direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Hr. Ms. Wassenaar was een linieschip gebouwd voor de Franse keizerlijke marine. De oorspronkelijke bedoelde naam was l'Audacieux, (de stoutmoedigheid). Na de val van het keizerrijk van Napoleon werd het in aanbouw zijnde schip overgedragen aan de Nederlandse Zeemacht. In 1816 was het schip voltooid en werd het in dienst genomen van de inmiddels opgerichte Koninklijke Marine onder de naam Zr. Ms. Wassenaar.

Ze deed o.a. dienst in de Middellandse zee.

Troepentransport Java oorlog
Op 12 januari 1827 vertrok de Wassenaar samen Zr.Ms. Waterloo en Zr.Ms. Zeeuw als troepentransport naar Java. Aan boord van de Wassenaar waren 668 soldaten (bataljon vrijwilligers).

Nederland had haar 'bezittingen' in Indië na de val van Napoleon terug gekregen van Groot Brittannië. Vanaf de teruggave werd het Nederlandse 'bezit' , gedurende de gehele 19e eeuw, in constante oorlogen uitgebreid.
In 1825 was een opstand uitgebroken op midden Java. Onder de bezielende leiding van de islamitische prins Diponegoro werden grote delen van Java bevrijd.
Het tij keerde toen KNIL generaal de Kock beschikking kreeg over verse militairen die werden aangevoerd met de Waterloo en de Zeeuw. De oorlog eindigde met de gevangenneming van Diponegoro in 1830.**

Stranding
Op 16-1 was het troepen konvooi uit Den Helder vertrokken. Ze kwamen voor de Noord Hollandse kust in een zware storm terecht. De Wassenaar kwam in grote moeilijkheden doordat het de hoofdmast verloor daardoor de fok- en bezaan masten ook moest kappen. en strandde op de kust. De meest opvarenden konden gered worden. In eerste instantie werd gevreesd voor veel slachtoffers. 23 personen kwamen uiteindelijk om.**

Kapitein Spengler moest zich verantwoorden voor de krijgsraad maar werd vrijgesproken van schuld aan het ongeluk.

Description


Type: De bouw van het schip werd begonnen in 1812 toen Nederland nog een deel was van Naopleon' Frankrijk. Het schip werd gebouwd in opdracht van de Franse Keizerlijke Marine en volgens Frans ontwerp.***
Gebouwd: tussen 1812 en 1816 op de Amsterdamse Marinewerf door Pieter Schuijt Jr.
Bewapening: 74 stukken

*** Pluton-klasse, die een subklasse vormde van de Téméraire-klasse uit 1782.

MasterLaurens Louis Spengler
People on board255

Status

Met een bijdrage van Maarten Schonfeld

References

Down on 11 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces