direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Het scheepswrak dat op kavel A105 is aangetroffen in Zuidelijk Flevoland, ca. 100 meter ten noorden van de Centaurenstraat, betreft een karveel gebouwd vrachtschip dat oost-west ligt georiënteerd. Op basis van het bodemprofiel is vastgesteld dat het schip waarschijnlijk in de tweede helft van de zeventiende eeuw, in elk geval na 1670, is vergaan. Het wrak is in 1974 verkend door het toenmalige Centrum voor de Scheepsarcheologie, waarbij is gebleken dat de achtersteven en een gedeelte van de bakboordhuid door eerdere bezoekers waren ontgraven. Het scheepshout bevindt zich op 1,20 meter beneden het maaiveld. De achtersteven is gedeeltelijk beschadigd doordat er een ontwateringsgreppel doorheen is gegraven. Het scheepswrak is na de verkenning toegedekt met een dikke laag tochtgrond om het wrak te reserveren voor onderzoek in de toekomst.

Description

Een karveel gebouwd vrachtschip uit de tweede helft van de zeventiende eeuw, Almere

References

Down on 9 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces