direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Tijdens het diepploegen op kavel K53 in Zuidelijk Flevoland zijn in 1984 een aantal scheepsresten aangetroffen. In hetzelfde jaar is er een verkennend onderzoek uitgevoerd. De locatie bevindt zich tussen de Wulptocht, de Ibisweg en de Wulpweg. Tijdens een meer uitgebreide verkenning in 1985 is vastgesteld dat het vermoedelijk gaat om fragmenten van een dek of vlak van een waterschip. De resten van de bun waren waarneembaar. Aan de hand van de aangetroffen scheepsfragmenten waren de grootse lengte en breedte helaas niet vast te stellen. Ook de datering kon aan de hand van het hout niet worden vastgesteld. Het hout lag verspreid over een gebied van ongeveer 15 meter. De geringste diepte onder het maaiveld was 0,50 meter. Het hout van de verschillende fragmenten was van matige kwaliteit. Na de documentatie zijn de scheepsfragmenten verwijderd.

Description

Fragmenten van een waterschip, datering onbekend, Almere.

De datering in MaSS is gebaseerd op het scheepstype waterschip.

Status

Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot

Detail van een pen die voorzien is van een deutel.

Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot

Het scheepsfragment dat op de vindplaats is aangetroffen.

References

Down on 23 July

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces