direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

Description

In 1948 werd melding gedaan van de vondst van een schip of boot aan de zuidkant van kavel G60 in de Noordoostpolder. Een kort onderzoekje datzelfde jaar wees op een wrak uit waarschijnlijk de 17de eeuw, met genoeg redenen om het advies te geven het wrak te bewaren voor nader onderzoek. Dat was toen niet op korte termijn mogelijk, vanwege het grote aantal scheepswrakken dat nog op archeologisch onderzoek wachtte. Slechts een paar vondsten werden meegenomen, waaronder enkele tegels en fragmenten van kleipijpen. Uiteindelijk kwam het in 1955 tot een verkenning, waaruit bleek dat het ging om een vrij gaaf schip, diep in het veen weggezonken. Opgraving werd destijds wenselijk geacht, mede ten behoeve van de datering van bepaalde bodemlagen, maar hiertoe is het tot op heden niet gekomen.

References

Down on 21 May

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces