direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Op 17 oktober 1654 kwam De Vrede aan op de Noorderrede van Taiwan. Ze was reeds deels beladen met goederen uit China. In Taiwan moest nog 2100 kisten suiker geladen worden.

Op 28 oktober waren al 1400 kisten suiker overgebracht - het was in de ochtend nog mooi weer - tegen 12 uur verslechterde het weer en ging het hard waaien. De Vrede maakte slagzij en vuurde twee kanonschoten af om hulp te trekken.

NL-HaNA_4.VEL_305

Kaart met de situatie rond Fort Zeelandia Taiwan. De Vrede lag op de Noorder rede en sloeg van haar ankers om vervolgens op de Noorder rif terecht te komen en te vergaan. (bewerking kaart WB)

Vervolgens sloeg het schip los van de ankers en werd door de wind naar de Noorderriffen gesleurd. 29 opvarenden kunnen worden gered. 130 man verdronken, lading van f. 94314.18.12 verloren. (Gen. Missiven). Schipper Pieter Jonasz. overleefde de ramp. Hij was met 12 matrozen op kasteel Zeelandia toen de ramp zich voltrok. In dezelfde storm verging ook de fluit Het Witte Lam.

Er werden tevergeefs pogingen ondernomen om de lading en de kanonnen te redden. (Dagregister)

Description

MasterPieter Jonasz.
People on board109
Tonnage800 ton (400 last)

References

Down on 6 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces