direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Het jacht De Ruiter was oorspronkelijk gebouwd voor de VOC kamer Amsterdam, maar werd overgedragen aan de admiraliteit van Amsterdam in het voorjaar 1665. De tweede Nederlands-Engelse oorlog was aan de gang (1665-1667)

Lowestoft
Het jacht De Ruiter (kapitein Jan de Vogel) werd ingedeeld in het 4e eskader o.l.v. luitenant-admiraal van Stellingwerf (Sevenwolde) in actie in de zeeslag bij Lowestoft. De Ruiter werd veroverd en weggesleept na eern gevecht met de Dolfin.

In Britse dienst gekomen als flyboat The Horseman. Afgezonken als blokkade schip bij Woolwich 13 juni 1667. Als bescherming van Londen tijdens Michiel De Ruiter' tocht naar Chatham (juni 1667).

Description

Bewapening: 18 stukken

MasterVogel, Jan
People on board80
Length95 feet (29 m)
Width24.5 feet (7.5 m)

References

Down on 9 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces