direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Delfshaven vertrekt 23 april 1642 vanuit Goeree naar Azie. Aanvankelijk wordt het oorlogsjacht vooral ingezet in de Indische Oceaan (Ceylon, India, Perzië). Onder andere bij de eerste Nederlandse scheepvaart in de Perzische/Arabische Golf.

Later doet ze dienst in de Indonesische archipel. Tijdens de Ambonese oorlogen aanwezig in de Molukken en daar bij het weg halen van volk van het westelijk van Ternate gelegen eiland Meau[w] [Pulau Mayu] verongelukt.

Description

Type: oorlogs jacht
Laadvermogen: 80-60 last
Bewapening: 18 ysere stukken bij vertrek in 1642. Bij de laatste vermelding waren dat 13 stukken.

Berging poging
Men probeerde na de stranding van de Delfshaven de kanonnen te bergen. De eerste keer mislukte dat en bij een tweede keer trof men geen kanonnen meer aan:

Om de 13 ysere stucken van ’t verongeluckte jaght Delfshaven die voor de strant van Mejau verbleven sijn te lighten heben ons veele impedimenten gehindert, cleen vaertuygh, namentlyck chialoup ofte Galjooot was te insuffisant om de selve voornamentlyck de swaertste vande gront op te winden [...] 1081v

Nu opten eersten junij hebben wy den Capitayn met ’t jaght armuijden derwaerts gesonden om tselve om niet gepericliteert te werden aen Taffourij doen anckeren, mitsgaders tot meerder faciliteyt een chinese wanckan daer nevens laaten vaaren maer naer goet ondersoeck is geen geschut meer vernomen wy syn bericht dat die van Gerontale over 4 maenden drie a vier van de cleenste stucken die boven opt jaght gestaen hebben, en dight aen strant lagen van daer hebben ontstoolen, d’ander gelooven wy dieper tzee liggende door de fel aensettende golven in de gront syn bewelt .

References

Down on 24 April

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces