direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Enkhuizen vertrok 18 december 1603 in de eerste officiële VOC vloot van 12 schepen o.l.v. admiraal Steven van der Hagen naar Azië.

Via omwegen (westkust India (Goa) Ceylon, Sumatra, Java) bereikten Verhagen met schepen de Molukken. De Enkhuizen was ondertussen naar Cambodja gezonden om daar handelskansen daar te verkennen.

De Enkhuizen bleef in Azië. assisteerde o.a. Matelief in 1606 bij de verovering van Portugees-Spaanse steunpunten op Ternate.

4.VEL_343

Gestrand
Het schip is op 1-12-1607 gestrand bij Sa(b)hu op Halmaheira. Waarschijnlijk is De Enkhuizen gestrand tijdens een patrouille om te proberen (Spaanse) versterkingen uit de Filipijnen voor het buureiland Tidore te onderscheppen en kruidnagels uit de omliggende eilanden op te kopen.

Lading
De lading bestond deels 70 balen kruidnagel : soo gecocht als verovert die meest al in of onder water leggen.

Daarnaast was nog de nodige - voor die nagelen aankoop bestemde - handelswaar aan boord. ijzeren pannen en porselein. Mogelijk was dit het porselein ook veroverd op de Iberiërs.

Het volk, het geschut en het aan boord aanwezige geld zijn aan land geborgen. Aan de schipper Dirck Franss was opdracht gegeven de overloop te slopen om beter bij de te bergen lading te kunnen komen. Er zijn ook berichten dat de vijand het wrak in brand hebben gestoken.

Description

Gebouwd: door de VOC kamer Enkhuizen
Schipper: Dirck Franss
Schipper bij vertrek uit Nederland was Jacob Jacobsz. Cul

Tonnage300 ton (150 last)

References

Down on 11 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces