direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De s.s. Medea, werd, terwijl het 25 maart 1915 nabij Beachy Head met ca. 16000 kisten sinaasappelen van Spanje naar Londen onderweg was, door de Duitse onderzeeër U 28 gestopt.
Na onderzoek der met een boot van de Medea aan boord van de onderzeeër gebrachte scheepspapieren, werd aan de bemanning enige minuten tijd gegeven het schip in de boten te verlaten. Daarop werd door enige schoten de Medea tot zinken gebracht. De opvarenden werden later opgepikt door de Britse torpedobootjager HMS Teviot en in Dover aan wal gebracht.

De KNSM liet in 1916 een opvolger met de zelfde naam bouwen. Deze tweede Medea zou in de volgende oorlog worden getorpedeerd bij Cuba door een andere Duitse onderzeeër.

Sinaasappelen geen contrabande
Het Prijsgerecht te Hamburg wees in de zitting van 13 augustus 1915 de vordering der K.N.S.M. tot vergoeding der schade toe. Overwogen daarbij werd, dat geacht werd bewezen te zijn, dat de lading door kleine vruchtenfirma’s in Spanje naar fruitmakelaars in Londen in consignatie gezonden was om aldaar in veiling verkocht te worden en van een vijandelijke bestemming der lading niet gesproken kon worden. De lading werd dus niet voor beslag vatbaar geacht en op die grond behoefde ook het schip niet in beslag genomen, resp. tot zinken gebracht te worden.

Sinaasappelen wel contrabande
Het Duitse rijk ging reeds dezelfde maand in hoger beroep bij het Oberprisengericht te Berlijn. Voortdurend is de behandeling dezer zaak echter vertraagd, hoewel later aanhangig gemaakte zaken reeds lang berecht waren. Eindelijk is nu het vonnis in hoger beroep (in deze hoogste instantie) gevallen en de eis tot schadevergoeding van eigenaren van het schip en lading afgewezen. Overwogen werd nu, dat het er niets toe deed, welke de bestemming der lading was op het ogenblik der prijsmaking, resp. vernietiging, daar van de lading Medea wellicht later sinaasappelen in cantines of lazaretten terecht hadden kunnen komen, en, derhalve ten dienste der vijandelijke troepen hadden kunnen strekken. (NRC 26-06-1916 )

Description

Gebouwd: A. Vuyk & Zonen, Capelle aan den IJssel, Zuid-Holland, Netherland

Delpher

Krantenbericht van de tewaterlating van de Medea (AH 27-7-1913)

MasterRegoort, H.
People on board24
Length251.5 feet (76.7 m)
Width37.1 feet (11.3 m)
Draft15.4 feet (4.7 m)
Tonnage1235 ton

References

Down on 11 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces