direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Na een melding van aangetroffen scheepshout op kavel A88 in Zuidelijk Flevoland is in 1983 een verkennend onderzoek uitgevoerd. De vindplaats is ten zuiden van het Lawsonpad en ten noorden van het Pampushout. De voormalige waterdiepte waar het wrak is gezonken is 2,70 meter. Het fragment bevond zich in een kleilaag. Bij de ontgraving bleek het te gaan om een fragment van een scheepsvlak met een gemiddelde dikte van 5 cm. De grootste lengte is circa 4,80 m, de grootste breedte circa 1,5 meter. De grootste diepte van de fragmenten was 30 cm onder het maaiveld. Het scheepsdeel was in zeer slechte staat. Nadat het geschetst en gefotografeerd was, is het fragment verwijderd. Tijdens de ontgraving zijn twee vondsten gedaan, een scherf van een Westerwalsde kruik en een tegelfragment. Westerwald, een plaats in Duitsland, was vanaf de zestiende eeuw een van de meest belangrijke plaatsten voor de productie van steengoed. Er werden in deze plaats veel uitlopende sierlijke gebruiksobjecten geproduceerd. Op basis van de vondsten is het scheepsfragment in de eerste helft van de zeventiende eeuw gedateerd.

Description

Een scheepsfragment uit de eerste helft van de zeventiende eeuw, Almere

Status

Een restant van het vlak.

References

Down on 6 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces