direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Gerechtigheid was een gehuurd schip dat bedoeld was als konvooier om terugkerende de VOC vloot uit Azië op te vangen.

Konvooi systeem
De VOC maakte vaak gebruik van huurschepen zoals De Gerechtigheid.
Het konvooi systeem bestond eruit om de terugkerende kwetsbare VOC schepen te voorzien van proviand, onderdelen (ankers, touwen) en nieuwe bemanningsleden.

De retourvloot was maanden onderweg en bij aankomst in Europese wateren was aan alles gebrek. Een van de taken van de officieren op de konvooiers was om de morele staat en discipline van de terugkerende bemanningsleden te herstellen. Door de lange reis was het vaak nodig om de zeelieden disciplinair weer in het gareel te brengen.
De Gerechtigheid en andere konvooi schepen hadden dus een specifieke taak. Daarom konden deze schepen periodiek worden ingehuurd.

Wikicommons

Oorlog
In 1653 was de situatie extra gevaarlijk door de oorlog met Engeland.* Hierdoor werd in het belang van het land een beroep gedaan op de VOC om schepen aan de Admiraliteit te leveren ter verdediging van het vaderland. De Gerechtigheid was een van de schepen die de VOC aan de vloot leverde.

De Gerechtigheid vocht mee in alle zeeslagen van 1653. Eind september maakte ze onderdeel uit van de vloot onder vice-admiraal Witte De With om koopvaarders uit de Baltische zee en de Sont naar huis te begeleiden. De koopvaarders werd veilig binnengebracht in het Vlie. De With kreeg orders om buitengaats te blijven i.v.m. de Engelse dreiging.

November storm
Dat bleek achteraf geen goede beslissing. Op 7 november stak een storm op die dagen aanhield. Veel schepen raakten zwaar beschadigd. Veertien schepen strandden of vergingen voor de Noord Hollandse kust. Het waren vooral gehuurde directoraat schepen die de storm niet overleefden.

De Gerechtigheid was één van die schepen. Schipper Swart en het grootste deel van de bemanning overleefden het niet.

Volgens vice-admiraal De With stierven minstens 1300 zeelieden bij deze ramp.

Description

Bewapening: 34 stukken
Complement: 138

MasterSwart, Evert Pietersz.
People on board120
Length136.2 feet (41.5 m)
Width29.9 feet (9.1 m)

References

Down on 13 July

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces