direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

Description

In 1956 werd de vondst gemeld van een wrak nabij het huidige Creil, op kavel E72 in de Noordoostpolder. De pachter meende een stuk los hout te kunnen verwijderen, maar trof bij het uitgraven ter plekke een heel schip aan. Hierop volgende een verkenning/opgraving hetzelfde jaar. Het bleek te gaan om een klein vissersschip van het type schokker, met een grootste lengte van ca. 10 meter, een breedte van ca. 4 meter en een holte van 1,3 meter, in de bodem terecht gekomen onder zware slagzij. Er bleek eerder al een drain dwars door het wrak te zijn aangelegd. Het wrak werd van minder betekenis geacht en is derhalve niet systematisch opgegraven. Desalniettemin werden tijdens de uitgraving toch diverse maten genomen en werd in het schip een vrij complete inventaris aangetroffen, van aardewerk en ijzeren gereedschappen tot diverse lepels en leren schoenen. Op basis hiervan kon de ondergangsdatering gesteld worden op de eerste helft van de 19de eeuw, maar wel na 1820, gezien de aanwezigheid in het wrak van een bakenloodje voor het Amelander Zeegat uit dat jaar. Opmerkelijk zijn verder een gegraveerde tabaksdoos en een soort holle bamboe schacht, voorzien van de letters ‘WW’.

References

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces

Dutch Presence in Cuba