direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

The biggest of the stranded ships that belonged to the fleet of admiral Jol. 

Description

Type: fluyt

Tonnage: 200 last

Complement: 122

Armament:  22 cannons (6 bronze)

References

  • Archivo General de Indias. Audiencia de Santo Domingo. Legajo: 101. No.: 143B. Fecha: 11 de septiembre de 1640. OWIC 1.05.01.01. 68, 1567, fol 123.
  • OWIC 1.05.01.01. 43: brief van C.C. Jol, op het schip de Salmander in de baai van Matanza, aan de bewindhebbers van de kamer Amsterdam.
  • OWIC 1.05.01.01. 85, Generale brief (duplicaat) van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en raden aan de vergadering van de Heren XIX. 1640 september 13, schepenlijst.
  • Brouwers, W.F.G.J.
    Publicatie in voorbereiding:  Hollandse schepen in Cubaanse wateren.

Down on 10 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces