direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Gekroonde Haring was een hoeker van 72 voet lengte en een laadvermogen van ca 40 last, gebouwd door de kamer Rotterdam, maar uitgerust door de VOC kamer Zeeland. Ze vertrok uit Wielingen vertrokken op 12-2-1665.(1)
Na aankomst in de Tafelbaai op 30-6-1665 eerst enige tijd in die omgeving ingezet. en op 30-9-1666 naar Batavia en daarna vooral ingezet bij Makassar.

De hoeker Gekroonde Haring vertrok uit Makassar 15 oktober :

Den hoekerboot, den Gekroondem Haringh, van Macassar naar Timor vertrocken, was den 16en december 1669 op de westhoeck van Lombatte bij ‘t gat van Lambale verongeluckt, sijnde het volck en eenige goederen gesalveert

(Dagregister Batavia 16-5-1670)

NA_4.VEL_1288

Verongelukt op de westpunt van Lombatte, ‘t gat van Lambale ligt midden op de kaart.

De schipper en stuurman werden verantwoordelijk gehouden voor het ongeluk.

Description

Schipper: Johan de Wolff

People on board16
Length72.1 Amsterdam feet (20.4 m)
Tonnage80 ton (40 last)

References

Down on 23 July

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces