direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Potvis was een kleine fluit voor de inter Aziatische handel. Ze vertrok 14 mei 1649 uit Wielingen en kwam 31-10-1649 in Batavia aan.
Vanuit Batavia vertrok de Potvis samen met de Witte Duif naar Taiwan (15 - 7 - 1650) Beide schepen zijn daar nooit aangekomen. De officieren van Het Witte Paard dat wel aankwam in Taiwan verklaarde over het lot van de Potvis:

de Trouw en de Potvisch den anderen tot Aynam toe waren bijgebleven, doch hadden aldaer door den harde storm op een lager wal malcanderen mede gemist. (Dagregister III, 156)

dees droevige tijdinge namentlijcken dat de fluyten de Duyff en Potvis, 't verleden jaer van Batavia naer Tayouan gesonden, tot noch toe niet te

voorschijn gecomen waren, maer praesumeerde men seeckerlijck deselve met alle de zielen en ingeladen goederen gesoncken en verongeluckt te zijn.*

Description

Type: Fluit
Gebouwd/Built: Middelburg, 1649
Eigenaar/Owner: VOC chamber Zeeland
Tonnage: 150

References

Down on 9 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces