direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Over dit scheepje is weinig bekend. Het roeibootje was al door de ontdekkers uit de grond gehaald toen de scheepsarcheoloog nog moest kijken om wat voor schip het ging. De vindplaats ligt aan de Oud Emmeloorderweg weg. Het gaat om een eenvoudige roeisloep met een lengte van 4 meter en een breedte van 2,5 meter. Het roeibootje is niet erg oud en waarschijnlijk vlak voor de inpoldering gezonken, ruwweg tussen 1900 en 1942 n. Chr. Het bootje is niet onderzocht omdat het verder niet van betekenis werd geacht. Mogelijk fungeerde de roeiboot als bijbootje bij een groter schip en is het bij zwaar weer losgeslagen.

Description

Een roeibootje op kavel J129 in de Noordoostpolder, Nagele

References

Down on 20 May

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces