direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

In de zomer van 1870 vraagt Leemans, directeur van het RMO in Leiden, bij de Minister van Binnenlandse Zaken, die zich indertijd met zulke belangrijke zaken bezig hield, of hij naar Drente mag reizen omdat veenarbeiders blijkens een krantenbericht een oude boomstam hebben gevonden die heel goed een vaartuig zou kunnen zijn. De Minister vindt het goed, mits hij de kosten binnen de perken houdt en er de 50 gulden subsidie die in mei 1869 ter beschikking is gesteld voor aanwendt (Maarleveld p. 12)
n.40). Leemans reist af, dwaalt door de veenkoloniën, doet verslag aan de Minister die hem daar voor dankt, en rapporteert zowel in het jaarverslag als in de ‘verslagen en mededeelingen der Koninklijke akademie van Wetenschappen’ (Leemans 1871). Sedertdien is deze boot bekend als de ‘kano van Nijeveen’.

Description

Status

Lengte: 8.10 m

Er is een fragment bewaard gebleven. Hout plank, (RMO inv. 9 blz. 62 nr. NV 24,

References

  • Leemans C. (1871).
    Over een oude kano in een veen onder Nijenveen.
  • Maarleveld, T. (2008).
    Boten zonder geschiedenis, of wie is er bang voor een boomstamboot?.
    Glavimans.

Down on 11 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces