direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Horstermeer vertrok 21-5-1678 uit Texel.
Horstermeer dat Godt betert 21 September lestleden op de cust van Brasil int gatvan Rio Grande is verongeluckt , dogh sonder verlies van enigh volk Hoedanigh sigh die saecke heeft toegedragen sullen vE uytte ingeleyde copie vandem brief daer over herwaerrts geschreven breder kunnen sien.

Wikimedia Commons

Vijf katschepen op de rede van Hoorn (Jan Claesz. Rietschoof)

Description

Dimensies: 115 voeten, wyt 23 hol 11 ¾ 
Complement: 30

References

Down on 6 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces