direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Description

References

 • Adams, J. (1990).
  The Oskarshamn cog. Part II: excavation, underwater recording and salvage.
  International Journal of Nautical Archaeology 19.3, 207 - 219.
 • Cederlund, C. O. (1986).
  Preliminär rapport över 1986 års undersökning av vraket efter en kogg från 1200-talet vid Bossholmen, Mockebo, Oskarshamn - med förslag betr fortsatt arbete.
  Stockholm: Statens Sjöhistoriska Museum.
 • Cederlund, C. O. (1987).
  Preliminär rapport över undersökningen 1984-1985 av ett vrak efter en kogg från 1200-talet vid Bossholmen, Mockebo, Oskarshamn och anläggningar i anslutning till denna.
  Bottnisk Kontakt III, 29-33.
 • Cederlund, C. O. (1987).
  Ett sjöfarts- och varvsmuseum i Oskarshamn - vision och förslag.
  Skepp och Smide. Artiklar tillägnade Per Lundström, p. 193-215.
  Borås.
 • Cederlund, C. O. (1989).
  Explaining a 13th century cog wreck near SmHland, Sweden. A survey of social organization, international trade and sea routes at the time of its use.
  Medieval Ships and the Birth of Technological Societies, I: Northern Europe, p. 81-1 13.
  Malta.
 • Cederlund, C. O. (1989).
  Låg Oskarshamnskoggen i en medeltida storhamn?.
  Populär Arkeologi 7, 33-34.
 • Cederlund, C. O. (1989).
  Sjövägarna vid svenska Östersjökusten på 1200-talet.
  Marinarkeologisk Tidskrift 3, 8-15; 4, 6-17.
 • Cederlund, C. O. (1990).
  The Oskarshamn cog. Part I: development of investigations and current research.
  The International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration 19.3, 193-206.
 • Lemdahl, G., Aronsson, M., Hedenäs, L. (1995).
  Insekter från ett medeltida handelsfartyg.
  Entomologisk Tidskrift 116.4, 169-174.

Down on 27 September

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces