direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Dit schip is gevonden op kavel G64 in Oostelijk Flevoland, aan de Houtribweg in de gemeente Lelystad. Het wrak is in 1963 verkend en in 1968 volgde de opgraving. Het wrak bleek volledig uit elkaar geslagen. Het betreft een overnaads gebouwd vissersschip van het type waterschip. Waterschepen waren de grootste en belangrijkste vissersschepen van de Zuiderzee gedurende de zestiende en zeventiende eeuw. Ze zijn voorzien van een bun gevuld met water, waar de gevangen vis levend in vervoerd kan worden. De vroegste types waterschepen werden overnaads gebouwd, maar vanaf het tweede kwart van de zestiende eeuw werden deze schepen karveel gebouwd, dat wil zeggen gladboordig. Vanwege de fragmentarische staat waarin het wrak verkeerde zijn er weinig gegevens over de constructie van het schip bekend. Vastgesteld kon worden dat het schip overnaads gebouwd was op een kielplank. Het schip had een gebogen voorsteven en een rechte achtersteven. Op basis van aardewerk fragmenten kon worden vastgesteld dat dit schip in het begin van de zestiende eeuw is vergaan.

Description

Een zwaar beschadigd wrak van een overnaads gebouwd waterschip uit de zestiende eeuw, Lelystad

Status

Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot

Overzicht wrak OG64 van achteren naar voren met de omgeslagen achter- en voordekken.

References

Down on 13 July

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces