direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

In 2005 en 2006 zijn opgravingen verricht op het Oldehoofsterkerkhof 
in centrum van Leeuwarden.

Hergebruikt scheepshout
De terp is ontstaan rond het begin van de jaartelling. Het is de oudste terp van Leeuwarden. Tijdens het onderzoek werden de contouren van een boerderij uit de Romeinse tijd gevonden.
Bij de ingang zijn een aantal stukken eikenhout gevonden, die dienst deden als vlonder. Op basis van constructiekenmerken is bepaald dat het hergebruikt scheepshout betreft. 
De stukken passen bij elkaar en zijn onderdeel geweest van de zijkant van een boomstamboot.

Datering
Dendrochronologisch onderzoek wijst uit dat het vaartuig waarschijnlijk in het tweede kwart van de 1e eeuw na Christus is gebouwd. De boerderij dateert uit het eind van de 1e eeuw.
Het hout is afkomstig uit Noord-Nederland of Noord-Duitsland

Description

References

Down on 6 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces