.(2010) History and Ethnography of Africa South of the Zambesi, from the settlement of the Portuguese at Sofala in September 1505 to the Conquest of the Cape Colony by the British in September 1795. Volume 3. Cambridge Library Collecti.
 • Michael Flecker, 'Unreported shipwrecks in Indonesia', Nautical Archaeology (newsletter of the Nautical Archaeology Society UK) 2005.4, p6.
 • Miller, Russell, 1981. De Oostindievaarders. Amsterdam: Time-Life Boeken, 1981. - 176 p., [nl] - ISBN90-6182-461-3.
 • Leenstra, M. , transcriptie.
  Missive van 21-5 van de Caap, ontvangen Batavia 26-7-1684.
  NL-HaNA 1.04.02 1404, 1257.
 • Gläser, M. (2005).
  Mittelalterliche Hafenanlagen in Norddeutschland. Dargestellt am Beispiel Lübecks.
  In: T. Roland (ed.), Bolværker - fra middelalderen og nyere tid, pp. 37-48.
  Næstved Museum.
 • Molen, S. J. Van der, 1970, The lutine Treasure. The 150-year search for gold in the wreck of the frigate Lutine, Adlard Coles.
  London, U.K.
 • Moortel, A. van de, 2009: The Utrecht Ship Type. An Expanded Logboat Tradition in its Historical Context, in: R. Bockius (ed.), Between the Seas. Trans-fer and Exchange in Nautical Technology. Eleventh International Symposium on Boat and Ship Ar.
 • Sarah Bosmans, Sara Keijzer (2018).
  MS Oranje: Koers gewijzigd.
  Het Scheepvaartmuseum.
 • Mulder, W.Z., 1985: Hollanders in Hirado, 1597-1641. - Haarlem: Fibula-Van Dishoeck, 1985. - 301 p., [en] - ISBN 90-228-3889-7.
 • Münching, L.L. Koninklijke Marine in de 2e wereldoorlog, Alkmaar 1978. p 55.
 • Nationaal archief.
  NA 1.04.02 (VOC) - 7343 [scans 318/19].
 • NA AA 3223 Lijste van de Land Schulden ten laste vande manschap in de jare 1715 gevaren hebbende op 's Lands schip 't Huis te Warmeloo gecommandeert door capit Francois de Groot.
 • NA-1.11.01.01-551, [s.a]. Lijst van alle zoodanige Schepen in soorten als bij de Generale Oostindische Compagnie zijn gemaekt oft gekocht als gehuurt alsmede waer oft de zelfde zijn agter gebleven ofte verongelukt als genoomen en verbrand, vermist of.
 • NA, Den Haag, OWIC, 1.05.01.01,  57; 185. Lijst van schepen en jachten te Brazilië.
 • NA, Den Haag, OWIC, 1.05.01.01, 57. 185.
 • NA, Den Haag, OWIC, 1.05.01.01, 57. 185.,
 • NA, Den Haag, OWIC, 1.05.01.01, 57. 185., Lijst van schepen en jachten te Brazilië. [1639].
 • NA, Den Haag, OWIC, 1.05.01.01, 57.185 Lijst van schepen en jachten te Brazilië. [1639].
 • NA, Den Haag, OWIC), 1.05.01.01, inventarisnummer 57;185., Lijst van schepen en jachten te Brazilië. [1639].
 • Napier, Rob, 2008. Valkenisse, retourschip of 1717 : Reconditioning an Eighteenth-Century Ship Model. - Florence, USA: SeaWatchBooks, 2008.
 • Campbell, J. (1985).
  Naval Weapons of World War II.
  Annapolis (Maryland, USA): Naval Institute Press.
 • Navis Lusoria, Ein Romerschiff in Regensburg, Hans Ferkel, H. Konen, C. Schafer. Scripta (mercaturae verlag 2004).
 • Blom E. & Vos W.K. (1987).
  Nederlandse zeemansgraven Deel I, 89.
  Nijmegen, Stichting HerdenkingJunyo Maru.
 • P. Stuart and J.E. Bogaers, (2001).
  Nehalennia. Römische Steindenkmäleraus der Oosterschelde bei Colijnsplaat.
  Leiden.
 • Nigel Pickford & Michael Hatcher, The Legacy of the Tek Sing.
 • Nigel Pickford, Lost Treasure Ships of the Northern Seas: A Guide and Gazetteer to 2000 Years of Shipwreck.

 • NIMH scheepsdocumentatie nr 752.
 • Res. kamer Amsterdam 26-2-1660.
  NL-HaNA_1.04.02_236_0239.
 • NL-HaNa, VOC, 1.04.02, inv. nr. 1217,section Ceylon, fol. 56.
 • NOAA - https://floridakeys.noaa.gov/shipwrecktrail/sanpedro.html.
 • Müller-Wille, M., Hilgelke, B., Hoffmann, D., Menke, B., Brande, A., Bokelmann, K., Saggau, H. E., Kühn, H.-J. (1988).
  Norderhever-Projekt 1. Landschaftsentwicklung und Siedlungsgeschichte im Einzugsgebiet der Norderhever (Nordfriesland) (= Offa-Bücher 66 / Studien zur Küstenarchäologie Schleswig-Holstein).
  Neumünster.
 • Bohn, R. (2008).
  Nordfriesen auf niederländischen Schiffe in der frühen Neuzeit (= Friesischer Handel im Friesischen Meer 6).
  Bredstedt: Nordfriisk Institut.
 • Zandstra, A. (2014).
  Onderzoek van twee scheepswrakken bij Stavoren, Stichting Archeos Fryslân.
  Stichting Archeos Fryslân.
 • Ongeluckige voyagie van t schip Batavia, 1648. Sources: DAS Number: 3072.1.
 • Thomas, Marie Simon (1935).
  Onze Ijslandsvaarders in de 17de en 18de eeuw: Bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandsche handel en visscherij.
  Amsterdam.
 • Droog, B. (2018).
  Oorlogsslachtoffers Nederlandse koopvaardij en visserij1 september 1939 – 9 mei 1940.
 • Werz, B. E. J. S. and Deacon, J. (1992).
  Operation Sea Eagle. Final report on a survey of shipwrecks around Robben Island [Unpublished report].
 • Izaguirre, Manuel (200).
  Orio IV : La investigación arqueológica de un patache venaquero del siglo XVI.
  Underwater Cultural Heritage at Risk: Mananging Natural and Human Impacts, 73-75. nternational Council on Monuments and Sites. Paris.
 • OWIC 1.05.01.01. 43: brief van C.C. Jol, op het schip de Salmander in de baai van Matanza, aan de bewindhebbers van de kamer Amsterdam.
 • OWIC 1.05.01.01. 55-42.
 • OWIC 1.05.01.01. 85, Generale brief (duplicaat) van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en raden aan de vergadering van de Heren XIX. 1640 september 13, schepenlijst.
 • OWIC, 1.05.01.01, 55,35,134.OWIC 1.05.01.01. 68, 1567, fol 123.
 • Oxford Gazette (London, England) December 21, 1665 – December 25, 1665; Issue 12.
 • Oxford Gazette (London, England) December 28, 1665 – January 1, 1666; Issue 14.
 • P. Van Den Boogaerde, Shipwrecks of Madagascar (Houston 2008), 75-76.
 • Bracker, J. (2001).
  Peter Jansen, der Waffenschmuggler von der Elbe.
  In: J. Bracker (ed.), Gottes Freund – aller Welt Feind: von Seeraub und Konvoifahrt; Störtebeker und die Folgen, 98-115.
  Hamburg, Museum für Hamburgische Geschichte.
 • Pickford 1994.
 • Pieter van Dam, Deel 1, p. 507.
 • RIJKS GESCHIEDKUNDIGE PÜBLICATIEN (1929).
  Pieter van Dam's beschrijvinge van de Oostindische Compagnie 1639-1701.
  Den Haag, Martinus Nijhof.
 • Pieter van Dam's Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie 1639-1701. p 482.
 • Coolhaas, W. P. (1962).
  Pieter van den Broecke in Azië.
  Linschoten-Vereeniging LXIII en LXIV.
 • Cederlund, C. O. (1986).
  Preliminär rapport över 1986 års undersökning av vraket efter en kogg från 1200-talet vid Bossholmen, Mockebo, Oskarshamn - med förslag betr fortsatt arbete.
  Stockholm: Statens Sjöhistoriska Museum.
 • Kathryn Bequette (1986).
  Preliminary Report on the Magnetometer Survey of Oranje and Gallows Bays, St. Eustatius.
  East Carolina University.
 • Guillén Medina, José; Benítez Cabrera, Vicente (2007).
  Prospección subacuática en la bahía de Gando. Telde.
  Boletín de Patrimonio Histórico. Nº 5. pp. 14-21.
 • Escribano Cobo, Gabriel; Mederos Martín, Alfredo; Chinea Díaz, Domingo (1999).
  Prospección y sondeo subacuático en la playa de El Burrero (Ingenio, Gran Canaria, Islas Canarias).
  Investigaciones Arqueológicas en Canarias, 6: 361-381. Dirección General de Patrimonio Histórico. Gobierno de Canarias. ISSN-1132-2446.
 • Brouwers, W.F.G.J.
  Publicatie in voorbereiding:  Hollandse schepen in Cubaanse wateren.
 • L.A. Muis en J. Opdebeeck (red.) (2022).
  RAM 274, Rampspoed op het Vrouwenzand.
  Amersfoort, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 • James A. Tuck/Robert Grenier.
  Red Bay, Labrador: World Whaling Capital 1550-1600.
 • Reference: ARCHIVO GENERAL DE INDIAS. AUDIENCIA DE SANTO DOMINGO. Legajo: 101. No.: 143B. Fecha: 11 de septiembre de 1640. I. Wright II, p.63.
 • Referentie : Archivo nacional de cuba. CORRESPONDENCIA DE LOS CAPITANES GENERALES. Legajo 8, exp.: 277.Año: 1757.
 • Elias Hesse.
  Reisebeschreibungen Deutschen Beamten X Elias Hesse [december 1681], 59.
 • Elias Hesse.
  Reisebeschreibungen Deutschen Beamten X.
 • Cornelius de Jong (1807).
  Reize naar de Caribische Eilanden, in de Jaren 1780 en 1781.
  Haarlem, François Bohn.
 • G.B. Bosch (1836).
  Reizen in West-Indië en door een gedeelte van Zuid- en Noord-Amerika.
  L.E. Bosch, Utrecht.
 • E.C. Godée Molsbergen (1922).
  Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel III. Tochten langs de Z.O.-kust en naar het Oosten 1670-1752.
 • RGP-GS150, 1975. Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heeren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie : Deel V: 1686-1697. - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1975. - 927 p., [nl] - ISBN 90-2471-700-0.
 • RGP-GS166, 1979. Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries, Volume II, Outward-bound voyages from the Netherlands to Asia and the Cape (1595-1794). - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979. - 765 p., [en] - ISBN 90-247-2270-5.
 • RGP-GS166, 1979. Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries, Volume II, Outward-bound voyages from the Netherlands to Asia and the Cape (1595-1794). - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979. - 765 p., [en] - ISBN 90-247-2270-5.
 • RGP-GS167, 1979. Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries, Volume III, Homeward-bound voyages from Asia and the Cape to the Netherlands (1597-1795). - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979. - 626 p., [en] - ISBN 90-247-228.
 • RGP-GS167, 1979. Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries, Volume III, Homeward-bound voyages from Asia and the Cape to the Netherlands (1597-1795). - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979. - 626 p., [en] - ISBN 90-247-228.
 • RGP-GS193, 1985. Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heeren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie : Deel VIII: 1725-1729. - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1985. - 275 p., [nl] - ISBN 90-6890-033-1.
 • RGP-GS250, 2004. Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heeren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie : Deel X: 1737-1743. - Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 2004. - 1159 p., [nl] - ISBN 90-5216-133-x.
 • RGP-GS258, 2007. Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heeren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie : Deel XIII: 1756-1761. - Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 2007. - 698 p., [nl] - ISBN 90-5216-147-X.
 • Rhodian sea law (Byzantian source).
 • Francisco Alves, Paulo Rodrigues, Miguel Aleluia, Ricardo Rodrigo, Catarina Garcia, Eric Rieth & Eduardo Riccardi (2001).
  Ria de Aveiro A: a shipwreck from Portugal dating to the mid-15th century; a preliminary report.
 • Richard George Goodchild, 1976. Apollonia, the port of Cyrene: Excavations by the University of Michigan, 1965-1967 (Libya antiqua : Supplements).
 • Ottow, W.M. (1954).
  Rijckloff Volckertsz van Goens : de carrière van een diplomaat 1619-1655.
  Utrecht: Stichting Pressa Trajectina.
 • Smith, Charlene (1997).
  Robben Island, SA.
 • Jan Korbee, Frank Brouwer, John van Nieuwenhuizen, Rob Konings (2020).
  Romeinse militairen aan het Helinium?.
 • Dirk J. Barreveld (2002).
  Route om de West Deel 2, De liefde's tragiek en triomf.
 • Ruud Paesie, Slavenopstand op de Neptunus. Kroniek van een wanhoopsdaad,  Walburg Pers, Zutphen, 2016; ISBN 978 94 624 9130 4.
 • Ruud Paesie, Slavenopstand op de Neptunus. Kroniek van een wanhoopsdaad, Walburg Pers, Zutphen, 2016; ISBN 978 94 624 9130 4.
 • SA, ONA 5918/597, testimony 29-10-1710.
 • SA, S&S 2939, authorization 26-5-1711.
 • SAHRA Database.
 • Sailing Letters.
  Rijksarchief.
 • Dirk Termote en Tomas Termote (2009).
  Schatten en scheepswrakken: boeiende onderwaterarcheologie in de Noordzee.
  z.p., Schuyt.
 • Dirk en Tomas Termote (2009).
  Schatten en Scheepswrakken. Boeiende onderwaterarcheologie in de Noordzee.
  Davidsfonds Leuven.
 • Heide, G.D. van der (1974).
  Scheepsarcheologie in Nederland.
  Naarden: Strengholt.
 • Heide, G.D. van der (1974).
  Scheepsarcheologie p.106-111.
  Strengholt.
 • Heide, G.D. van der, (1974).
  Scheepsarcheologie: Scheepsopgravingen in Nederland en elders in de wereld.
  Strengholt.
 • Heide, G.D. van der (1974).
  Scheepsarcheologie: Scheepsopgravingen in Nederland en elders in de wereld , p. 115.
  Strengholt, Naarden.
 • Heide, G.D. van der (1974).
  Scheepsarcheologie: Scheepsopgravingen in Nederland en elders in de wereld. p.119.
  Strengholt Naarden.
 • Scheepsboek Juno 1775 ARA VOC 14047.
 • Beukema, H.
  Scheepsramp Joanna.
  Tekst & Advies, Delfzijl, 1998.
 • Haersolte, J.W.J. van, (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd.
 • Haersolte, J.W.J. van, (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd nr. 116.
 • Haersolte, J.W.J. van (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd.
  J.F. Duwaer & Zonen, Amsterdam.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed), (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, Amsterdam 1947 no. 130.
 • Haersolte, J.W.J. van (ed) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, Amsterdam 1947 no. 132.
 • Haersolte J.W.J. (red.) (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, id 258 p 131.
  Duwaer en zonen, Amsterdam.
 • Haersolte, J.W.J. van (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, no. 37.
  J.F. Duwaer & Zonen, Amsterdam.
 • Haersolte, J.W.J. van (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, no. 39.
  J.F. Duwaer & Zonen, Amsterdam.
 • Haersolte, J.W.J. van (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, no. 43.
  J.F. Duwaer & Zonen, Amsterdam.
 • Haersolte, J.W.J. van (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, no. 47.
  J.F. Duwaer & Zonen, Amsterdam.
 • Haersolte, J.W.J. van (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, no. 48.
  J.F. Duwaer & Zonen, Amsterdam.
 • Haersolte, J.W.J. van (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, no. 5.
  J.F. Duwaer & Zonen, Amsterdam.
 • Haersolte, J.W.J. van (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, no. 53.
  J.F. Duwaer & Zonen, Amsterdam.
 • Haersolte, J.W.J. van (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, no. 54.
  J.F. Duwaer & Zonen, Amsterdam.
 • Haersolte, J.W.J. van (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, no. 61.
  J.F. Duwaer & Zonen, Amsterdam.
 • Haersolte, J.W.J. van (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, no. 64.
  J.F. Duwaer & Zonen, Amsterdam.
 • Haersolte, J.W.J. van (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, no. 67.
  J.F. Duwaer & Zonen, Amsterdam.
 • Haersolte, J.W.J. van (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, no. 71.
  J.F. Duwaer & Zonen, Amsterdam.
 • Haersolte, J.W.J. van (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, no. 72.
  J.F. Duwaer & Zonen, Amsterdam.
 • Haersolte, J.W.J. van (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, no. 75.
  J.F. Duwaer & Zonen, Amsterdam.
 • Haersolte, J.W.J. van (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, no. 77.
  J.F. Duwaer & Zonen, Amsterdam.
 • Haersolte, J.W.J. van (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, no. 82.
  J.F. Duwaer & Zonen, Amsterdam.
 • Haersolte, J.W.J. van (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, no. 84.
  J.F. Duwaer & Zonen, Amsterdam.
 • Haersolte, J.W.J. van (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, no. 85.
  J.F. Duwaer & Zonen, Amsterdam.
 • Haersolte, J.W.J. van (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, no. 90.
  J.F. Duwaer & Zonen, Amsterdam.
 • Haersolte, J.W.J. van (1947).
  Scheepsrampen in oorlogstijd, no. 96.
  J.F. Duwaer & Zonen, Amsterdam.
 • P. Brands, J. van Nieuwenhuizen, J.P. Groot & Rob Konings (2020).
  Scheepsresten in de Zwaakse Weel?.
 • Münching, L.L. (1978).
  Schepen van de koninklijke marine in de 2e wereldoorlog. p 26.
 • Münching, L.L. (1978).
  Schepen van de koninklijke marine in de 2e wereldoorlog. p 44.
 • L.L. von Münching, (1978).
  Schepen van de koninklijke marine in de 2e wereldoorlog. p 68.
  De Alk b.v. Alkmaar.
 • L.L. von Münching (1978).
  Schepen van de koninklijke marine in de 2e wereldoorlog. p. 67.
 • L.L. von Münching (1978).
  Schepen van de koninklijke marine in de 2e wereldoorlog. p. 73.
 • Münching, L.L. von, (1978).
  Schepen van de koninklijke marine in de 2e wereldoorlog. p.76.
 • Munching, L.L. von, (1978).
  Schepen van de koninklijke marine in de tweede wereldoorlog.
  De Alk b.v. Alkmaar.
 • Anselm van der Peet en Annette de Wit (2002).
  Schepen van Gewelt.
  Uitgeverij van Wijnen-Franeker.
 • De Weerd, M.D. (1988).
  Schepen voor Zwammerdam.
  Universiteit van Amsterdam.
 • Schependocumentatie NIMH.
 • Schepenlijst.
 • De Laet, Joanis.
  Schepenlijst: Kort verhael uit de voorgaande ghetrocken/ vande diensten ende nuttigheden die desen Staet heeft genooten van de West-Indische Compagnie ende de schaden die dezelve den koningh van Spagnien heeft gedhaen sedert ha.
 • Elias, J.E. (1923).
  Schetsen uit de geschiedenis van ons zeewezen.
  Martinus Nijhof.
 • Elias, J.E. (1923).
  Schetsen uit de geschiedenis van ons zeewezen. Deel II.
 • Elias, J.E. (1923).
  Schetsen uit de geschiedenis van ons zeewezen. Deel II p.124.
  Martinus Nijhof.
 • Bölk, W., Landschof, E. (1988).
  Schiffe in Not: Strandungen und Seeunfälle um Fehmarn.
  Rendsburg: Verlag Heinrich Möller Söhne.
 • Bölk, W., Landschof, E. (1988).
  Schiffe in Not: Strandungen und Seeunfälle um Fehmarn 1857-1987.
  Rendsburg: Verlag Heinrich Möller Söhne GmbH & Co. KG.
 • Witt, J. M. & Vosgerau, H. (2002).
  Schleswig-Holstein von den Ursprüngen bis zur Gegenwart – Eine Landesgeschichte.
  Hamburg: Convent Verlag.
 • Sector SOA, afdeling archeologie onder water. Project Oostvoornse meer, Zuidoever. ROB rapport 1994.
 • Wessman, S. (2007).
  Ship Fragments on the Seafloor – What Do We Know about Medieval Seafaring in Finland?.
  In: V. Immonen, M. Lempiäinen, U. Rosendahl (eds.), Hortus Novus. Fresh Approaches to Medieval Archaeology in Finland, pp. 140-150.
  Turku.
 • Vreugdenhil, A. (1938).
  Ships of the United Netherlands, 1648-1702.
 • Klaas Doornbos (2013).
  Shipwreck & survival in Oman 1763.
  Pallas Publications.
 • Roio, M., Lõugas, L., Läänelaid, A., Russow, E. (2017).
  Shipwrecks from Underground Kadriorg.
  In: A. Randla (ed.), Estonian Cultural Heritage: Preservation and Conservation 2013-2017, p. 19−23.
  Tallinn: Estonian Academy of Arts.
 • Marx, Robert F., (1971).
  Shipwrecks in the Americas.
  New York.
 • Arnold, T. (2014).
  Shipwrecks of the “Carreira da Índia” (1595-1623) – Sources for the Study in Portuguese Maritime History.
  Universidada de Lisboa.
 • Shomette Donald G. (2007).
  Shipwrecks, sea  raiders, and maritime disasters along the Delmarva coast 1632-2004.
  John Hopkins University Press.
 • Bill, J. (1997).
  Small Scale Seafaring in Danish Waters AD 1000-1600 (= doctoral dissertation).
  University of Copenhagen.
 • G.J. Mulder.
  Soetermeer, Fekkes' Cargadoorskantoor 1916 - 2001.
  Uitg. Pirola.
 • Schietzel, K. (2014).
  Spurensuche Haithabu. Dokumentation und Chronik 1963– 2013.
  Neumünster.
 • Vrieze, Wim de en Giel Overbeeke (2005).
  Stranding en schipbreuk voor de Schouwse kust 1824-1999.
  Goes.
 • Strick, H. & J. Strick, 1986, Eenige aantekeningen betreffende de Lutine, Hoorn-Terschelling.
 • Buss, H., Absalon, H. (2021).
  Survey Report SS OSSIAN.
  unpublished report.
 • Sveriges Flotta & Sjöhistoriska Samfundet. (1940).
  Svensksund 1790–1940.
  Stockholm: Sveriges Flotta.
 • Palma, P., D. Parham (2006).
  Swash Channel Wreck; 2006 season report.
  Centre for Marine and Coastal Archaeology.
 • Glete, J. (2010).
  Swedish Naval Administration, 1521–1721. Resource Flows and Organisational Capabilities.
  Leiden/Bosten: Brill.
 • Tagging artefacts of the Atocha.
 • Gribble, J. & Athiros, G. (2008).
  Tales of Shipwrecks at the Cape of Storms.
 • Baehr, S., Wilhelmy, J. (2006).
  Tauchreiseführer Ostsee. Von Als bis Lübecker Bucht.
  Stuttgart.
 • Roeper, V., Vonk-Uitgeest, I. (2002).
  Texel en de VOC.
  Maritiem en Jutters museum.
 • Vibeke Roeper & Ineke Vonk Uitgeest (red.) (2002).
  Texel en de VOC, pp. 29-30.
  Maritiem en Juttersmuseum Texel.
 • Benjamin, J., Pool, E. (2004).
  The 100-Year Secret: Britain's Hidden World War II Massacre.
  Guildford, CT, The Lyons Press.
 • Lepola, M. (2019).
  The 1789 battle of Svensksund.
  Svensksund AD1790.
  Helsinki: Maritime Museum of Finland.
 • Edward M. Blunt (1867).
  The American Coast Pilot.
  New York, George Blunt.
 • James Blunt (1867).
  The American Coast Pilot; Containing The Courses and Distances Between the Principal Harbours, Capes, and Headlands, On The Coast Of North And South America.
  New York.
 • Maluck, M., Weltecke, C. (2016).
  The Archaeological Border Landscape of Hedeby and the Danevirke - A German nomination to UNESCO’s World Heritage List.
  Schleswig.
 • Rönnby, J. (2014).
  The Archaeological Interpretation of Shiwrecks.
  In: J. Adams & J. Rönnby (eds.), Interpreting Shipwrecks: Maritime Archaeological Approaches (= Södertörn Academic Studies 56 / Southampton Archaeology Monographs New Series No. 4), 9-24.
  Southampton: Highfield Press.
 • Pickford, N. (1994).
  The atlas of ships wrecked & treasure.
 • Nigel Pickford (1994).
  The atlas of shipwreck & treasure.
 • Pickford, N.
  The Atlas of Shipwrecks & Treasure: The History, Location, and Treasures of Ships Lost at Sea.
 • Pickford (1994).
  The Atlas of Shipwrecks and Treasure.
 • C.L. van der Pijl-Ketel (1982).
  The Ceramic Load of the ‘Witte Leeuw’(1613).
  Amsterdam.
 • Boxer C.R.
  The Christian century in Japan 1549-1650.
  Berkeley.
 • Bonde, N., Jensen, J. S. (1995).
  The dating of a Hanseatic cog-find in Denmark. What coins and tree rings can reveal in maritime archaeology.
  In: O. Olsen (ed.), Shipshape. Essays for Ole Crumlin-Pedersen, pp. 103-122.
  Roskilde.
 • Liu Yong (2007).
  The Dutch East India Company's tea trade with China 1757 - 1781.
  Leiden: TANAP.
 • Goslinga, C. C. (1971).
  The Dutch in The Caribbean and on the Wild Coast: 1580 - 1680.
  Florida: University of Florida Press.
 • Goslinga C. C. (1971).
  The Dutch in The Caribbean and on the Wild Coast: 1580 - 1680.
  Gainesville, Florida: University of Florida Press.
 • Hammel-Kiesow, R. (2015).
  The Early Hansas.
  In: D. J. Harreld (ed.), A Companion to the Hanseatic League, pp. 15-63.
  Leiden/Boston.
 • Wachholz, T. (2005).
  The Eastland Disaster.
  Arcadia Publishing.
 • Enzmann, J., Jürgens, F., Wilkes, F. (forthcoming).
  The Fahrdorf wreck: another large 12th-century cargo ship in the Schlei, northern Germany.
  In: Open Sea … Closed Sea. Local and inter-regional traditions in shipbuilding (= Proceedings of the 15th International Symposium on Boat & Ship Archaeology), 211-216.
  Marseille.
 • Jörg, C.J.A.
  The Geldermalsen. History and porcelain.
  Groningen, Kemper.
 • Fenwick, F. (1978).
  The Graveney Boat.
  British Archaeological Reports, British Series 53.
 • Wil Nagelkerken & Raymond Hayes (2002).
  The Historical Anchorage of Kralendijk, Bonaire, Netherlands Antilles, including the Wreckage of the Dutch Brigantine Sirene (1831).
  STIMANA Marine Archaeological Series No. 2.
 • Shomette, Donald G. (1993).
  The Hunt for HMS De Braak: legend and Legacy.
  Carolina Academic Press, Durham.
 • Englert, A. & Kühn, H.-J. (2015).
  The Karschau ship.
  In: A. Englert (ed.), Large Cargo Ships in Danish Waters 1000-1250. Ships and Boats of the North 7.
  Roskilde.
 • Baykowski, U. (1994).
  The Kieler Hanse-cog. A replica of the Bremen cog.
  In: C. Westerdahl (ed.), Crossroads in Ancient Shipbuilding (= Proceedings of the 6th International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Roskilde 1991), 261-264.
  Exeter: Oxbow.
 • Henk van der Linden (2012).
  The Live Bait Squadron: Three mass graves off the Dutch coast, 22 September 1914.
  AbeBooks.
 • Vlek, Robert (1987).
  The Medieval Utrecht Boat: the history and evaluation of one of the first nautical archaeological excavations and reconstructions in the Low Countries BAR 382.
 • Charles Nordhoff (1856).
  The Merchant Vessel: A sailor boy's voyage to see the world.
  Cincinatti: Moore, Wilstach, Keys & Co.
 • Charles Nordhoff (1856).
  The Merchant Vessel: A sailor boy's voyage to see the world.
  Cincinatti: Moore, Wilstach, Keys & Co.
 • Watson, R. (2017).
  The Nazi Titanic : the incredible untold story of a doomed ship in World War II.
  Boston, Da Capo Press.
 • Castro, F. (2005).
  The Pepper Wreck.
  Texas A&M University Press.
 • Soop, H. (1986).
  The Power and the Glory: The Sculptures of The Warship Wasa.
  Almqvist & Wiksell.
 • Lepola, M. (2019).
  The Russian Army Fleet at Svensksund during the fall of 1789.
  Svensksund AD1790.
  Helsinki: Maritime Museum of Finland.
 • Ruud Stelten, Alexandre Hinton (2020).
  The SE-504 Shipwreck Site, St. Eustatius Report on the 2018, 2019, and 2020 archaeological research campaigns.
 • Thomsen, M. H. (2002).
  The Shipwreck from Vejby Strand (= doctoral dissertation).
  Aarhus Universitet.
 • Bonansinga, J. (2004).
  The Sinking of the Eastland: America's Forgotten Tragedy.
  Citadel Press.
 • Parks Canada.
  The Underwater Archaeology of Red Bay: Basque shipbuilding and whaling in the 16th century.
 • The Utrecht, A shipwreck of the Dutch admiralty in the Baía de Todos os Santos, Brazil: its history from battle to archaeological assessment authors: W.F.G.J. Brouwers, T. Coenen, M.R. Manders, J. Opdebeeck & R. Torres (Amersfoort 2015).
 • Stanek, A. (2011).
  The Wittenberge Wreck: An example of flush-planked construction in 16th century Northern Europe (unpublished Master's thesis).
  Esbjerg, Syddansk Universitet.
 • Thomas, L./D. Davidge/J. Pollack (2012).
  The Wreck of the A.J. Goddard: A sternwheeler from the days of the Klondike Gold Rush.
 • Edwards, H.
  The wreck on the Half-Moon Reef.
  Adelaide.
 • Daly, A. (2007).
  Timber, Trade and Tree-rings. A dendrochronological analysis of structural oak timber in Northern Europe, c. AD 1000 to c. AD 1650 (= Dissertation).
  Esbjerg: Syddansk Universitet.
 • Daly, A. (2007).
  Timber, Trade and Tree-Rings. A dendrological analysis of structural oak timber in northern Europe, c. AD 1000 to c. AD 1650 (= PhD dissertation).
  Esbjerg: Syddansk Universitet.
 • To the goddess Nehalennia,on account of goods duly kept safe,Marcus Secundinius Silvanus,trader in pottery with Britain,fulfilled his vow willingly and deservedly.
 • Belasus, M. (2014).
  Tradition und Wandel im neuzeitlichen Klinkerschiffbau der Ostsee am Beispiel der Schiffsfunde Poel 11 und Hiddensee 12 aus Mecklenburg-Vorpommern (= Dissertation).
  Universität Rostock.
 • J.H.G. Gawronski & J.B. Kist (1984).
  Tvliegendhart Rapport 1982–1983.
  Amsterdam.
 • J.H.G. Gawronski & J.B. Kist (1983).
  Tvliegendhart. Rapport van de campagne 1982.
  Amsterdam.
 • Tweede Rapport den Staatscommissie, 1853.
  's Gravenhage, Gebroeders van Cleef.
 • Um Mergulho na historia (museu Maritimo de Ilhavo 2004).
 • Nieto, Xavier; Santos, Marta; Tarongi, Ferran (2004).
  Un barco griego del siglo VI a.c. en Cala Sant Vicenç (Pollença, Mallorca).
  La Navegación Fenicia, tecnología naval y derroteros, Centro de Estudios Fenicios y Púnicos: 197-225.
 • G. Henderson.
  Unfinished Voyages: Western Australian Shipwrecks 1622-1850 (University of Western Australia Press 1980), 41-44.
 • Huber, F. (2014).
  Unterwasserarchäologische, nicht-invasive Prospektions- und Dokumentationsverfahren in schwierigen maritimen und limnischen Gewässern (=Dissertation).
  Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
 • Huber, F. (2014).
  Unterwasserarchäologische, nicht-invasive Prospektionsund Dokumentationsverfahren in schwierigen maritimen und limnischen Gewässern (=Dissertation).
  Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
 • Huber, F. (2014).
  Unterwasserarchäologische, nicht-invasive Prospektionsund Dokumentationsverfahren in schwierigen maritimen und limnischen Gewässern (=Dissertation).
  Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
 • Niklas Eriksson (2014).
  Urbanism under Sail. An Archaeology of fluitship.
  Södertörn University.
 • Peters, D. J. (2004).
  Van amerikaanse viermastgaffelschoener "Elizabeth Bandi" tot duitse bark "Seute Deern".
  In: R.K. Mast, W. Bos (eds), Pieter Albert Koerts: de familie, de bark en de stichting, 238-269.
  Delfzijl, Pieter Albert Koerts Stichting.
 • Van Doorninck, Frederick. "The Ship of Georgios, Priest and Sea Captain: Yassýada, Turkey," in "Beneath the Seven Seas," edited by George F. Bass, pp. 92-99. New York and London, 2005.
 • Brouwers, W. (2015).
  Van vloten, zilver en zeehelden.
  Vitruvius 32.
 • Cederlund, C. O. & Hocker, F. (2006).
  Vasa I: The Archaeology of a Swedish Warship of 1628.
 • Hocker, F. (2011).
  Vasa: A Swedish Warship.
  Stockholm: Medströms.
 • Vegetius.
 • Velde, Paul van der, 1989. The Deshima dagregisters : their original tables of contents : Vol. IV 1710-1720 . - Leiden: Center for the History of European Expansion, 1989. - 217 p., [en].
 • Velde, Paul van der, 1989. The Deshima dagregisters : their original tables of contents : Vol. IV 1710-1720 . - Leiden: Center for the History of European Expansion, 1989. - p 217.
 • Velde, Paul van der, 1990. The Deshima dagregisters : their original tables of contents : Vol. V 1720-1730 . - Leiden: Center for the History of European Expansion, 1990. - 344 p., [en].
 • Velde, Paul van der, 1993. The Deshima dagregisters : their original tables of contents : Vol. VII 1740-1760 . - Leiden: Center for the History of European Expansion, 1993. - 450 p., [en].
 • Velde, Paul van der, en Cynthia Viallé, 1995. The Deshima dagregisters : their original tables of contents : Vol. VIII 1760-1780 . - Leiden: Center for the History of European Expansion, 1995. - 240 p., [en].
 • Nederlands Departement van Zaken Overzee (1955).
  Verslag Nederlandse Antillen.
 • Archeoteam Miramar Friesland (2003).
  Verslag verkenning Stavoren II.
 • Frans Jansz. van de Heiden (1675).
  Vervaarlijke schipbreuk van 't Oostindische jacht Terschelling.
  Amsterdam.
 • Vries, Jan de. (2018).
  Verzwegen zeeheld; Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld. Zutphen,
  Walburgpers.
 • Crumlin-Pedersen, O. (1997).
  Viking-Age Ships and Shipbuilding in Hedeby/Haithabu and Schleswig.
  Schleswig & Roskilde.
 • Crumlin-Pedersen, O. (1997).
  Viking-age Ships and Shipbuilding in Hedeby/Haithabu and Schleswig. Ships and Boats of the North 1.
  Schleswig & Roskilde.
 • R. Reinders & M. Biersma (1994).
  Vis en Visvangst: Inleidingen gehouden tijdens het zevende Glavimans symposion, Vlaardingen.
  Groningen.
 • Vlierman, K. (1996), Kleine bootjes en middeleeuws scheepshout met constructiedetails, Lelystad (Flevoberichten 404/Scheepsarcheologie II) p. 93.
 • Vlierman, K. (1996), Kleine bootjes en middeleeuws scheepshout met constructiedetails, Lelystad (Flevoberichten 404/Scheepsarcheologie II).
 • Rooij, H.H. van/J. Gawronski.
  VOC-schip Amsterdam. Gebleeven - op de kust van Sussex tusschen Hastings en Beachyhead gestrand.
  Haarlem, H.J.W. Becht.
 • Jessen, W. (1984).
  Vor hundert Jahren (1949).
  Eckernförde: Buchhandlung Rohde.
 • Steensen, R. S. (1968).
  Vore Panserskibe.
  Marinehistorisk Selskab.
 • Hinz, H. (1954).
  Vorgeschichte des nordfriesischen Festlandes.
  Neumünster.
 • Johan Splinter Stavorinus (1798).
  Voyages to the East-Indies.
 • W. Jezeer, (red.) ADC rapport 2054, Een Merovingische nederzetting aan de monding van de Rijn , Amersfoort 2011.
 • Marley, David (1998).
  Wars of the Americas: A Chronology of Armed Conflict in the America's  Volume 2 pp. 196-197.
 • Marley, David (2008).
  Wars of the Americas: A Chronology of Armed Conflict in the Western Hemisphere.
 • Weaver, F., 1994: Report ofthe excavations of previously disturbed land sites associated with the VOC ship Zuytdorp, wrecked 1712, Zuytdorp Cliffs, Western Australia. A report to the Western Australian Maritime Museum, Fremantle, Western Australia Re.
 • Yftinus van Popta (2020).
  When the shore becomes the sea.
  Proefschrift.
 • Walter Breeman van der Hagen, hertaling Doedens, A. (2008).
  Witte Cornelisz. de With.
  Franeker,van Wijnen.
 • Oppelt, I. (2019).
  Wracktauchen - Die schönsten Tauchplätze der Ostsee.
  Wetnotes.
 • Baehr, S. (1995).
  Wracktauchen in der Ostsee: westliche Ostsee und kleiner Belt.
  Hamburg.
 • Oppelt, I. (2019).
  Wracktauchen: Die schönsten Tauchplätze der Ostsee.
  Wetnotes.
 • Wynia, H. (2015) Pompeii aan de Rijn, bijzondere Utrechtse scheepsvondsten in: Oud Utrecht 88.
 • Tejedor, R. (1978).
  Yacimientos de Binissafúller.
  Excavaciones submarinas en Menorca. Mahon.
 • Westermann, E. (2001).
  Zeugen des Hamburger Kupferhandels an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert.
  In: J. Bracker (ed.), Gottes Freund – aller Welt Feind: von Seeraub und Konvoifahrt; Störtebeker und die Folgen, 98-115.
  Hamburg, Museum für Hamburgische Geschichte.
 • S.C.P. Kreuger (1994).
  Zr. Ms. Onrust. Verraad en ondergang in Borneo.
  Van Soeren & Co.

Journal articles

 • Oudschans Dentz, F. (1941).
  De schipbreuk van de Sirene bij het eiland Bonaire pp. 317-318.
  Nieuwe West-Indische gids.
 • Chamuleau, B. (2019).
  Scheepsresten in de Zwaakse Weel.
  Zuidwesterheem.
  Zuidwesterheem.
 • Staffan von Arbin, Kay Douglas Smith & Tobias B. Skowronek (2023).
  The Marstrand Cannon: The earliest evidence of shipboard artillery in Europe?,
  The Mariner's Mirror, 109:3, 260-282.
 • Wesemann, M., Belasus, M. (2021).
  .
  Fundchronik Niedersachsen 2019. NNU-Beiheft 24, 204f.
 • J.B. Kist (1977).
  ‘De "Witte Leeuw"’.
  Bulletin van het Rijksmuseum 25 (1977), p.163-164.
 • Victor Enthoven (2012).
  “That Abominable Nest of Pirates”: St. Eustatius and the North Americans, 1680-1780.
  Early American Studies: An Interdisciplinary Journal, vol. (10), number 2.
 • Hirte, C. (1989).
  „..quarum quaedam et triginta homines ferunt“? Bemerkungen zu Befund und Funktion der kaiserzeitlichen Stammboote von Vaale und Leck.
  Offa 46, 111-136.
 • Mäss, V., Russow, E. (2015).
  A delivery for a pharmacy? Exceptional collection of Early Modern Age finds from the sea bed of the Tallinn Bay.
  Archaeological Fieldwork in Estonia 2015, 211–224.
 • Hakan Öniz, Hakan Kaya, Sengül Aydingün (2014).
  A Harbour Structure at Beylikdüzü, Istanbul.
  International Journal of Nautical Archaeology 43.1, 179-184.
 • Seinen, P.A./J. A. van den Besselaar (2014).
  A Late Roman Quay in the River Meuse near Cuijk, Netherlands.
  International Journal of Nautical Archaeology, 43-2.
 • Neyland, R.S. & B. Schröder (1996).
  A late seventeenth century Dutch freighter wrecked on the Zuiderzee: Excavation report 20.
  Flevobericht. nr. 409.
 • Mäss, V. (1992).
  A medieval ship from the Pärnu river.
  Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Humanitaar- ja sotsiaalteadused, pp. 293-298.
 • Eriksson, N. (2018).
  A New View of the ‘Edesö Wreck’: identifying the Swedish naval vessel Bodekull, built 1659–1661 and sunk 1678 from written sources.
  International Journal of Nautical Archaeology, 47.2, 391-404.
 • Mäss, V. (1994).
  A Unique 16th Century Estonian Ship Find.
  C. Westerdahl (ed.), Crossroads in Ancient Shipbuilding (= Proceedings of the Sixth International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Roskilde 1991), 189-194.
  Oxford.
 • Eriksson, N. (2008).
  An early “half-carvel” in the Northern Baltic.
  Maritime Archaeology Newsletter from Denmark 23, 4-9.
 • Delgado et al. (2016).
  Archaeological Excavation of the Forepeak of the Civil War Blockade Runner Mary Celestia, Southampton Bermuda.
  Office of National Marine Sanctuaries, National Oceanic and Atmospheric Administration.
 • Peets, J., Allmäe, R., Maldre, L. (2011).
  Archaeological investigations of a Pre-Viking Age burial boat in Salme village at Saaremaa.
  Arheoloogilised välitööd Eestis/Archeological fieldwork in Estonia 2010, pp. 29-48.
 • Zwick et al. (2019).
  Archäologie an der Waterkant. Die Wrackteile vom Japsand bei Hallig Hooge.
  Archäologische Nachrichten aus Schleswig-Holstein 25, 2019, 152-163.
 • Auer, J., Nakoinz, O., Rinne, C. (2016).
  Archäologie in trübem Wasser: Ein Überblick zur Fundgeschichte und neue Untersuchungen zu einer Holzkonstruktion des 8. Jahrhunderts in der Schlei.
  Archäologische Nachrichten aus Schleswig-Holstein 22, 70-79.
 • Ickerodt, U., Klooß, S., Maluck, M., Siegloff, E., Tummuscheit, A., Fischer, J. (2017).
  Archäologische Denkmalpflege im Nordfriesischen Wattenmeer.
  Natur- und Landeskunde: Zeitschrift für Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg, 2017, 51-57.
 • Karig, J. S., Leive, R. (1993).
  Auf der Suche nach der "Gottfried" und der Sammlung Minutoli.
  Jahrbuch Preußischer Kulturbesitz XXX, 133ff.
 • Schletter, H.-P. (2009).
  Batardeau, Uferbefestigung und ein Plattbodenschiff der frühen Neuzeit in Kaiserwerth.
  Archäologie im Rheinland 2009, 173-175.
 • M.R. Manders/R.W. de Hoop/S. Adhityatama/D.S. Bismoko/P. Syofiadisna & D. Haryanto (2020).
  Battle of the Java Sea: One Event, Multiple Sites, Values and Views.
  Journal of Maritime Archaeology 2021.
 • Fries, J. E. (2014).
  Bericht der archäologischen Denkmalpflege 2013.
  Oldenburger Jahrbuch 114, 219-232.
 • Eriksson, N. (2010).
  Between Clinker and Carvel: Aspects of hulls built with mixed planking in Scandinavia between 1550 and 1990.
  Archaeologia Baltica, 14.2, 77-84.
 • Ellmers, D. (1985).
  Bodenfunde und andere Zeugnisse zur frühen Schiffahrt der Hansestadt Lübeck. Teil 1: Bauteile von Koggen.
  Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte 11, 155-162.
 • Ellmers, D. (1992).
  Bodenfunde und andere Zeugnisse zur frühen Schiffahrt der Hansestadt Lübeck. Teil 2: Bauteile und Ausrichtungsgegenstände von Wasserfahrzeugen aus den Grabungen Alfstrasse 38 und an der Untertrave/Kaimauer.
  Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte 18, 7-21.
 • Buursma, A. & H. Feenstra (red.) (2006).
  Bosch, eiland in de nevelen van de historie: Bosch boven water gehaald.
  Stad & Lande 15, nr 2, p. 4-33.
 • Maarleveld, T. (2008).
  Boten zonder geschiedenis, of wie is er bang voor een boomstamboot?.
  Glavimans.
 • Fernández Abella, David (2014).
  Buscando a La Ragazzona, prospección arqueológica subacuática en la ensenada de Cariño, Ferrol.
  Gallaecia: revista de arqueoloxía e antigüidade, 32, 191-214.
 • ‘Het project de 'Witte Leeuw' : de catalogus van de ceramische wrakvondsten: The Ceramic Load of the 'Witte Leeuw'’ (1982).
  C.L. van der Pijl-Ketel.
  Bulletin van het Rijksmuseum 30 (1982), p. 210-211.
 • Crumlin-Pedersen, O. (1985).
  Cargo Ships of Northern Europe 800-1300.
  In: A. E. Herteig (ed.), Conference on Waterfront Archaeology in Northern European Towns 2, pp. 83-93.
  Bergen.
 • Bauer, E., Fischer, L., Kühn, H.-J., Maluck, M., Meier, D. (2001).
  Chapter 4.3 The Schleswig-Holstein Wadden Sea Region.
  Wadden Sea Ecosystem, 12, 119-157.
 • Johnsen, A. (2002).
  Christian VIII.
  In: H. Mehl (ed.), Historische Schiffe.
  Heide: Boyens Buchverlag.
 • Reinders, H.R. (1985).
  Cog finds from the Ijsselmeerpolders.
  Flevobericht, nr. 248.
 • Guerrero Ayuso, Víctor M.; Quintana, Carles. (2000).
  Comercio y difusión de ánforas ibéricas en Baleares.
  Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló, 21: 153-188.
 • P.A. Boorsma Mendoza (2014).
  Concerning the locations of the missing Dutch East Indiamen Fortuin (1724) and Aagtekerke (1726).
  Report for the Cultural Heritage Agency of the Netherlands.
 • Belasus, M. (2017).
  Connecting maritime landscapes or early modern news from two former 'Baltic Cogs' (Mecklenburg-West Pomerania, Germany).
  Ships And Maritime Landscapes (= Proceedings of the Thirteenth International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Amsterdam 2012), pp. 179-184.
  Eelde: Barkhuis Publishing.
 • Zwick, D. (2008).
  Das Beluga-Wrack vom Bremer Teerhof. Vorläufige Untersuchungsergebnisse.
  Bremer Archäologische Blätter 7, 145-151.
 • Zwick, D. & Klooß, S. (2017).
  Das frühneuzeitliche Schiffswrack von Hörnum Odde, Sylt.
  Skyllis 17.2, 2017, 204-216.
 • Ortlam, D. (1996).
  Das mittelalterliche Flusssystem der Weser im Bremer Becken. Die Balge als Hauptstrom der Werra/Weser.
  Der Aufbau 51, 28-32.
 • Nakoinz, O. (1998).
  Das mittelalterliche Wrack von Schuby-Strand und die Schiffbautraditionen der südlichen Ostsee.
  Archäologisches Korrespondenzblatt 28, 311-322.
 • Förster, T. (1999).
  Das Mukranwrak — Ein ungewöhnlicher Schiffsfund aus dem 16. Jahrhundert.
  Nachrichtenblatt Arbeitskreis Unterwasserarchäologie 5, 12–21.
 • Zwick et al. (2017).
  Das Wrack am Strand von Hörnum Odde, Sylt.
  Archäologische Nachrichten Schleswig-Holstein 2017, 140-147.
 • Nakoinz, O. (2004).
  Das Wrack von Schuby-Strand bei Damp und der slawische Schiffbau.
  Jahrbuch Heimatgemeinschaft Eckernförde e.V. 62, 145-152.
 • Hellenkemper Salies, G.; Prittzwitz und Gaffron, H.-H.; Bauchhenß, G. (Hrsg.) (1994).
  Das Wrack. Der antike Schiffsfund von Mahdia.
  Katalog des Rheinischen Landesmuseums Bonn, 2 Bd.
  Köln.
 • Aoife Daly, Fred Hocker, Calvin Mire (2022).
  Dating the timbers from the ‘Sparrow-Hawk’, a shipwreck from Cape Cod, USA.
  Journal of Archaeological Science: Reports.
 • Robert Stenuit (1977).
  De 'Witte Leeuw'. De schipbreuk van een schip van de V.O.C.  in 1613 en het onderwateronderzoek naar het wrak in 1976.
  Bulletin van het Rijksmuseum 25 (1977), p. 165-178.
 • M. Manders (2019).
  De Aagtekerke spoorloos verdwenen.
  RCE tijdschrift, nummer 04 2019, Amersfoort.
  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 • Vermeersch, J. & M. Manders (2010).
  De boomstamboot Meinerswijk 3.
  Amersfoort: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 • Warnsinck, J.C.M. (1943).
  De Reis om de Wereld van Joris van Spilbergen, 1614-1617.
  De Linschoten-Vereeniging XLVII.
  en Haag, Martinus Nijhoff.
 • Will Brouwers (2013).
  De vrede van Nijmegen.
  Vitruvius 22, jan 2013.
  Academia.edu.
 • Jansma, E. (2013).
  Dendrochronologisch onderzoek van het scheepje ‘Utrecht 6’
  Digital Collaboratory for Cultural Dendrochronology, Rapportnummer p:2013502.
  Academia.edu.
 • Salemke, G. (1977).
  Der Einbaum mit Spanten von der Lecker Au, Kreis Südtondern.
  Das Logbuch 13.1, 5, 9.
 • Fliedner, S. (1964).
  Der Fund einer Kogge bei Bremen im Oktober 1962.
  Bremisches Jahrbuch, 49, 8-10.
 • von Fick, C.-C. (2008).
  Der Glockenanker von der Bremer Schlachte - Versuch einer genauen Bestimmung.
  Bremer Archäologische Blätter NF 7, 153-154.
 • Schletter, H.-P. (2012).
  Der Kaiserswerther Nachen. Ein archäologischer Beitrag zur Rheinschifffahrt der frühen Neuzeit.
  Deutsches Schiffahrtsarchiv 35, 2012, 13-72.
 • Enzmann, J., Jürgens, F., Wilkes, F. (2019).
  Der letzte Wikinger? Ein Wrack aus dem 12. Jh. bei Fahrdorf, Kr. Schleswig-Flensburg.
  Archäologie in Schleswig 17, 133–152.
 • Auer, J. (2002).
  Der Wrackfund vor Arkona—Das Schicksal der dänischen Fregatte Mynden von 1718.
  In C. O. Cederlund & K. Krüger (eds), Maritime Archäologie Heute, p. 194–202.
  Rostock.
 • Fermin, van Dalfsen & Rijs, (2016).
  Diagonale Archeologie.
  Zutphense Archeologische Publicaties 112.
 • Pohl-Weber, R. (1969).
  Die Bremer Eke - Fund eines mittelalterlichen Binnenschiffs.
  Bremisches Jahrbuch 51, 1969, IX.
 • Westphal, V. (1999).
  Die Kollerup-Kogge. Ein Unikum oder Schlüsselfund zur Schiffstypengeschichte.
  Das Logbuch 35, 103-115.
 • Newig, J. (2004).
  Die Küstengestalt Nordfrieslands im Mittelalter nach historischen Quellen / The coastal shape of Northern Frisia in the Middleage according to historical sources.
  In: G. Schernewski, T. Dolch (eds.), Geographie der Meere und Küsten (= Coastline Reports 1), 23-36.
 • Wesemann, M., von Fick, C.-C. (1993).
  Die neue Kogge. Ausgrabung und Bautyp (Vorbericht).
  Bremer Archäologische Blätter NF 2, 36-45.
 • Zwick, D. (forthcoming).
  Die neuen Wrackfunde aus dem Nordfriesischen Wattenmeer.
  Zeitreisen unter Wasser (Archäologie in Deutschland - Sonderband).
 • Caune, A. (1994).
  Die rigische Kogge.
  Zeitschrift für Ostforschung 43.4, 481-495.
 • Fries, J. E. (2011).
  Die Wracks im Watt: Zwei neuzeitliche Zeugnisse des Handels an der niedersächsischen Nordseeküste.
  Archäologie in Niedersachsen 14, 71-74.
 • Fries, J. E. (2011).
  Die Wracks im Watt: Zwei neuzeitliche Zeugnisse des Handels an der niedersächsischen Nordseeküste.
  Archäologie in Niedersachsen 14, 71-74.
 • Bischop, D. (2011).
  Die zwei Weserlastkähne der Beluga-Baugrube auf dem Bremer Teerhof.
  Skyllis 10, 56-64.
 • Reinders, R. (1983).
  Drie middeleeuwse rivierschepen gevonden bij Meinerswijk(Arnhem):
  Opgravingsverslagen 5, 6, en 7. Flevobericht 221.
 • Reinders, H.R., H. van Veen, K. Vlierman & P.B. Zwiers (1980).
  Drie schepen uit de late middeleeuwen.
  Flevobericht, nr. 166.
 • Blaeu, J. (1662).
  Ducatus Sleswicum sive Iutia Australis (Duchy of Schleswig or Southern Jutland).
  In: Atlas major, sive Cosmographia Blaviana, qua solum, salum, coelum, accuratissime describuntur.
  Amsterdam.
 • M. van Alphen (2015).
  Dutch in the Russian navy.
  Reizen door het Maritiem verleden van Nederland.
 • Lesa la Grange, Martijn Manders, Briege Williams, John Gribble and Leon Derksen (2023).
  Dutch Shipwrecks in South African Waters: A Brief History of Sites, Stories and Archives [Unpublished].
 • Bender, J. (2014).
  Dutch warships in the age of sail. p. 155.
 • Stenuit, Robert (1974).
  Early relics of the VOC trade from Shetland.
  The International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration.
 • G.J. van Grol (1921).
  Economische arbeid op St. Eustatius van gouvernementswege, 1903-1918.
  Nieuwe West-Indische Gids, vol. (2), issue 1, 151-162.
 • drs. C.N. Kruidhof, drs. Y. Raczynski Henk, E. Lyklema MA & drs. L. Koehler (RCE Lelystad) (2011).
  Een boomstamkano in Dijkgatsweide.
  RAAP-RAPPORT 2161.
 • Coenen, T., J. Opdebeeck (2016).
  Een Hollandse Melkmeid in een IJslandse krater.pdf.
  RCE tijdschrift 03 2016.
  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 • Seinen, P.A./J.A. van den Besselaar (2016).
  Een laat-Romeinse steiger in de Maas bij Cuijk.
  Westerheem 2016-1.
 • J.C.M. Warnsinck (1940).
  Een mislukte aanslag op Nederlandsch Brazilië 1639-1640.
  De Gids, jaargang 1045, p. 174-206.
 • Dekker, P. (1971).
  Een nieuw licht op de Amsterdamse Oostzeehandel. Het driemast-galjootschip „Victoria“.
  Zeewesen, 60, 41-45.
 • Haalebos (1997).
  Een Romeins graanschip in Woerden.
  jaarboek Oud-Utrecht.
 • Hoffmann, P., Ellmers, D. (1991).
  Ein Frachter aus der Zeit Karls des Großen.
  Bremer Archäologische Blätter NF 1990/91, 33-37.
 • Englert, A., Feiler, A., Kramer, W., Nakoinz, O. (1996).
  Ein frühneuzeitliches Wrack von Belum-Sand, Kreis Cuxhaven.
  Archäologische Nachrichten aus Schleswig-Holstein 7, 1996, 147-155.
 • Englert, A., Fischer, J., Hartz, S., Kühn, H.-J., Nakoinz, O. (2000).
  Ein nordisches Frachtschiff des 12. Jahrhunderts in der Schlei vor Karschau.
  Archäologische Nachrichten aus Schleswig-Holstein 11, 34-57.
 • Englert, A., Fischer, J., Hartz, S., Kühn, H.-J., Nakoinz, O. (2001).
  Ein nordisches Frachtschiff des 12. Jahrhunderts in Schleswig-Holstein.
  Archäologisches Korrespondenzblatt 31, 141-154.
 • Meier, G. (1995).
  Ein Schiff wie vor 1000 Jahren.
  Jahrbuch Oldenburg 39, 38-39.
 • Eckert, J., Wesemann, M. (2008).
  Ein Schiffswrack bei der Insel Mellum.
  Archäologie in Niedersachen 11, 117–120.
 • Eckert, J., Rieke, L., Sauer, A., Wesemann, M. (2007).
  Ein Schiffswrack des 18. Jahrhunderts aus dem Watt bei der Insel Mellum.
  Natur- und Umweltschutz. Zeitschrift der Naturschutz- und Forschungsgemeinschaft 2007, 20-27.
 • Struve, K. W. (1980).
  Ein slawisches Schiffswrack aus der Eckernförder Bucht.
  Offa 37, 169-175.
 • Englert, A., Fischer, J., Kühn, H.-J., Nakoinz, O. (2001).
  Ein Wrack des 12. Jahrhunderts aus der Schlei bei Karschau.
  Nachrichtenblatt Arbeitskreis Unterwasserarchäologie, 7, 55-58.
 • Auer, J. (2002).
  Ein Wrackfund vor Arkona.
  Nachrichtenblatt Arbeitskreis Unterwasserarchäologie 9, 99–104.
 • Soberón Rodríguez, M., Pujol i Hamelink, M., Llergo López, Y., Riera Mora, S., Juliá Brugues, R., Domínguez Delmás, M. (2012).
  El Barceloneta I. Una embarcación medieval a tingladillo en Barcelona.
  Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco 7, 411-422.
 • Abilleira Crespo, Yago (2016).
  El Galeón San Jerónimo (octubre de 1576) y su polémica excavación.
  Revista general de marina, 271 (1), 29-36.
 • Guerrero, Víctor; Miró, Jordi; Ramón, Joan. (1991).
  El pecio de Binissafúller (Menorca), un mercante púnico del siglo III a.C.
  Meloussa, 2: 9-30.
 • Soberón Rodríguez, M. (2010).
  El port baixmedieval de la ciutat de Barcelona: una visió des de l’arqueologia. L’ Escullera de 1477 i la troballa d’un vaixell tinglat.
  Quarhis 6, pp. 134-163.
 • Pujol i Hamelink, Marcel; Rovira Carbonell, Lluis (2004).
  El vaixell medieval de Culip VI,La construcció d'un model hipotètic.
  Drassana: revistadel Museu Marítim, Núm. 12, p. 94-105.
 • Eriksson, N. (2008).
  En fartygslämning från slutet av 1500-talet i Selångersån, Arkeologisk förundersökning.
  Statens Maritima museer: Arkeologisk Rapport 2008, 6.
 • Blanco Patiño, Diana; Fernández Abella, David (2016).
  Estado de conservación de los restos encontrados en la ensenada de Cariño (Ferrol).
  Actas del V Congreso Internacional de Arqueología Subacuatica (IKUWA 5), Cartagena, 332-333.
 • De Nicolás, Juan C. (1973).
  État actuel de l'archéologie sous-marine à Minorque.
  Cahiers d'Archéologie subaquatique II : 167-174.
 • Hoop, R.W. de/N. Schoute (2020).
  Excavation of the Rooswijk (1740).
  Submerged Heritage 9.
  Academia.edu.
 • Excavations resume in bathonea.
  Turkish Archaeological News.
 • Adams, Jon (2013).
  Experiencing Shipwrecks and the Primacy of Vision.
  In: J. Adams & J. Rönnby (eds.), Interpreting Shipwrecks - Maritime Archaeological Approaches, p. 85-96.
 • Cederlund, C. O. (1989).
  Explaining a 13th century cog wreck near Småland , Sweden. A survey of social organization, international trade and sea routes at the time of its use.
  Medieval Ships and the Birth of Technological Societies, I: Northern Europe, p. 81-1 13.
  Malta.
 • Auer, J., Grue, M.-L., Fawsitt, S., Lofthus, L., Thomsen, C. (2010).
  Fieldwork Report: Ostsee Bereich IV, Fischland, FPL 77 (4am wreck).
  Esbjerg Maritime Archaeology Reports 2.
  Syddansk Universitet.
 • Ryan Espersen (2019).
  Fifty shades of trade: St. Thomas during the early 19th century.
  New West Indian Guide 93:41-68.
 • Ryan Espersen (2019).
  Fifty shades of trade: St. Thomas during the early 19th century.
  New West Indian Guide (93):41-68.
 • Eriksson, N. (2020).
  Figureheads and Symbolism Between the Medieval and the Modern: The ship Griffin or Gribshunden, one of the last Sea Serpents?.
  The Mariner's Mirror 106.3, pp. 262-276.
 • Reinfeld, M. (2018).
  Forschung vor der Haustür. Die Pfahlbauten und Kaffenkähne im Werbellinsee.
  In: B. Schiller, K. Müller (eds.), Von Kreta nach Kuba. Gedenkschrift zu Ehren von Veit Stürmer (Berlin: Logos), pp. 469-482.
 • Auer, J. (2004).
  Fregatten Mynden: a 17th-century Danish Frigate Found in Northern Germany.
  The International Journal of Nautical Archaeology 33.2, 264–280.
 • Dekker, P. (1971).
  Friese schepentableaus in Sleeswijk-Holstein.
  Zeewesen, 60, 26-31.
 • Gibson-Hill, C.A. (1952).
  Further Notes on the Old Boat found at Pontian, in Southern Pahang.
  Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. 25, No. 1 (158) (August, 1952), pp. 111-133.
 • Meier, D. (2009).
  Geoarchäologie an der Nordseeküste Schleswig-Holsteins.
  In: O. Heinrich-Tamaska, N. Krohn, S. Ristow (eds.), Dunkle Jahrhunderte in Mitteleuropa? (= Studien zu Spätantike und Frühmittelalter Band 1), 389-416.
  Hamburg: Verlag Dr. Kovac.
 • Peters, D. J. (2007).
  Geschichte und Restaurierung der denkmalgeschützten Museumsbark Seute Deern des Deutschen Schiffahrtsmuseums (DSM).
  Denkmalpflege in Bremen, 4, 15-24.
 • Knappert L. (1930).
  GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSCHE BOVENWINDSCHE EILANDEN IN DE 18de EEUW.
  Nieuwe West-Indische Gids, Jaargang XI pp 353-.
 • Brinck, N. (2004).
  Geschut voor de 7 Provinciën.
  7 Provinciën Cahier 1.
  Plantijn Casparie Almere.
 • S. Lovegrove/R.W. de Hoop/S. Adhityatama (2020).
  Good practice: international collaboration on shared difficult heritage.
  Sharing Heritage Expertise nr. 13.
 • Gouvernements Marine overzicht 1939.
  Regerings-almanak voor Nederlandsch-Indië, 1939.
 • Granade.
  NIMH.
 • Eriksson, N. (2019).
  Gribshunden – det sista drakskeppet?.
  Gränsløs, 10, pp. 11-27.
 • Eriksson, N. (2016).
  Gribshunden (1495): vraket efter ett medeltida kravellskepp.
  Marinarkeologisk tidskrift 1, 4-10.
 • Grote Hulk.
  NIMH.
 • Kalmring, S., Lemm, T. (2020).
  Haithabu: Wikingerzeitlicher Seehandelsplatz zwischen Skandinavien und dem Kontinent.
  Archäologische Nachrichten aus Schleswig-Holstein, 26, 191-193.
 • Harry Bonaventura.
  NIMH.
 • Het volksdagblad : dagblad voor Nederland 28-3-1940.
  Het volksdagblad : dagblad voor Nederland.
 • Cowan, R., Cowan, Z. and P. Marsden.
  Hollandia.
  International Journal of Nautical Archaeology, 4.2.
 • D. Wilken, T. Wunderlich, H. Hollmann, M. Schwardt, W. Rabbel, C. Mohr, D. Schulte-Kortnack, O. Nakoinz, J. Enzmann, F. Jürgens, F. Wilkes (2019).
  Imaging a medieval shipwreck with the new PingPong 3D marine reflection seismic system.
  Archaeological Prospection 26.3, 211-223.
 • Huber, F. (2007).
  In Kiel gestrandet – Das Schicksal der „James C. Hamlen“ als Wrack in der Kieler Förde.
  MarineForum – Zeitschrift für marine Fragen, 7/8, 62-63.
 • Lemdahl, G., Aronsson, M., Hedenäs, L. (1995).
  Insekter från ett medeltida handelsfartyg.
  Entomologisk Tidskrift 116.4, 169-174.
 • Lehmann Th.
  International Journal of Nautical Archaeology.
 • Eriksson, N. (2018).
  Invasionsfartyget som blev en mjölskuta: identifieringen av ”Dalarövraket” som strussen Bodekull (1661-1678).
  Forum Navale, 74, 12-53.
 • Price, T. D., Peets, J., Allmäe, R., Maldre, L., Oras, E. (2016).
  Isotopic provenancing of the Salme ship burials in Pre-Viking Age Estonia.
  Antiquity vol. 90, issue 352, pp. 1022-1037.
 • A. RODDIE, (1976).
  Jacob, the diver.
  The Mariner's Mirror 62 (1976) nr. 3, pp. 259-261; p. 267 noot 6.
 • Bock, B. (1965).
  James C. Hamlen.
  Die Seekiste. Ein Journal der Schifffahrt 6.16, 372-440.
 • Caune, A. (1996).
  Kaianlagen des Rigaer Hafens im 12.-13. Jahrhundert.
  Slowianszczyzna w Europie sredniowiecznej 2, 97-102.
 • Pleyte, W. (1888).
  Kano Kolderveen.
  Meppeler Courant 28-11-1888.
 • Alvik, R. & Haggrén, G. (2003).
  Keskiaikainen haaksirikkopaikka Nauvon ulkosaaristossa.
  Suomen keskiajan arkeologian seura (SKAS) 2, 2003, 18-27.
 • Hoffmann, P. (2002).
  Konservierung und Präsentation des Flußschiffes KARL im Deutschen Schiffahrtsmuseum.
  Häfen, Schiffe, Wasserwege: Zur Schiffahrt des Mittelalters (= Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums, vol. 58), 86-96.
 • Krant 29-3-1940.
  Het volksdagblad : dagblad voor Nederland.
 • Adams, J. & Rönnby, J. (2002).
  Kuggmaren 1: the first cog find in the Stockholm archipelago, Sweden.
  The International Journal of Nautical Archaeology, 31.2, 172-181.
 • Van't Hull, H. (1991).
  Kurzmitteilung zu einem 1991 gefundenen Mooszopf am sogenannten Schlachte-Schiff.
  Bremer Archäologische Blätter NF 1, 38-39.
 • De Juan, Carles; Aguelo, Xavier; Palomo, Antoni; Pons, Octavi. (2010).
  La construcción naval del pecio de Binissafúller (Menorca-Islas Baleares). Análisis de los restos de casco conservados.
  Publications de l'Institut Français d'Études Anatoliennes, 20: 59-73.
 • Cederlund, C. O. (1989).
  Låg Oskarshamnskoggen i en medeltida storhamn?.
  Populär Arkeologi 7, 33-34.
 • Schependocumentatie NIMH.
  Lammertje Queek.
 • Samuel Heed & Jordi Noort, (2015).
  Last Voyage of the KALMAR NYCKE.
  Kalmar Nyckel foundation.
 • Robert Stenuit (1977).
  Le Witte Leeuw. Fouilles sous-marines sur l’épave d’un navire de la compagnie Hollandaise des Indes Orientales, coulé en 1613 a l’ile de Sainte-Hélene.
  Bulletin van het Rijksmuseum 25, Nr. 4 (1977), p.193-200.
 • James P. Delgado (2011).
  Letter from Bermuda: Secrets of a Civil War Shipwreck.
  Archaeology, volume 64 number 6.
 • Lijst van alle zoodanige Schepen.
  NA 1.11.01.01 inv. Nr. 551.
 • Lijst van alle zoodanige Schepen in soorten als bij de Generale Oostindische Compagnie zijn gemaekt oft gekocht als gehuurt alsmede waer oft de zelfde zijn agter gebleven ofte verongelukt als genoomen en verbrand, vermist.
  NA 1.11.01.01 inv. Nr. 551.
 • Vreugdenhil, A. (1938).
  Lists of Men-of-War 1650-1700: Part IV Ships Of The United Netherlands 1648-1702.
 • Santos, T., Fonseca, N., Castro, F., and Vacas T. (2012).
  Loading and Stability of a Late 16th Century Portuguese Indiamen.
  Journal of Archaeological Science 39: 2835-2844.
 • Ilves, K. (2008).
  Maritime Archaeology: the Case in Estonia.
  In: A. Pydyn & J. Flatman (eds.), Collaboration, Communication and Involvement: Maritime Archaeology and Education in the 21st Century, p. 157-170.
  Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Eriksson, N. & Rönnby, J. (2017).
  Mars (1564): the initial archaeological investigations of a great 16th-century Swedish warship.
  The International Journal of Nautical Archaeology 46.1, 92-107.
 • Roio, M., Lõugas, L., Läänelaid, Al., Maldre, L., Russow, E., Sillasoo, Ü. (2015).
  Medieval ship finds from Kadriorg, Tallinn.
  Archaeological Fieldwork in Estonia 2015, 139–158.
 • Ilves, K. (2002).
  Merenduslik kultuurmaastik ja Maasi laev kui selle element.
  Eesti Arheoloogia Ajakiri 6.2, 134-149.
 • Mergor in Mosam.
  Bruggen, jaargang 22 - nummer 2, juni 2015.
 • W. Brouwers/E. Jansma/M. Manders (2015).
  Middeleeuwse scheepsresten in Nederland, De vroege middeleeuwen 500-1050.
  Archeobrief, 3.
 • NA 1.01.02 Staten Generaal 12563.8.
  Nationaal Archief.
 • NA 1.04.02 (VOC) 1233, fol A159 (scan 2007).
 • Meier, D. (2011).
  Naturgefahren und menschliche Reaktionen an der Nordseeküste Schleswig-Holsteins.
  In: Daim, Gronenborn, Schreg (eds.), Strategien zum Überleben. Umweltkrisen und ihre Bewältigung (= RGZM-Tagungen 11), 289-302.
 • Neptunus.
  NIMH.
 • Brandt, K. H. (1979).
  Neue Ausgrabungen und Funde in Bremen (1978).
  Bremisches Jahrbuch 57, 317-334.
 • Hoops, E. (2019).
  Neue Sorgen um eine "alte Dame": Ursache und Schadensausmaß nach Schwelbrand auf der Seute Deern noch unbekannt.
  Deutsche Schiffahrt, 41, 2-4.
 • Reinfeld, M. (2010).
  Neue Untersuchungen an den brandenburgischen Kaffenkähnen.
  Nachrichtenblatt Arbeitskreis Unterwasserarchäologie 16, 72-76.
 • Zwick, D. (2010).
  Neues vom ‘Beluga Schiff’ – ein Bremer Klinkerwrack aus dem 15. Jahrhundert.
  Nachrichtenblatt Arbeitskreis Unterwasserarchäologie 16, 62-71.
 • Zwick, D. (2020).
  Neues Wrack aus dem 18. Jahrhundert beim Süderoogsand untersucht.
  Archäologie in Deutschland 6, 2020, 64.
 • Lange, W. (2005).
  Neueste Erkenntnisse zur Bombardierung der KZ Schiffe in der Neustädter Bucht am 3. Mai 1945: Vorgeschichte, Verlauf und Verantwortlichkeiten.
  In: D. Garbe (ed.), Häftlinge zwischen Vernichtung und Befreiung. Die Auflösung des KZ Neuengamme und seiner Außenlager durch die SS im Frühjahr 1945.
  Bremen, Edition Temmen.
 • Rech, M. (1993).
  Neufund einer Kogge: Fundgeschichte und Datierung.
  Bremer Archäologische Blätter NF 2, 31-35.
 • Wisman, T. (2018).
  Niels Juel: 'A Funny Little Danish Warship'.
  Warship 2018, 8-27.
 • NIMH scheepsdocumentatie.
  NIMH scheepsdocumentatie nr 347.
 • NIMH schependocumentatie nr. 304.
 • Stahn, G. (2012).
  Nordsee (vor Horumersiel), außerhalb des Ldkr. Friesland, FStNr. 2 Neuzeitliches Wrack.
  Nachrichten des Marschenrates zur Förderung der Forschung im Küstengebiet der Nordsee, vol. 49, 19-20.
 • Benjamin Schaff (173).
  Notariele Acta 53 2 feb 1739.
  Gemeente Amsterdam Stadsarchief.
 • Arens, I. (1986).
  Nytt Vrakfynd i Estland. Om ett fartygsfynd från 1500-tallet vid Ordensfästningen Soneburg (estn. Maasilinn) på Ösel sommaren 1985.
  Bottnisk Kontakt 3, 46-50.
 • Arent D. Vos (2012).
  Onderwaterarcheologie op de Rede van Texel.
  NAR 41.
  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 • Bogaers, J.E (1966).
  Opgravingen te Cuijk, 1964-1966.
  Nieuwsbulletin van de Koninklijke Nederlandse oudheidkundige Bond, 1966, 7e Aflevering, 65-72, Voorburg.
 • Leemans C. (1871).
  Over een oude kano in een veen onder Nijenveen.
 • OWIC 1.05.01.01. 68, 1567, fol 123.
 • OWIC, 1.05.01.01, 55,35,134.
 • Orth, K. (2005).
  Planungen und Befehle der SS Führung zur Räumung des KZ-Systems.
  In: D. Garbe (ed.), Häftlinge zwischen Vernichtung und Befreiung. Die Auflösung des KZ Neuengamme und seiner Außenlager durch die SS im Frühjahr 1945.
  Bremen, Edition Temmen.
 • Robinson, D., Aaby, B. (1994).
  Pollen and plant macrofossil analyses from the Gedesby ship - a medieval shipwreck from Falster, Denmark.
  Vegetation History and Archaeobotany 1994, pp. 167-182.
 • Karting, H. (2006).
  POLSTJERNAN - Ein glückloser Viermastschoner aus Finnland.
  Das Logbuch, 4, 177–181.
 • Cederlund, C. O. (1987).
  Preliminär rapport över undersökningen 1984-1985 av ett vrak efter en kogg från 1200-talet vid Bossholmen, Mockebo, Oskarshamn och anläggningar i anslutning till denna.
  Bottnisk Kontakt III, 29-33.
 • Mäss, V. (1991).
  Prospects for Underwater Archaeology in the Eastern Baltic.
  The International Journal of Nautical Archaeology 20.4, 313-320.
 • Fernández Abella, David; Abilleira Crespo, Yago; Blanco Patiño, Diana; Carlsson-Brandt Fontán, Erik; Crespo Liñeiro, Ignacio; Ferreira Domínguez, Alba (2014).
  Proyecto Ragazzona.
  Glyphos: revista de arqueología, 3, 23-32.
 • NIHM.
  Raaf.
 • Dijkman, A.E. (2019).
  Ramp van 21 mei 1737. Het verhaal van de grootste scheepsramp uit de VOC-geschiedenis. [Unpublished paper].
  Leiden University.
 • Dijkman, A.E. (2019).
  Ramp van 21 mei 1737. Het verhaal van de grootste scheepsramp uit de VOC-geschiedenis. [Unpublished].
 • Konsa, M., Allmäe, R., Maldre, L., Vassiljev, J. (2009).
  Rescue excavations of a Vendel Era boat-grave in Salme, Saaremaa.
  Arheoloogilised välitööd Eestis/Archeological fieldwork in Estonia 2008, pp. 53-64.
 • Peets, J., Allmäe, R., Maldre, L., Saage, R., Tomek, T., Lougas, L. (2012).
  Research Results of the Salme Ship Burials in 2011-2012.
  Archaeological Fieldwork in Estonia 2012, 42-60.
 • Castro, F. (2005).
  Rigging the Pepper Wreck. Part I: Masts and Yards.
  International Journal of Nautical Archaeology, 34.1:112-124.
 • Castro, F. (2009).
  Rigging the Pepper Wreck. Part II: Sails.
  International Journal of Nautical Archaeology, 38.1: 105-115.
 • Budsberg, N., Jobling, J., and Castro, F. (2016).
  Rio Grande do Norte Astrolabe.
  International Journal of Historical Archaeology 20.2 :405-421.
 • Bogaers, J. (1974).
  Romeinse militairen aan het Helinium.
  Westerheem, 70-78.
 • Brouwers, W. , Jansma, E. Manders, M. (2013).
  Romeinse scheepsresten in Nederland.
  Archeobrief 4.
 • Brouwers, W., Jansma, E., Manders, M. (2013).
  Romeinse scheepsresten in Nederland.
  Archeobrief 4.
  Academia.edu.
 • Brouwers,W., Jansma, E. , Manders, M. (2014).
  Romeinse scheepsresten in Nederland.
  Archeobrief 4 2013.
 • S. Araki (1985).
  Ruins on the Ocean Floor (Salvaging the Kaiyo Maru).
  American Academy of Underwater Sciences, 1985 (17).
 • Meier, D. (2012).
  Rungholt - ein Mythos wird enträtselt.
  Schleswig-Holstein 1/2012, 6-10.
 • Castro, F. and Fonseca, N. (2006).
  Sailing the Pepper Wreck: A Proposed Methodology to Understand an Early 17th-Century Portuguese Indiamen.
  International Journal of Nautical Archaeology, 35.1:97-103.
 • Kelleher, C. (2012).
  Santa Ana Maria: 1628 wreck of the Capitana of La Flota de la Nueva España,
  KUWA 3: Beyond boundaries: proceedings of the 3rd International Congress on Underwater Archaeology, 9th to the 12th July 2008, London.
 • J. Opdebeeck, M. Manders, T. Coenen (2014).
  Scheepswrak Stavoren 17.
  RAM 221.
  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 • Maarleveld, Thijs J. (2006).
  Schematisch overzicht boomstamboten.
  Glavimans bundel 10, bijlage.
 • Overmeer, A.B.M. (2008).
  Schepen van verre kusten? Overnaadse schepen in Nederland in de 15de en 16de eeuw.
  Glavimans symposion 2006 te Lelystad.
 • Schependocumentatie NIMH.
 • Schepenlijst NIMH nr. 1175.
 • Lüth, F., Förster, T. (1999).
  Schiff, Wrack, ’Baltische Kogge’.
  Archäologie in Deutschland 4, 8–13.
 • Kiel, U. (2009).
  Schiffbruch in der Elbmündung.
  Pommern - Zeitschrift für Kultur und Geschichte 47.4, 21-25.
 • Mark Ponte, Stadsarchief Amsterdam.
  Schipbreuk.
 • Karlis Karklins (1974).
  Seventeenth Century Dutch Beads.
  Historical Archaeology, vol. (8), 64-82.
 • Peter Marsden (1994).
  Ships of the Port of London, first to eleventh centuries AD.
  English Heritage archaeological report 3.
 • Manders,M./W. Kuijper (2015).
  Shipwrecks with botanical cargo.
  Analecta Praehistorica Leidensia 45, p 156.
  Academia.edu.
 • Cederlund, C. O. (1989).
  Sjövägarna vid svenska Östersjökusten på 1200-talet.
  Marinarkeologisk Tidskrift 3, 8-15; 4, 6-17.
 • Eriksson, N. (2012).
  Skeppet Mars—en ny bekantskap!.
  Marinarkeologisk Tidskrift 2, 10–13.
 • Crumlin-Pedersen, O. (1989).
  Skibet i Bøtøminde - en falstersk middelalderskude.
  Lolland-Falsters Historske Samfunds Årbog 1989, 33-44.
 • Hans Zijlstra & Nykle Dijkstra (2021).
  Sneker oorijzers stille getuigen van een scheepsramp.
  Jaarboek 2021 van het Fries Scheepvaartmuseum.
 • Bogaers, J.E. (1967).
  Some notes in connection with the Dutch section of the Limes of Germania Inferior (Germania Secund).
  in M. Gichon (ed.), Roman Frontier Studies, 71-87, Tel Aviv.
 • Demerre I. & T. Missiaen (2010).
  Speurtocht naar het wrak van ‘t Vliegent Hart.
  De Grote Rede 28: 2-8.
 • S. Münch Miranda and J. P. Salvado (2015).
  Struggling for Brazil: Dutch, Portuguese and Spaniards in the 1640 Naval Battle of Paraíba.
  Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 2015, Deel 34, nr. 1, p. 51-64.
 • Roio, M. (2020).
  Tallinn Harbour from the Middle Ages: Studies of the Former and Current Seabed.
  In: J. A. Rodrigues & A. Traviglia (eds.), IKUWA6 Shared Heritage: Proceedings of the Sixth International Congress for Underwater Archaeology, p. 641−648.
  Oxford: Archaeopress Publishing Ltd.
 • Ditta, M., Auer, J. (2021).
  The 'Big Ship' of Wismar: A well-preserved 12th century cargo vessel from the harbour of Wismar.
  Open Sea … Closed Sea. Local and inter-regional traditions in shipbuilding (= Proceedings of the 15th International Symposium on Boat & Ship Archaeology, Marseille 22-27 October 2018), 191-195-209.
 • Ine Demerre en Inge Zeebroek (2009).
  The ‘Buiten Ratel’ case study.
  MACHU report 3.
 • Van Damme, T., Auer, J., Ditta, M., Grabowski, M., Couwenberg, M. (2020).
  The 3D annotated scans method: a new approach to ship timber recording.
  Heritage Science 8:75, 1-18.
 • Martin, C.
  The Adelaar:a Dutch East-Indiaman wrecked in 1728 off Barra.
  The International Journal of Nautical Archaeology (2005) 34.2: 179-210.
 • Eriksson, N. (2016).
  The architecture of a great 16th-century warship: results from the initial surveys of Mars (1564).
  Actas del V Congreso Internacional de Arqueología Subacuatica (IKUWA 5), Cartagena, 2014, 824–836.
 • Karlis Karlins, Norman F. Barka (1989).
  The Beads of St. Eustatius, Netherlands Antilles.
  Beads – Journal of the Society of Bead Researchers.
 • Tanner, P., Belasus, M. (forthcoming).
  The Bremen cog: reconstructed one more time.
  In: Open Sea … Closed Sea. Local and inter-regional traditions in shipbuilding (= Proceedings of the 15th International Symposium on Boat & Ship Archaeology, Marseille 22-27 October 2018), 313-322.
 • Daly, A. & Belasus, M. (2016).
  The Dating of Poel 11 and Hiddensee 12, Mecklenburg-West Pomerania, Germany.
  The International Journal of Nautical Archaeology 45.1, 170–205.
 • Nottelmann, D. (2020).
  The Development of the Small Cruiser in the Imperial German Navy.
  Warship 2020, 102-118.
 • Britt-Marie Petersen (1987).
  The Dutch fluitship Anna Maria, foundered in Dalarö harbour in 1709.
  International Journal of Nautical Archaeology, vol 16.2 1987.
 • Eriksson, N. (2014).
  The Edesö Wreck: the hull of a small, armed ship wrecked in the Stockholm archipelago in the latter half of the seventeenth century.
  International Journal of Nautical Archaeology, 43.1, 103-114.
 • Bill, J. & Vinner, M. (1995).
  The Gedesby ship under sail.
  Maritime Archaeology Newsletter from Roskilde, Denmark 5, 3-8.
 • Weski, T. (1999).
  The IJsselmeer type. Some thoughts on Hanseatic cogs.
  The International Journal for Nautical Archaeology, 28.4, 360-379.
 • Roio, M. (2006).
  The Investigation of Underwater Heritage in Estonia.
  In: V. Lang & M. Laneman (eds.), Archaeological Research in Estonia 1865 – 2005 (= Estonian Archaeology 1), pp. 301-310.
 • Daly, A. (2006).
  The Karschau Ship, Schleswig‐Holstein: Dendrochronological Results and Timber Provenance.
  International Journal of Nautical Archaeology 36.1, 155-166.
 • Goudswaard, B./R.A.C. Kroes/H.S.M. van der Beek (2002).
  The Late Roman Bridge at Cuijk.
  Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek nr. 44 5.
 • Niklas Eriksson (2012).
  The Lion Wreck: a survey of a 17th-century Dutch merchant ship, an interim report.
  The International Journal of Nautical Archaeology 41.1., pp. 17-25.
 • Anderson, R. C. (1939).
  The Mars and the Adler.
  The Mariner’s Mirror 25.3, 296–299.
 • Hall, J. L. (2006).
  The Monte Cristi Pipe Wreck.
  Heritage at Risk.
 • Springmann, M.-J. (1998).
  The Mukran wreck, sunk off the Isle of Rügen, Germany in 1565: a preliminary report.
  The International Journal of Nautical Archaeology 27.2, 113-125.
 • Cederlund, C. O. (1990).
  The Oskarshamn cog. Part I: development of investigations and current research.
  The International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration 19.3, 193-206.
 • Adams, J. (1990).
  The Oskarshamn cog. Part II: excavation, underwater recording and salvage.
  International Journal of Nautical Archaeology 19.3, 207 - 219.
 • Castro, F. (2003).
  The Pepper Wreck.
  International Journal of Nautical Archaeology, 32.1: 6-23.
 • Dorst, E. (2018).
  The Rotterdam, 1716-1722. [Unpublished paper].
  Leiden University.
 • Allmäea, R., Maldrea, L., Tomekb, T. (2011).
  The Salme I Ship Burial: An Osteological View of a Unique Burial in Northern Europe.
  Interdisciplinaria Archaeologica - Natural Sciences in Archaeology 2, 109-124.
 • Belder, B. (2018).
  The significance for South Africa and the Netherlands of the wrecking of the flute ship the Hoop. [Unpublished paper].
  Leiden University.
 • Zwick, D. & Daly, A. (forthcoming).
  The Süderoogsand wreck 1: An interim report on a 18th-century Dutch-built shipwreck from the North Frisian Wadden Sea.
  t.b.a.
 • Robert Stenuit (1978).
  The sunken treasure of St. Helena.
  National Geographic (10).
 • Green, J. (1986).
  The Survey of the Flute Risdam (1927), Malaysia.
  International Journal of Nautical Archaeology. Vol 15 (2), pp. 93-104.
 • Ekman, C. (1939).
  The Swedish Ship Mars or Makalös.
  The Mariner’s Mirror 25.1, 5–10.
 • Moortel, A. van de (2009).
  The Utrecht Ship Type: an expanded logboat tradition in its historical context.
  Between the seas: transfer and exchange in nautical technology: proceedings of the eleventh international symposium on boat and ship archaeology.
 • Larn, Richard (ed.) (1985).
  The wreck of the Dutch East Indiaman Campen on the Needles rocks, Isle of Wight, 1627, part 1.
  The International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration vol. 14, no. 2 (Febr. 1985), pp. 1-31.
 • Larn, Richard (ed.) (1985).
  The wreck of the Dutch East Indiaman Campen on the Needles rocks, Isle of Wight, 1627, part 1.
  The International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration vol. 14, no. 2 (Febr. 1985), pp. 1-31.
 • Larn, Richard (ed.) (1985).
  The wreck of the Dutch East Indiaman Campen on the Needles rocks, Isle of Wight, 1627, part 2.
  The International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration vol. 14, no. 2 (May 1985), pp. 97-118.
 • Auer, J. (2015).
  The wreck of the small Danish frigate Mynden: A story of encounters.
  In: R. Bleile, & J. Krüger (eds.), ‘Princess Hedvig Sofia’ and the Great Northern War, p. 282-291.
  Dresden: Sandstein Verlag.
 • Fick, J. (2018).
  The Wrecking of the VOC-Ship Stabroek and the changing Maritime Landscape of the Cape of Good Hope 1722-1743. [Unpublished Paper].
  Leiden University.
 • Sténuit, Robert (1975).
  TheTreasure of Porto Santo.
  National Geographic (Washington, D.C.).
 • Daly, A. (2021).
  Timber supply for Vasa: new discoveries.
  In: Boetta, G., Pomey, P., Poveda, P. (eds.), Open Sea, Closed Sea: Local and Inter-Regional Traditions in Shipbuilding (= Proceedings of the Fifteenth International Symposium on Boat and Ship Archaeology Marseilles 2018), pp. 263-268.
  Paris.
 • Hoffmann, P. (2001).
  To be and to continue being a cog. The conservation of the Bremen Cog of 1380.
  The International Journal for Nautical Archaeology, 30, 129-140.
 • Castro, F. (2013).
  Tonnages and displacements in the 16th century.
  Journal of Archaeological Science 40: 1136-1143.
 • MacLaughlin-Neyland, K. & B. Neyland (1993).
  Two prams wrecked on the Zuider Zee in the late eighteenth century: Excavation reports 15 and 16.
  Flevobericht, nr. 383.
 • Mäss, V. (1994).
  Underwater Archaeology in Estonia.
  Proceedings of the Estonian Academy of Sciences 43, 97-100.
 • Förster, T., Hartz, S., Kleingärtner, S., Kühn, H.J., Lübke, H., Nakoinz, O. (2000).
  Unterwasserarchäologische Landesaufnahme im Bereich der deutschen Ostseeküste.
  Nachrichtenblatt Arbeitskreis Unterwasserarchäologie 7, 37-41.
 • Zwick, D. (2012).
  Variationen in der mittelalterlichen Schiffbautechnik anhand von Wrackfunden in Bremen.
  Holzbau in Mittelalter und Neuzeit (= Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit 24), 283-298.
 • Segschneider, M. (2014).
  Verbrannt und versunken – Das Wrack Lindormen im Fehmarnbelt.
  Archäologische Nachrichten aus Schleswig-Holstein 20, 88-93.
 • Muller, S.F. (1895).
  Verslag van de opgravingen van Romeinsche oudheden te Vechten in de jaren 1892-1894.
  Verslag van het verhandelde in de Algemeene Vergadering van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
 • Duivenvoorden, W. (2012).
  VOC schip Zuytdorp spoorloos verdwenen op zee.
  Scheepshistorie 14, pp 92-101.
 • Peters, D. J. (2000).
  Vom amerikanischen Viermastgaffelschoner ELIZABETH BANDI zur deutschen Bark SEUTE DEERN.
  Deutsches Schiffahrtsarchiv, 23, 7-50.
 • Huber, F. (2013).
  Von Kaffee, Kalk und Schießpulver – Das Schmugglerschiff »Catharina Maria«, LA8, Ostseegebiet 1527.
  Archäologische Nachrichten aus Schleswig-Holstein 19, 106-109.
 • Eriksson, N. (2019).
  Vraket efter Gribshunden (c. 1483-1495) – ett unikt exempel på medeltida skeppsarkitektur.
  Forum Navale 75, pp. 80-91.
 • Mücke, R. (2011).
  Weserlastkähne im archäologischen Befund.
  Deutsches Schiffahrtsarchiv 34, 35-86.
 • Popta, van Y. (2020).
  When the shore becomes the sea.
  Proefschrift.
 • Reichstein, J. (1975).
  Wikingerzeitliche Siedlungen an der Westküste.
  Die Heimat 82, 119-127.
 • Blom E. & Vos W.K. (2007).
  Woerden-Hoochwoert. De opgravingen 2002-2004 in het Romeinse castellum Laurium, de vicus en van het schip de Woerden 7.
  ADC Monografie 2.
  ADC Amersfoort.
 • Bracker, J., Fahl, A. (1983).
  Wrackfunde aus dem Bereich der Unterelbe.
  Beiträge zur deutschen Volks- und Altertumskunde, 22, 41-51.
 • Vos, A. (2009).
  Wrak Ritthem, een onverwacht oud scheepswrak in de westerschelde.
  Rapportage Archeologische Monumentenzorg 174.
  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 • Waldus, W.B. (red. (2010).
  Wrak VAL7, Buiten IJ.
  ADC Rapport 2064.
 • Kossack, G. et al. (1975).
  Zehn Jahre Siedlungsforschung in Archsum auf Sylt.
  Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 55 II, 261-377.
 • Jahnke, C. (2008).
  Zur Interpretation der ersten Lübecker Schiffssiegel.
  Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde 88, 9-24.

Webpages