direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

Map List

History

Vermist tussen Batavia en de Kaap.

Description

Type: Dutch East Indiaman
Built: yard Amsterdam, 1750
Owner: DEIC chamber Hoorn
Length: 140
Tonnage: 440 last, 880 tons
Complement: 240
Master: Lieragh, Hans

Type: spiegelretourschip
Gebouwd: werf te Amsterdam, 1750
Eigenaar: VOC kamer Hoorn
Lengte: 140
Tonnage:  440 last, 880 tons
Complement: 240
Kapitein: Lieragh, Hans

Down on 25 October

Burgzand Noord

Dutch Presence in Cuban Waters

World War II

New in MaSS