direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Bantam maakte deel uit van een vloot van acht schepen; Banda (admiraal), Walcheren, Zierikzee, Ceylon, Ter Veer, Bantam, China en Patani) die in 1606 naar Oost-Indië vertrok.

De vloot stond onder bevel van admiraal Paulus van Caerden en vormde de derde vloot die naar Indië vertrok.

Aanval op het fort San Sebastian in Mozambique in 1607.

De Bantam had uiteindelijk als bestemming Bantam gekregen om daar als retourlading peper in te nemen.

Verdubbelen van de scheepshuid
De huid van de Bantam was verdubbeld na haar eerste reis. Dit werd gedaan tegen de gevreesde scheepsworm (Teredo Navalis) die zich een weg door de scheepshuid kon knagen en zo gevaarlijke lekkages veroorzaakte. De remedie daartegen was een tweede scheepshuid van een lichtere houtsoort aanbrengen met daartussen in harpuys (mengsel van o.a. lijnzaadolie, hars) gedrenkt (runder)haar. De houtdelen boven de waterlijn werden ook behandeld met deze beschermende 'coating'.

Voor wat betreft de Bantam is er een rekening bewaard gebleven van dit verdubbelen; NA 1.04.02 (VOC) 14854 II Boekhouding Enkhuizen 158/ 9-11-1610 f 100 voor alle het haer tot verdubbelen van de Bantam
217 / 8-4-1611. Verscheyden materialen tot vertimmeringen & verdubbelinge van de schepen Bantam en Patani …. 30 oxchoofden met harpuys wegende 1025 # ad 5 gl t hondert.

De Bantam liep op haar tweede thuisreis vast in de Slenk bij Texel.:

wy hebben hier gisteren een zeer quade tydinghe ghehoort van het pericliteren des scheeps Banttam ontrent het Texel
(NA 1.04.02 (VOC) 7292 (uitgaande brieven kamer Zeeland), fol 32 (scan 69)
Camer tot Amsterdam Den 5en October 1613 In Midddelborch

NA 1.04.02 (VOC) 14854 II [Boekhoud-journaal Enkhuizen 1608 - 1619]
bevat een groot aantal meldingen waaruit blijkt dat er lading [en later geschut en uitrusting) van de Bantam onder Texel is geborgen.

Description

References

  • DAS 5098.2.
  • Booy, A. de (1968).
    De derde reis van de VOC naar Oost-Indiƫ onder het beleid van admiraal Paulus van Caerden uitgezeild in 1606, deel 1.
    Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage.
  • Nationaal archief.
    NA 1.04.02 (VOC) 7292.

Down on 27 May

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces