direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

In 1968 is tijdens het mengwoelen (het doorwoelen en mengen van grond) op kavel G116 in Oostelijk Flevoland, tussen de Runderweg en de Neushoorntocht, een scheepswrak aangetroffen. Een jaar later is door de Oudheidkundige afdeling van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders een verkennend onderzoek uitgevoerd. Het betreft een zeer compleet wrak van een vrachtschip. Het schip is 12 meter lang en 2,40 meter breed. De verhouding tussen de lengte en de breedte is opmerkelijk; het kan wijzen op het vervoer van mensen. Het schip is overnaads gebouwd en vertoont op scheepsbouwkundig gebied merkwaardige constructies. In het scheepje was geen losse ballast in de vorm van zwerfkeien te vinden, maar in de vorm van aangebrachte tegel- en bakstenenfragmenten. Dit wijst vermoedelijk op een speciaal gebruik van het vaartuig. Van binnen is het schip geheel glad afgewerkt met een aaneengesloten bewegering. Dit geeft de indruk dat het schip niet alleen als vrachtschip dienst heeft gedaan. De mast is nogal ver op het voorschip geplaatst, wat er op kan wijzen dat het schip als jaagschip is gebruikt. Ook de ronde bouw van het voor- en achterschip is opmerkelijk. De achtersteven is hoger opgetrokken dan normaal. De interessante inventaris geeft een duidelijke kijk in het leven van de mens aan boord van een schip. Het scheepswrak is gebouwd in het laatste kwart van de zestiende eeuw. Twee duiten uit West-Friesland en Overijssel en een stuiver uit Friesland dateren de ondergang van het schip rond 1630. Na documentatie is het schip gelicht en geborgen.

Description

Een overnaads gebouwd vrachtschip uit het midden van de zeventiende eeuw, Lelystad.

Status

Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot

Het wrak over de voorsteven gezien.

Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot

De gerestaureerde schoen en een pompleertje.

Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot

Een deel van de scheepsinventaris: twee kookpotjes, een bordje, twee testen, twee gliedestenen, een haalmes, een schaar, drie breeuwijzers e.d.

Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot

De wandtegels die in het wrak zijn aangetroffen.

Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot

Het schip wordt na de verkenning gelicht.

References

Down on 23 July

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces