direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

Description

In 1951 werd de vondst gemeld van een scheepswrak op kavel C40 in de Noordoostpolder. De vindplaats werd bezocht en er werd medegedeeld, dat men het wrak graag zou laten zitten totdat opgraving mogelijk zou zijn. Uiteindelijk is het verkend in 1988, nadat het wrak bij het aanleggen van drains beschadigd raakte. De verkenning wees uit dat het waarschijnlijk ging om een groot zwaar gebouwd vrachtschip, met een grootste breedte van ca. 7,5 meter, maar dat over een grote oppervlakte scheepshout was aangetroffen. Als enige vondst werd een leren schoenzool aangetroffen. Na afloop zijn de proefsleuven weer dichtgegooid. Enkele van de losgeraakte stukken scheepshout zijn in de toenmalige werkplaats in Ketelhaven gedocumenteerd.

References

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces

Dutch Presence in Cuba