direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

In 1981 werd er een melding gedaan van een tweede scheepswrak dat op kavel N66-west is aangetroffen. In hetzelfde jaar is er een verkennend onderzoek uitgevoerd. Eerder is op dezelfde kavel een klein vrachtschip uit de vijftiende eeuw aangetroffen. Het tweede scheepje betreft een klein vaartuig met een lengte van 3,37 m, een breedte van 1,48 en een diepte van 0,34 meter. Er is nog weinig bekend over dit soort scheepjes. De locatie van de vindplaats ligt tussen de Schillinkweg en de Winkelweg. Aan de bouwwijze is in de loop der eeuwen vermoedelijk weinig veranderd. Hier door is een relatieve datering op basis van typologie niet goed mogelijk. Het vlak van het bootje heeft een dubbeling dat bestaat uit vier planken, die vanaf de binnenkant zijn gespijkerd. Uit het onderzoek is niet duidelijk naar voren gekomen of de dubbeling bij de bouw of pas later is aangebracht. Er zijn twaalf monsters genomen van het hout voor jaarringenonderzoek. Van de twaalf monsters waren er tien te dateren. Zes van de monsters waren afkomstig van bomen uit Nederland, drie uit het Westerbergland en één monster was afkomstig uit West-Duitsland. Het monsters dat afkomstig is uit West-Duitsland is van de dubbeling. In de boot is geen inventaris aangetroffen, waardoor de datering op basis van het gronprofiel is vastgesteld. Onder het bootje was een schelplaag aanwezig die in 1650 is afgezet, hieruit valt af te leiden dat het bootje enige tijd na het midden van de zeventiende eeuw is vergaan.

Description

Een klein bootje uit de zeventiende eeuw, Zeewolde.

Status

Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot

De dubbeling met brandsporen.

Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot

Overzicht van het bootje.

References

Down on 20 May

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces