direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Rotterdam begeleidde - samen met De Dolfijn - een konvooi van 20 koopvaarders en de pakket-boot van Londen naar de Maasmonding. Aan boord van de twee konvooiers bevond zich het soldij voor de Engelse troepen in Vlaanderen.

Rijksmuseum Amsterdam SK-C-91


Op de afdbeelding het fregat de Ploeg (Ludo Backhuysen ca. 1690)

Het konvooi stuitte op een Frans eskader van 5 schepen o.l.v. van Jean Bart.* De Fransen vielen als eerst de pakketboot aan. De Rotterdam schoot te hulp en koerste op de Franse schepen aan. Bij die actie kwam de wind plotseling opzetten. Toen kapseisde de Rotterdam plots. De oorzaak was een onverwachte windvlaag die het schip deed overhellen. Het geschut stond niet goed vast gesjord en ging rollen zodat het schip kapseisde en zonk. 300 opvarenden waaronder 150 passagiers en de commandant kwamen om. 15 man werden ger4ed door de Duinkerker schepen van Bart. De Dolfijn verging het niet veel beter ze liep vast op de zandplaat Springer in de monding van de Grevelingen. Het lijk van kapitein De La Cave spoelde enige dagen later aan op het strand bij Zandvoort.

* Jean Bart was een zeer bekwame kapitein in Franse dienst. Hij had het vak in Nederlandse dienst geleerd o.a. op de Zeven Provinciën van Admiraal Michiel de Ruiter.

Description

Gebouwd: Rotterdam, Salomon Jansz. Tempel, 1678**

Bewapening: 40 (1678) 44 (1694)

People on board170
Length120 feet (36.6 m)
Width32.2 feet (9.8 m)
Draft12.1 feet (3.7 m)

References

Down on 10 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces