direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

In 1981 is melding gedaan van de vondst van een scheepswrak op kavel A97, in Zuidelijk Flevoland in de huidige Noorderplassen. De opgraving is uitgevoerd door de werkgroep archeologie van de oudheidkundige vereniging Arent Thoe Boecop uit Elburg onder begeleiding van medewerkers van het voormalige Centrum voor Scheepsarcheologie. Het schip is een karveel gebouwd praamachtig vrachtschip. Voor de afsluiting van de Zuiderzee stond het water op de locatie van de vindplaats ongeveer 3,20 meter hoog. Het schip is 9,5 km ten zuidoosten van het eiland Marken afgezonken in de bodem. Het scheepshout verkeerde in slechte toestand, alleen het diepst gelegen hout was van goede kwaliteit. De lengte van het wrak is 20,93 m, maar kon door de zware beschadiging van de achtersteven niet exact worden bepaald, de breedte is 4,5 meter. Het ruim neemt het grootste gedeelte van het schip in beslag. Het ruim is 17 meter lang, 3,80 meter breed en 1 meter diep. Van het gewegerde laadruim zijn alleen nog de onderste planken aanwezig. De lading bestaat uit rode bakstenen van het formaat 22 x 10,5 x 4, 5 cm. Aan de achterzijde wordt het ruim begrensd door een schot waarachter zich de woonruimte bevond. Veel onderdelen van het schip en de lading zijn door landbouwwerkzaamheden rond het schip verspreid. De boorden zijn geheel verdwenen, het vlak is intact gebleven. De verbindingen zijn met ijzeren pennen aan elkaar bevestigd. Het scheepswrak wordt op basis van de vondsten in het vierde kwart van de negentiende eeuw gedateerd. De vele vondsten die in het schip zijn aangetroffen schetsen een mooi beeld van de indeling en de samenstelling van de bemanning van het schip. De vondsten bestonden onder andere uit persoonlijke uitrusting, eet- en drinkgerei, gereedschap, navigatiemiddelen en scheepsuitrusting. Na de documentatie is het scheepswrak afgevoerd.

Description

Een karveel gebouwd vrachtschip uit het vierde kwart van de negentiende eeuw, Almere.

References

  • Gijsbers, W., L. Koehler & J.-M.A.W. Morel (2010).
    Licht aan boord: Verlichtingsobjecten uit het Nationaal Scheepsarcheologisch Depot in Lelystad.
    Lelystad: Nationaal Scheepsarcheologisch Depot & Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
  • Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot.
    Opgravingsdocumentatie scheepswrak ZA97.

Down on 29 November

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces