direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De sloep van de stoomloodsboot heeft te IJmuiden 5 zeelieden aangebracht, onder wie een licht gewonde, zijnde de bemanning van de Nederlandse schoener “Boreas”, thuisbehorende te Rotterdam, van de rederij A. Jordens. De schoener was op weg van Gothenburg naar Rotterdam, en is hedennacht om 12 uur, 25 mijl ten NW van IJmuiden, zonder waarschuwing, getorpedeerd. Het vaartuig was geladen met zinkerts.

Nader meldt men ons nog uit IJmuiden:
De plaatsbepaling, waar de schoener door de duikboot werd aangevallen, is moeilijk met juistheid vast te stellen, althans wat de lengte- en breedtegraad betreft. Volgens de mededeling van de kapitein had men de laatste drie dagen op bestek gezeild en kan alleen met enige nauwkeurigheid worden vastgesteld, dat men ongeveer 25 mijl noordwest van IJmuiden was, toen de duikboot-aanval midden in de nacht plaats greep. De beschieting was zeer hevig, men begaf zich in allerijl in de scheepsboot. Het schieten hield ook toen nog aan, er werden zelfs noch zes schoten gelost, toen men reeds in de boot had plaatsgenomen.

Kapitein Goumare en een van de matrozen kregen zeer lichte verwondingen door granaatscherven. Of het schip dadelijk zonk is, weet men niet met zekerheid te zeggen, doch de treffers en de lading zinkerts in aanmerking genomen, is daaraan weinig twijfel.

De duikboot zelf heeft men niet te zien gekregen. De loodsboot, die de 5 man (4 Nederlanders en 1 Deen) aanbracht, had hen overgenomen van de logger Katwijk 49, die daarop dadelijk naar de visserij is teruggekeerd.

Description

Type: Gaffelschoener tweemaster stalen romp
Gebouwd: Firma W. Rubertus, Groningen, NL

Eigenaar 1: Arke Boerma, Groningen
Eigenaar 2: rederij A. Jordens, Rotterdam (23-11-1916)

Telegraaf 2-1-1917 (Bron Delpher)

MasterGoumare
People on board5
Length110.8 feet (33.8 m)
Width22.1 feet (6.7 m)
Draft9.1 feet (2.8 m)
Tonnage192 ton

References

Down on 30 November

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces