direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

In het laatste kwartaal van 1970 zijn de restanten van een klein vissersschip aangetroffen op kavel P49 in Zuidelijk Flevoland, ten westen gelegen van de huidige Eikenlaan. Het betrof een deel van de bodem met een nog resterende lengte van 12,5 meter en een breedte van ongeveer 3,5 meter. Op de bodem zijn een aantal grotere en kleinere zwerfstenen aangetroffen, die waarschijnlijk onderdeel hebben uitgemaakt van de ballast. Met behulp van de ballast werd het schip uitgetrimd, dat wil zeggen dat het niet voor- of achterover in het water lag, maar mooi recht. Daarnaast kan ballast zijn gebruikt om de bun voldoende vol met water te laten lopen, zodat de gevangen vis niet kapot zou kunnen slaan tegen het dek op de bun, de zogenaamde bundeken.

Description

Een klein vissersschip in Zuidelijk Flevoland, Zeewolde

References

  • Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot.
    Opgravingsdocumentatie scheepswrak ZP49-I.

Down on 30 November

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces