direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Frederik Hendrik maakt zes retour reizen. Haar zevende uitreis naar Indië begon 26-3-1642. Op 8-1-1643 kwam ze in Batavia aan. De Frederik Hendrik blijft daarna in Indië dienst doen.

Slijten
Op 2 mei 1646 kwam het oude schip aan bij Ternate om daar in de nadagen van haar bestaan nog van enig nut te kunnen zijn (te slijten). Dat viel tegen De Frederik Hendrik was tijdens een actie vanuit Ternate ernstig beschadigd geraakt door ruwe zee. De gouverneur van de Molukken besloot dat ze niet meer gerepareerd kon worden en spijtig genoeg voortijdig gesloopt moest worden.*

Frederik Hendrik droogte
De naam Frederik Hendrik staat op verschillende zeekaarten in de straat van Banka bij Sumatra.¹

Daar was het schip in oktober 1643 samen met het jacht de Liefde vast komen te zitten. De beide schepen kwamen met de schrik vrij. De locatie en de ondiepte bleef bekend onder de naam Frederik Hendrik.

-------------------------------------------------

Er was in 1601 al een Hendrik Frederik gestrand bij Ternate.

Description

Tonnage: 550 last.²

References

Down on 10 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces