direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

Description

Dit scheepswrak werd door Pieter (P. J.R.) Modderman uitgegraven in 1943. Het werd echter niet getekend en een beschrijving van het wrak ontbreekt. De locatie wordt omschreven als 'in de Hopweg', De vondsten uit het vermoedelijk 18de-eeuwse wrak worden in de documentatie wel beschreven, en een aantal ervan zijn bewaard gebleven in het Nationaal Scheepsarcheologisch Depot te Lelystad. Het gaat onder meer om roodbakkend gebruiksaardewerk, een koperen braadpan, een luizenkam en een benen mesheft. Niet bewaard gebleven is een loden penning met het wapen van Haarlem, die echter iets zou kunnen zeggen over waar het schip gevaren heeft.

References

Down on 23 July

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces