direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

Description

Owner: WIC chamber Stad en Land
Arm,ament: 6 bronze -, 16 iron - , 6 stone pieces

MasterFredericks
People on board43
Tonnage400 ton (200 last)

References

  • De Laet, J. (1644).
    Historie ofte iaerlijck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie, zedert haer begin, tot het eynde van 't jaer sesthien-hondert ses-en-dertich.

Down on 21 May

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces