direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Abel Tasman vertrok 29 januari 1644 aan boord van de Zeemeeuw voor zijn tweede expeditie naar Nova Hollandia (Australië). De expeditie bestond tevens uit het jacht Limmen en de galjoot Brak. De expeditie voerde langs de zuidkust van Nieuw-Guinea en de Baai van Carpentaria (Australië).

collection.sl.nsw.gov.au


Dit is een detail van de kaart van Abel Tasman gemaakt n.a.v. zijn twee ontdekingsreizen naar Nieuw Holland. Afgebeeld zijn de Zeemeeuw, Brak en de Limmen. (Bonaparte Tasman map, anno 1644).

Zeemeeuw vergaan

In de zomer van 1653 verging de Zeemeeuw op weg van Ternate naar Batavia:

Opt de Ternataense advijsen sullen u Ed lesen hoe het jacht de Zeemeeuw van daer naer amboina gsonden ende aldaer niet verschenen sij, ophebbende 50 Soldaten. het selve is amboina voorbij geraect ende door gebreck van rijs, soo de overheijt voorgeeft genootsaeckt over Bouton herwaerts te comen. Doch 8: a 9: mijlen beoosten Batavia op de cust van Java slechtelijck verseijlt ende gebleven sijnde het volck daer van mede altesamen behouden op Batavia gecomen, nevens weijnige scheeps gereetschappen.(1)

Description

MasterHendriksz., Alexander
People on board53
Tonnage100 ton (50 last)

References

Down on 11 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces