direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Op 28 oktober 1654 vergaat de Vrede op het Noorderrif bij Taiwan.

De Vrede was op 15 oktober van Pehu vertrokken en ging op 17 oktober onder het Noorderrif bij Taiwan voor anker. Het schip was te groot om verder naar de moeilijk bereikbare stad te varen. Hier op de rede zou het schip gelost en beladen worden. Met behulp van de kleinere galjoot Formosa en de kleine boot van de Vrede werd de lading peper verder aan land gebracht. Op 19 oktober wordt de Vrede iets verder van het rif geankerd opdat het geen gevaar liep om op het rif te slaan wanneer de wind in plaats van uit het noordwesten naar zuidelijke richting zou draaien. De dagen daarna gaat het lossen door waarna de Vrede geladen kan worden met goederen voor Batavia.
Op 27 oktober gaan het galjoot Formosa en de loodsboot van Taiwan beide volgeladen met 360 kisten suiker naar de op de rede liggende Vrede maar kunnen de lading niet overzetten vanwege te sterke branding onder het Noorderrif.
Op woensdag 28 oktober 1654 was het door de sterke golfslag nog steeds niet gelukt om de lading over te zetten toen rond het middaguur de wind uit het zuiden begon te waaien. Daardoor werd de golfslag onder het Noorderrif nog sterker. De Vrede loste twee kanonschoten. De wind wakkerde meer en meer aan en de golven werden hoger. Hierdoor stootte het schip tegen de grond. De hoge zeeën deden het schip van de ankers slaan en werd het noordwaarts richting het rif gedreven. Het schip stootte enkele malen flink tegen de grond waardoor het barstte en water ging maken. Toen het schip nog eens de grond raakte sloeg het over stuurboord zijdelings om waardoor de zee vrij spel met het schip kreeg. Met de kiel naar boven is de Vrede gezonken. Slechts één matroos en een soldaat konden zich van de meer dan 100 man aan boord in veiligheid brengen. Aangespoelde lijken werden begraven.
De schipper van de Vrede, Pieter Jonasz., was met de scheepsboot en een bemanning van 12 matrozen op het kasteel toen de ramp zich voltrok. De schipper was juist de maandag voor de ramp aan land ontboden door de gouverneur om te overleggen hoeveel kisten hij kon laden.
Ook de galjoot Formosa raakte ernstig beschadigd maar zou gerepareerd worden.
Reisgegevens

 
vertrek op
van
naar
aankomst op
kamer
schipper

14/01/1642
Texel
Batavia
01/08/1642
Amsterdam
 

13/12/1642
Batavia
Texel
09/07/1643
Amsterdam
 
 
via:
Kaap de Goede Hoop
van onbekend tot 11/03/1643

04/10/1643
Texel
Batavia
21/05/1644
Amsterdam
Douwe Aukes
 
via:
Kaap de Goede Hoop
van 09/02/1644 tot onbekend

18/12/1645
Batavia
Texel
30/06/1646
Amsterdam
Cornelis Jansz. Geesbuur
 
Bij vertrek met bestemming Patria bestond de retourvloot uit de schepen Enkhuizen, Henriette Louise, Rotterdam, Tijger, Vrede, Walvis, Westfriesland, Hof van Zeeland en Zutphen.

23/09/1646
Texel
Batavia
26/05/1647
Amsterdam
 

04/01/1648
Batavia
Texel
09/08/1648
Amsterdam
 
 
via:
Kaap de Goede Hoop
van 17/03/1648 tot 03/04/1648

21/10/1649
Texel
Batavia
30/04/1650
Amsterdam
 

 
Siam
Deshima
26/08/1650
 
 
 
Aan boord was opvolger-opperhoofd Pieter Sterthemius.

12/10/1650
Deshima
 
 
 
 
 
Samen met de Robijn.

19/12/1651
Batavia
 
1652
Amsterdam
 
 
via:
Kaap de Goede Hoop
niet aangedaan

23/08/1653
Texel
Batavia
18/05/1654
Amsterdam
Kornelis Noordstrand
 
via:
Kaap de Goede Hoop
van 06/01/1654 tot 24/01/1654

15/10/1654
Pehou
Tayouan
17/10/1654
 
Pieter Jonasz.
Bronnen


• RGP-GS166, 1979. Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries, Volume II, Outward-bound voyages from the Netherlands to Asia and the Cape (1595-1794). - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979. - 765 p., [en] - ISBN 90-247-2270-5
• RGP-GS167, 1979. Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries, Volume III, Homeward-bound voyages from Asia and the Cape to the Netherlands (1597-1795). - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979. - 626 p., [en] - 90-247-2282-9
• RGP-GS233, 1996. Dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan, 1629-1662; deel 3: 1648-1655. - Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 1996. - 670 p., [nl] - ISBN 90-5216-084-8-g
• Viallé, Cynthia, en Leonard Blussé, 2001. The Deshima dagregisters : their original tables of contents : Vol. XI 1641-1650. - Leiden: Institute for the History of European Expansion, 2001. - 440 p., [en]
 
©2020

Description

MasterPieter Jonasz.
People on board109
Tonnage800 ton (400 last)

References

Down on 19 October

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces