direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Er wordt in een archiefstuk van de admiraliteit van Amsterdam gewag gemaakt van een schip (de naam blijft ongenoemd) onder kapitein Carsten Pietersz. Rosegaert vergaan bij Bevesier (Beachy Head) in het najaar van 1623. .

Een ander fragment gedateerd 12 oktober 1624 maakt duidelijk om welk schip het moet zijn gegaan. In de marge van dat stuk staat pa[...]aeij.

NL-HaNA_1.01.46_1370_0159

Er staat in de marge het schip PA[PEG]AeIJ.

Het gaat om een verzoek tot uitbetaling van Jacob Janszoon Duiker. Die vraagt om vergoeding voor twee bronzen kanonnen die hij uit het schip de Papegaai heeft gehaald en aan land gebracht. 

De Papegaai was een fregat gebouwd in 1613 in Amsterdam.(Elias, 18) In 1623 was dit schip ingedeeld bij een eskader dat kruiste in het Engels Kanaal om schepen van de Republiek te beschermen tegen Duinkerker kapers. Kapitein was Carsten Pieterszoon Rosegaert.

Deze was eerder kapitein op de Friesland in 1617-1618 tijdens een expeditie tegen Barbarijse zeerovers onder Hillebrant Quast. In 1620 is Dirck Ietersz.Vos kapitein op de Friesland.

Ramp
Tal van zeelieden verdronken bij de ramp. De kapitein ontving van de Admiraliteit een vergoeding voor voorgeschoten begrafeniskosten van de aangespoelde matrozen.

De overlevende bemanningsleden ontvingen een maand gage ter vergoeding van hun verloren bezittingen.

Kapitein Rosegaert die de ramp overleefde werd verantwoordelijk geacht bij nabestaanden voor het verongelukken van het schip. Een vrouw - mogelijk de echtgenote van een der verdronken matrozen - viel hem op 5 december 1623 aan in het Prinsenhof in Amsterdam en krabde zijn aangezicht open.

Met een bijdrage van Roel Slachmuylders

Description

MasterCarsten Pieterszoon Rozegaert
People on board85
Tonnage300 ton (150 last)

References

Down on 10 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces