direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

Description

Armament: 14 , 8 iron pieces

Owner: WIC chamber Noorderkwartier

Complement : 76

People on board76
Tonnage320 ton (160 last)

References

  • De Laet, J. (1644).
    Historie ofte iaerlijck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie, zedert haer begin, tot het eynde van 't jaer sesthien-hondert ses-en-dertich.

Down on 28 November

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces