direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De West Friesland maakte deel uit van de eerste VOC vloot die 18-12-1603 vertrok met bestemming Bantam Indië.  De vloot stond onder commando van admiraal Steven van der Hagen  (schepen Amsterdam, Delft, Dordrecht, Duifje, Enkhuizen, Gelderland, Hof Van Holland, Hoorn, Medemblik, Geünieerde Provinciën, Westfriesland en Zeelandia).

De twaalf schepen, uitgezonden door de kamers van Amsterdam, Hoorn en Enkhuizen lagen twee maanden achter de kust van Engeland te wachten op gunstige wind. Van der Hagen had een geheime instructie mee die hij pas op zee mocht openen. Bij het lezen werd de admiraal uitermate nijdig. De Heren XVII wilden dat hij oorlog ging voeren tegen de Spanjaarden en Portugezen in India. Dit wilde hij absoluut niet. Zijn drijfveer was handel en respect voor 'çoncurenten' en plaatselijke bevolking .

Steven van der Hagen schreef later met afkeuring over de meedogenloze manier waarop de Heren XVII met de belangen en het recht van de Molukse bevolking omsprongen. Ook wat betreft het streven naar monopolie van de handel was Van der Hagen van mening dat de VOC in plaats van de Aziatische schepen met geweld te weren er beter aan zou doen hen door verruiming van de eigen aanvoer uit de markt te concurreren.

In december kwamen de tien snelle jachten aan op de rede Bantam. Verhagen  besloot verder te varen naar Ambon. Daar aangekomen op 23 februari 1605, verkreeg hij de steun van de bevolking en nam zonder slag of stoot het fort en de overige Portugese bezittingen in het gebied over. Hitu werd zo het eerste territoriale bezit van de VOC in Indië. Van der Hagen stelde Frederik de Houtman aan als eerste gouverneur van Ambon.

Succesvol en beladen vertrok de vloot naar Nederland 25-8-1605.

De West Friesland verging het op de thuis reis niet goed.; Ze liep vast op de kust van Madagaskar

Tijdens haar eerste thuisreis in 1606 aan de grond gelopen op de kust van Madagaskar; de bemanning keerde terug naar Bantam.

Description

Type: retourschip,
Gebouwd:  Enkhuizen, 1603
Eigenaar: VOC kamer van Enkhuizen

Lengte: 
Tonnage: 350 last
Waterverplaatsing: 

Bemanning: 

Kapitein: Jacob Klunt, Willem Janz. van Amsterdam


Bewapening: 

References

  • ournael van de voyagie, gedaen met twaelf scheepen naar Oost-Indien, onder 't beleydt van den heer Steven van der Hagen, waer in verhaelt wordt het veroveren der Portugeesche forten op Amboyna en Tydoor. Mitsgaders de reyse van 't schip Delft, (mede .

Down on 16 January

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

Dutch Presence in Cuba