direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

Description

Type: Yacht
Built: yard, Amsterdam, ca.1621
Owner: WIC chamber Amsterdam
Tonnage: 90 last
Complement: 52 crew, 21 soldiers (1629)
Master: Jacob Barentsz
Armament: 14 iron, (1629), 16 (1633)

Tonnage180 ton (90 last)

References

  • De Laet (1644).
    Historie ofte iaerlijck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie, zedert haer begin, tot het eynde van 't jaer sesthien-hondert ses-en-dertich; begrepen in derthien boecken.

Down on 24 April

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces