direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Prins Willem maakte deel uit van een vlooteskader o.l.v. Witte de With die in september 1653 300 koopvaarders naar Noorwegen en de Oostzee escorteerde. Dit was nodig omdat de Eerste Engels-Nederlandse oorlog nog in volle gang was.*

Op de terugweg nam hij de VOC retour vloot onder zijn hoede. Deze was via de route achterom in Bergen aangekomen. Vervolgens ging het richting Sont om de koopvaarders daar op te halen. Vandaar ging het naar Holland. 400 schepen in totaal waaronder 84 oorlogsschepen. De vloot kwam op 3 november bij Texel daar liepen de meeste koopvaarders veilig binnen. De grote VOC retour liepen via het Vlie binnen op de rede van Texel.

Storm ramp
De schepen van de With moesten buitengaats blijven en op volle zee voorraden in nemen. Op 9 november stak een zware storm op die dagen aanhield. Veel schepen werden beschadigd en diverse schepen werden op het strand geworpen. Zo ook De Prins Willem.

Het was een grote ramp. Het aantal slachtoffers was ca. 1400. De vloot had minsten 9 schepen verloren en de meeste anderen waren zwaar beschadigd.

-------------------------------------------------------

* De Prins Willem had deel genomen aan de zeeslag bij Nieuwpoort en de zeeslag bij Texel

Description

Bewapening: 28

MasterBoermans, Jan Jansz.
People on board106
Length120.1 feet (36.6 m)
Width27.9 feet (8.5 m)
Draft11.2 feet (3.4 m)

References

  • NIMH scheepsdocumentatie nr 759.
  • Breeman, Walter.
    Het leven en de daden van Witte Cornelisz. de With p 207.
  • Bender, J. (2014).
    Dutch warships in the age of sail. p. 155.

Down on 21 May

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces