direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

Description

Eigenaar: WIC kamer Amsterdam
Bewapening: 20 stukken

People on board46
Tonnage240 ton (120 last)

Status

Bron: Nationaal Archief, Den Haag, Oude West-Indische Compagnie (OWIC), nummer toegang 1.05.01.01, inventarisnummer 57; nr. 185.
Lijst van schepen en jachten te Brazilië. [1639] 

References

  • De Laet, J. (1644).
    Historie ofte iaerlijck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie, zedert haer begin, tot het eynde van 't jaer sesthien-hondert ses-en-dertich.

Down on 2 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces