direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Koning David is in september 1638 in Amsterdam gekocht voor de kamer Zeeland. Daar is het schip later in dat jaar naar toe gebracht om verder te worden uitgerust. Vrijwel zeker was het een fluit, maar in de bronnen wordt het vaker als jacht aangeduid.

Storm
De Koning David was in maart 1639 met 66 opvarenden uit Zeeland vertrokken naar Azie. Ze kwam in juli ten zuiden van Kaap de Goede Hoop in een storm en werd zwaar beschadigd. De grote mast overboord en de basaanmast gescheurd zodat die geen zeil meer kon voeren. Men hinkte zo verder de Indische Oceaan op. Na beraad aan boord besloot men naar 't Hollandse kerkhof te varen om daar reparaties door te voeren.

Stranding
16 augustus komt Madagascar in zicht. Ze laveren langs de kust oostwaartse. Ze komen op 28 august voor een grote baai. Men besluit er te ankenen. Dan steekt plots een harde wind op het schip raakt van zijjn ankers en op drift richting de wal. Het schip komt tussen twee riffen klem te zitten maar bleef drijven dankzij de lading masten in het ruim. 11 man die trachten de kust zwemmend te bereiken verdronken. De rest kon zich redden. Met een zelfgemaakt vaartuig bereikten 33 overlevenden in februari 1640 de Tafelbaai. Daar werden zij opgepikt door de thuisvarende retourvloot. Het goud en geld hadden ze van het wrak weten te redden.

Description

Type: het schip bleef drijven op de ingeladen masten. Het moet dus een vaartuig met zogenaamde laadpoorten zijn geweest. Fluitschepen (noordvaarder) die waren ontworpen om lange balken en stammen hout te laden hadden een dergelijked laadpoort. Ze werden noordvaarders genoemd en waren doorgaans onbewapend.

MasterJean Jasperss van Middelburg
People on board66
Tonnage200 ton (100 last)

References

Down on 13 April

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces