direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De fluit Geelmuiden en het jacht Meliskerke werden uitgezonden vanuit Batavia om de handel met China te bevorderen (25 juni 1659). Verantwoordelijk voor de lading en handel op de Geelmuiden was Hendrik Leverey.

Storm
Ze kwamen 24 juli ter hoogte van Macao in een zware storm terecht. Francois Lantsman verantwoordelijk onderkoopman op de Meliskerke deed verslag:

... omtrent 30 mijlen van de Macouse eijlanden op den 25en Julij een seer swaren storm uijt de noordelijcke handt is ontmoet die des nachts met alsulcken cracht van windt toenam, dat die van’t jacht Meliskercke tot behoudenis van menschen schip en goet gedongen wierden haer groote mast te kerven welcken nacht met groot gevaer van te sullen vergaen doorgebracht hebbende

bevonden des morgens van ‘t fluijtie geelmuijden verstecken te sijn [...] ende haer eijndelijck op den 3en augustij in de Baij van Haijtemon behouden gebracht alwaer het gemiste fluijtien Geelmuijden hadden gemeint te vinden maer Eijlaes ‘tselve is daer noch elders niet vernomen noch tevoorschijn gecomen soo dat niet anders t’presumeren sij of moet god betert in zee wesen vergaen daer d’E Comp behalven ’t schip en menschen f 27744:10: bij te verliesen comt.

HaNA_4.VEL_272

In het vierkant, de baai van Haijtemon met de Portugese stad Macao.
De Chinese stad Kanton ligt iets ten n oorden van de baai.

Van de Geelmuiden werd nooit meer iets vernomen.

Description

People on board79
Length100 feet (30.5 m)
Width22.5 feet (6.9 m)
Draft9 feet (2.7 m)
Tonnage200 ton (100 last)

References

Down on 6 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces