direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

Description

Naar aanleiding van een in juni 1962 gemeld scheepswrak op kavel G77 in Oostelijk Flevoland, ontdekt bij het leggen van drainagebuizen, werd in september 1965 een verkenning uitgevoerd. Op basis van de ligging van het wrak in de Almere-afzetting in het bodemprofiel en de vondst van een bronzen kookpot of grape, werd verondersteld dat het een 15de- of 16de-eeuws schip zou kunnen zijn. Tot verder onderzoek kwam het in de periode van 13 juni tot en met 25 juni 2001, toen een uitgebreide herverkenning werd uitgevoerd. Hieruit werd duidelijk dat het om een aanzienlijk ouder, koggeachtig schip ging van ca. 11 meter lang en 3 meter breed, met een waarschijnlijke ondergangsdatum in de eerste helft van de 14de eeuw. Zo werd het aardewerk bijvoorbeeld gedateerd als vervaardigd in de periode 1320-1340.

References

Down on 23 July

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces