direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Arend was oorspronkelijk een oorlogsschip bewapend met 28 kanonnen van de admiraliteit van Amsterdam. Ze maakte deel uit van de expeditie die door de Staten-Generaal samen met de VOC op touw was gezet om de Spaanse bezittingen op de westkust van Zuid Amerika aan te vallen. Deze zogenaamde Nassause vloot stond onder leiding van admiraal Jacques l’Hermite.

Nassause vloot
Eind april 1623 vertrok de vloot van 11 schepen: Amsterdam, Delft, Arend, Hazewind, Oranje (Zeeland), Hollandia, Hoop en Mauritius (Rotterdam), Koning David, Griffioen (Hoorn, en de Eendracht (Enkhuizen) vanuit Goeree. (NA 1.04.02_4932)

Rijksmuseum Amsterdam RP-P-OB-80.316


De vloot op de rede van Callao de Lima. De Arend ligt rechtsonder

Schipper op de Arend was Meindert Egbertsz. Deze overleed 28-8-1624 en werd opgevolgd door Pieter Cornelisz. Hartloop schipper van de Grifioen.(Journaal 50)

 Op 9 mei 1624 bereikt de vloot Callao de Lima dat belegerd werd. Er werden wat schepen veroverd maar . De stad viel niet. In augustus stak de vloot weer in zee en besloot uiteindelijk de grote oversteek te maken naar de Molukken.

Daar kwam ze aan in maart 1625. De opvarenden van de vloot werden door de VOC ingezet om Ambon te brandschatten en zogenaamde illegale teelt van kruidnagels te bestraffen.

Uiteindelijk kwam de vloot in Batavia aan op 29 augustus. Daar werd de vloot opgedeeld. De Arend werd naar Coromandel in India gezonden.

Description

De Arend is in het bezit van de VOC gekomen in 1625

MasterPieter Cornelisz. Hartloop
People on board144

References

Down on 1 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces