direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Dit schip is gevonden op de grens tussen de kavels N10 en N11 in Oostelijk Flevoland nabij de kruising tussen de Elburgerweg en de Hondweg in de gemeente Dronten. Het wrak is tweemaal verkend, in 1958 en 1981, in 2001 is het schip opgegraven.

Het schip is niet eenduidig aan een scheepstype toe te schrijven. Het behoort tot de familie van zeepunters, pluten, bonzen en schokkers. Het was met name geschikt om in de ondiepe kustwateren te opereren, maar niet om ver mee de zee mee op te gaan. De zware keien die in het schip zijn aangetroffen, waren waarschijnlijk in gebruik als netverzwaarders van staande netten en fuiken. Een haardplaat (van de stookplaats) in het voorschip geeft aan dat men aan boord een maaltijd kon bereiden. De kapdatum van het scheepshout is op grond van jaarringonderzoek bepaald tussen 1700 en 1711.

Het hout is afkomstig uit Centraal Duitsland, Lotharingen en Nedersaksen. Gezien het geringe aantal (dateerbare) vondsten is geen uitspraak te doen over de datum van ondergang.

 
 

Description

Uit de opgraving blijkt dat het een klein, overnaads, platboomd vissersschip betreft met een bun. Het schip heeft een vlakke bodem die uit drie planken bestaat en boorden die zijn opgebouwd uit vijf gangen. De onderste vier gangen van de zijden zijn overnaads; de scheergang is karveel. Bij de voor- en achtersteven zijn boven de onderste gang instekers geplaatst, om het schip meer zeeg te geven. Het vlak is 6,4 meter lang bij een breedte van 1,4 meter.

De achtersteven staat op een steventeen, een uitloper van de middelste vlakgang. Het schip was voorzien van een stevenroer. De voorsteven en het grootste deel van de stuurboordzijde ontbreken. Kenmerkende elementen van de constructie zijn verder: de ondiepe bun, de naar binnen staande scheergang en het achterdek dat bestaat uit een achterdoft en achterplecht.

Centraal in het schip ligt de bun, die uit twee compartimenten bestaat. Ter plaatse van de bun is de huid doorboord met talloze kleine gaatjes, zodat de gevangen vis levend aan wal kan worden gebracht. De bun is toegankelijk via een zogenaamde buntrog die op de bundeken staat.

 
 

Length52.5 feet (16 m)
Width16.4 feet (5 m)

Status

Overzicht van het vrijgegraven vissersscheepje op kavel N10 in Oostelijk Flevoland. In het midden zijn de bundeken (de bovenkant van de bun) en de trog te zien.

References

Down on 6 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces