direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Boomstamboot fragmenten gevonden bij kanalisatie werkzaamheden in de Essche stroom.

Description

De kano was gemaakt van eikenhout met rijzende stevens. De kim was bijna haaks op de platte binnenbodem aangebracht.

De overgebleven dimensies: 290 x 48 x 32 cm

Status

Resten bewaard Nieuwland.

References

  • Heide, G.D. van der (1974).
    Scheepsarcheologie: Scheepsopgravingen in Nederland en elders in de wereld. p.119.
    Strengholt Naarden.

Down on 11 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces