direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Tussen de Schollevaarweg en de Hoge Vaart, nabij het Trekkersveld is tijdens het greppeltrekken op kavel M41 in Zuidelijk Flevoland in 1973 een scheepswrak aangetroffen. In hetzelfde jaar is er een verkennend onderzoek uitgevoerd. In 1979 is een herverkenning uitgevoerd waarbij het schip volledig is gedocumenteerd. Het vaartuig is een vrij klein type vissersschip (botter). Het schip is 11,6 bij 3,5 meter groot en is onder zware slagzij over bakboord in de bodem afgezonken. De huidplanken zijn met twee tot drie houten pennen aan de inhouten bevestigd. De pennen zijn aan de buitenkant voorzien van deutels. Het schip is zwaar beschadigd. De stuurboordzijde was geheel afwezig, de voorsteven was geheel verdwenen evenals het bovenste deel van de achtersteven en het voordek. Als gevolg van het trekken van een drainsleuf miste een strook in het achterschip. De bakboordzijde was daarentegen vrij compleet. In het midden van het schip is een bun aangetroffen. De bun reikte van zijde tot zijde en was 3,65 meter lang. De datering van het schip is vrij recent, circa eind negentiende of begin twintigste eeuw. In het wrak zijn onder andere een mes, een ijzeren beslag, pokhouten schijven en een gietijzeren plaat met houten omlijsting aangetroffen.

Description

Een vrij kleine botter uit de negentiende of twintigste eeuw, Zeewolde

Status

De bun met de doorboorde gaten.

In het midden van het schip waren de vuurplaat en vuurkist nog aanwezig.

Overzichtsfoto van de botter.

References

Down on 28 November

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces