direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Ban Hok Liong is op 17 december 1915 gezonken en verloren gegaan nabij Tanjung Selatan. Bij de ramp kwam gezagvoerder Jansen om het leven.

Het schip was oud en door achterstallig onderhoud nauwelijks nog zeewaardig. Gezagvoerder Jansen heeft bij de rederij meermalen aangedrongen om de hoogst noodzakelijke herstelwerkzaamheden uit te voeren. De westmoesson maakte de zee ruw. De Ban Hok Liong maakte snel water. Pompen werkten niet meer en de stoomturbines vielen uit.

Men trachtte nog het schip drijvende te houden door de lading kolen zoveel mogelijk overboord te gooien. Uiteindelijk gaf Jansen bevel het schip te verlaten. Hij bleef met stuurman Oemar en Djoeroemoedi Malik als laatste op de brug. Om half elf begon het schip plots snel te zinken en de drie mannen spronge3n in zee. Oemar en Malik werden gered. kapitein Jansen werd niet meer gevonden.

Delpher

Sumatra bode 14-1-1916

Description

Gebouwd: Jollet & Babin, Nantes, France
Eigenaar: Tio Kwie Liong & Tio Kwee Ban, Bandjermasin, Nederlands Indië

Bandjarmasin
Bandjarmasin was de hoofdstad van het Nederlands-Indische deel van Borneo. Een buitgemaakte diamant van 36 karaat is aanwezig in het Rijksmuseum Amsterdam. ir. J.A. Manusama (1910-1995), president RMS 1966-1993 is geboren in Bandjarmasin.

MasterJansen, J.
Length161.8 feet (49.3 m)
Width21.3 feet (6.5 m)
Tonnage354 ton

References

Down on 10 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces