direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

Description

Type: WIC yacht
Built: yard, voor 1623
Owner: WIC chamber Stad en Lande
Complement: 54 crew, 23 soldiers (1629)
Master: Jan de Braem tot 1628, Claes Hendriksz.
Armament: 2 bronze , 10 iron, stone

MasterClaes Hendriksz.
People on board74
Tonnage140 ton (70 last)

References

  • De Laet, J.
    Historie ofte iaerlijck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie, zedert haer begin, tot het eynde van 't jaer sesthien-hondert ses-en-dertich.

Down on 4 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces